Mehmet Taha Ayar

Mehmet Taha Ayar

Çevirmen
8.4/10
176 Kişi
·
571
Okunma
·
1
Beğeni
·
50
Gösterim
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
365 syf.
·Beğendi·10/10
Nizami Mülk , Hasan Sabbah ve Ömer Hayyam. 3 üne birbirinden zeki ve donanımlı insanlar. Ayni zamanda olmaları da çağın en büyük avantajı her ne kadar farklı şeylere hizmet etmiş olsalarda. Devlet yonetiminin ne olduğu , toplumdaki adalet anlayışının nasıl olması gerektiği anlatan eşsiz bir kitap. Bu kitabı okuyan arkadaşlara da Fedailerin Kalesi Alamut ( Vladamir Bartol) ve Semerkanti da okumasini tavsiye ederim. Toplumun içindeki durumu daha net görme açısından .
365 syf.
·29 günde·Beğendi·9/10
Daha önceden blogumda Selçuklu Devleti'nin büyük veziri Nizamülmülk'ün Siyasetname isimli eserindeki hikayelerle ilgili bir kitap incelemesi yapmıştım. O incelemeye buradan ( https://okunmuskutuphane.blogspot.com/...k-hikayeleri-dr.html ) ulaşabilirsiniz. Şimdi fırsat oldu ve büyük ve ünlü vezirin Siyasetname isimli eserini de okumuş olduk. Nizamülmülk ismi aslında bir lakap. Siyasetname'de de değinildiği gibi o devirlerde kişilere yaptıkları veya çalıştıkları işlere göre lakaplar verilirmiş. İşte asıl adı Kıvamüddin Ebu Ali Hasan b. Ali B. İshak olan Nizamülmülk yaptığı büyük işlerle bu lakabı almaya hak kazanmış. En bilinen hizmeti belki de Nizamiye Medreseleridir.
Kitaptan öğrendiğimize göre zamanın Sultanı Melikşah vezirlerinden ülkenin idaresi, din ve dünya işlerinde yol gösterici bir kitap yazmalarını ister. Nizamülmülk'de yılların verdiği tecrübesini bu esere aktarır. Siyasetname 51 fasıldan yani 51 bölümden ibaret. Bölümlerin uzunluğu anlatılan konuya göre değişiklik gösteriyor. Bu fasıllarda devlet yönetimi ile sanırım aklınıza gelebilecek tüm sorunlara veya açıklara bir çözüm gösterilmiş. Bir padişahın halkına nasıl davranması gerektiği, çalışanlarına nasıl davranması gerektiği, dinin halk yönetimindeki yeri, adalet, eşitlik vs. vs. gibi bir çok husus anlatılmış. Şunu söyleyebilirim ki bu eser gerçekten de devlet yönetimindekiler için bir başucu kitabı olmalıdır. Kitabı okursanız ve kendinizi bir ülkenin sultanı gibi düşünürseniz verilen öğütlerin gerçekten çok değerli olduğunu anlayacaksınız. Belki akıllara şöyle bir soru gelebilir. Yüzlerce yıl önce yazılmış bir kitap içeriği itibariyle hala geçerliliğini koruyabilir mi? Bu soruya cevabım evet olacaktır. Zira Siyasetname devlet yönetimindeki sorunlara belki felsefi bir bakışla genel bir çözüm yolu üretiyor. Misal siz bir devlet yönetiyorsunuz ve bir şehirde halk ayaklanma emareleri gösteriyor. Nizamülmülk de bunun için oraya hemen adamlarını gönder ve bunun sebebini araştır, oraya ordunu gönderip de halkını küstürme diye bize nasihatte bulunuyor. Bu ve bunun gibi bir çok mesele var. Bazı fasıllar geçmiş hükümdarların hikayeleri ile süslenmiş ve bu durum eserin sıkıcı olmamasına katkı sağlamış. Nizamülmülk'de bu hikayeleri okuyan sıkılmasın diye eklediğini söylemiş zaten.
Bu eserin ne kadar devlet yönetimi ile ilgili olduğu söylenegelse de aslında günümüz itibariyle sadece bu tespitle yetinmek bence yanlış. Bence bir holding patronu da bu eseri okumalı ve tavsiyeler almalı. Zira günümüzde holdinglerde artık neredeyse devletler kadar büyük olabiliyor ve bu eserdeki nasihatler iş dünyasında da geçerli olabilir.
Velhasıl siyasete, yöneticiliğe merakınız varsa kesinlikle okumanız gereken bir başucu kitabı. Tavsiye ederim. İyi okumalar.
https://okunmuskutuphane.blogspot.com
365 syf.
Okuduğum en güzel yönetim kitabı. Mcyavelli dahil çoğu kişinin bundan esinlendiğini düşünüyorum. Irkçı degilim Türklerin tarih boyunca dik başlı oluşu ve köle olarak kullanılamadıkları aklımda yer eden.
365 syf.
·12 günde·Beğendi·7/10
Bin yıllık bir kitap olmasına rağmen güncelliğini koruyan eser ideal bir devlet yöneticisinin nasıl bir siyaset gütmesi gerektiği üzerinde duruyor.
Alparslan’a ve Melikşah’a vezirlik yapmış olan Nizamülmülk, Melikşah’ın isteği üzerine kitabı kaleme alır ve kısa bir süre sonra da hayata gözlerini yumar.

51 fasıldan oluşan kitap devlet birimlerinin nasıl oluşması ve idare edilmesi gerektiğinden bahsediyor. Özellikle adalet sistemi konusuna birçok yerde vurgu yapılıyor. Devletin bekası için adaletin olmazsa olmazlığını “Küfr ile belki amma, zulm ile payidar kalmaz devlet” sözleriyle dile getiriyor.
Adaletin memurları kadıların nasıl seçileceğinden ve denetleneceklerinden hatta yanlış yola saptıklarında nasıl cezalandırılmaları gerektiğinden detaylıca ve örneklerle bahsediliyor. Nizamın ve intizamın adaletle sağlanabileceğini, halkın en alt tabakasının bile problemlerini kadıya hatta hükümdara kolaylıkla ulaştırabilme imkanı bulunması gerektiğini vurguluyor büyük vezir.

Askeri sistemin esaslarından, tek bir milletten oluşmaması gerektiğinden ve bu durumun tehlikelerinden bilhassa dem vuruluyor.

Ve bonus, komünizmin babasının Karl MARX değil Mezdek olduğunu gösteriyor bu kitap okurlarına. Bundan bin sene evvel malın ortak olması gerektiğini savunan Mezdek, İran’da Sasani İmparatorluğu’nda hayli yandaş topluyor ve hatta Kral’ın tahtının yanında bir tahta kurulacak kadar itibar edilir hale geliyor.

İran’ın İslam aleyhtarı tutumlarını, gizli hile ve desiselerini delilleriyle birlikte okurlarına sunuyor.

Bence özellikle her yönetici adayının, yaşadığı topluma ve devlet yapısına bilinçli olarak bakmak isteyen herkesin okuması gereken kitap. Saygılar. iyi okumalar.
365 syf.
Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî nam-ı diğer Nizamü’l-Mülk… ve Siyasetname…

Bir hatıratın ötesinde.. bir yol gösterici rehberin üstünde.. kanun uygulayacak, devlete ve halka nizam verecek sultana gücünün ve kudretinin sınırlarını, gütmesi gereken siyaseti ve yapmaması gerekenleri hatırlatan intizam kitabı…

Sultan Alparslan’ın ardından tahta genç yaşında çıkan Melikşah, iktidarının ilk yedi yılında yönetim işlerini vezir Nizamü’l-Mülk’e bırakır. Ta ki Vezirin yaptığı liyakat gözetmeyen atamalar ve usulsüzlükler Sultan’ın kulağına gidene kadar.

Sultan Melikşah vezirlerini toplayarak onlara Nizamü’l-Mülk’ün anlattığı şekliyle şöyle söyler:

“Her biriniz memlekete dair düşünüp saltanatımız devrindeki aksaklıkları tespit ediniz. Dergâh, divan ve sarayımızda yerine getirilmesi gerekirken es geçilen yahut gözümüzden kaçan durumları gözden geçiriniz. Ayrıca evvelki padişahların icra etmiş oldukları halde bizim de yapmamız gerekirken icrasından geri kaldığımız durumları saptayınız. Üzerlerinde fikirler eyleyelim, bu fikirleri hayata geçirelim de din ve dünya işlerimiz yolunca yordamınca idame etsin diye gerek Selçukluların gerek başka padişahların töre ve âdetleri üzerinde mütalaa edip bu mütalaaları açık seçik olarak kaleme alarak bize sununuz. Bize arzı yapılan bu çalışmalardan makul olanını hayata geçirelim ki her bir iş kuralınca yapılsın. Mevla’ya ısmarlayalım işlerimizi ardından. İlahi gazaba uğramamak içün memlekette hakkıyla yapılan yahut fesada bulaşmış her ne var ise haberdar olalım. Zira Allahü Teâlâ bu memleketi bize ihsan buyurmuştur,' zira Allahü Teâlâ bizden dünya nimetlerini esirgememiştir. Zira Allahü Teâlâ düşmanlarımızı kahr u perişan eylemiştir. Bundan ötürüdür ki memleket dâhilinde bundan böyle Allahü Teâlâ’nın şeriat ve emirlerine muhalif yahut mugayir bir iş ne olmalı ne süregelmelidir.”

İşte Siyasetname’nin özeti, içeriği ve yazılış amacı.. Bir isteği bu kadar güzel yerine getiren eser sayısı dünya tarihinde belki de bu kadar az sayıdadır.

Devrinin kudretli padişahı Melikşah (1072-1092), yukarıdaki buyruğunu 1077 yılında vermiştir. Nizamü’l-Mülk eserini böylece yazmaya başlar. 39 faslı yazıp bitiren Vezir, daha sonra 12 fasıl daha ekleyerek bugün elimizde olan 51 faslı oluşturmuştur. Hasan Sabbah’ın fedaileri tarafından suikasta kurban gidene kadar Sultan’a raporlarını sunmaya devam etmiştir.

Nizamü’l-Mülk (1064-1092), 28 yıllık vezirlik görevi boyunca insanlığa bir nizam sunma amacıyla hizmetler yaptığını söyler. Bunu yaparken kullandığı saikler ise başta İslam’ın temelleri olduğu gibi adalet, liyakat, düzen ve intizam gibi bugün dahi ihtiyaç duyduğumuz kavramlardır. Siyasetname, padişaha yani yöneticiye gereken rehberliği, onun unuttuğu veya unutmaya zorlandığı zamanlarda da hatırlatmış önemli bir eserdir.

Günümüzde Machiavelli’nin Prens eseriyle de karşılaştırılan Siyasetname, örneklerine benzerliğinin yanı sıra farklılıklarıyla öne çıkmaktadır. Evet Prens ile aynı özellikleri barındırır fakat Prens, “hükümdar olmayı” anlatırken Siyasetname, “hükümdar kalmayı” anlatmaktadır.

“Küfr ile belki amma zulm ile paydar kalmaz memleket”

Siyasetname’de yukarıdaki benzeri cümleler sıklıkla dile getirilir, neredeyse bin sene önce söylenen sözlerin bugün hala güncelliğini koruması ise siyasetin doğasının geçen yüzyıllarda hiç değişmediğini göstermektedir.

“Güzel zamanlar, adil hükümdarların hüküm sürdüğü zamanlardır.”

Her bir fasılda bu ve benzeri aforizmalar ve hikayelerle meramını anlatıyor Nizamü’l-Mülk. Her bir hikaye ayrı ayrı bir hayat dersi sadece idareciler için değil, yöneticiler için de.. Hatta ve hatta sosyal hayat için de benzeri dersleri çıkarmak ve rehber edinmek mümkün.

Geçerliliğini yitirmeyen hakikati hatırlatarak bitirelim. Son söz Nizamü’l-Mülk’ten:
“Altını düşman say ki cümle alem seni saysın.”
365 syf.
·3 günde·9/10
Siyasetçiler için ders kitabı olmalı bu kitap.Nasıl mı?Koyucaksınız bütün siyasetçileri aynı sınıfa,hatta en zıt fikirde olanları yan yana otutturucaksınız.Sonra cümle cümle,kelime kelime okutturucaksınız hepsine,sözlüyü de en kazık yerden sorucaksınız.Sınavdan geçemeyeni bırakıcaksınız sınıfta.

Kitaba dönersek eğer,gerçekten çok değerli bir kitap.Yani kitaptaki birçok şey eskide kalmış gibi görünebilir ama asĺında hiç değil.Çok somut bir örnek:

"Bir Selçuklu hükümdarı kendine çok büyük bir saray yaptırır.Sivri dilli veziri onu şöyle eleştirir:'Eğer kendi paranızla yaptıysanız israf,halkın parasıyla yaptıysanız hainliktir.' diye,ve tabii anında kellesi gider."

Evrensel siyaset kuralları anlatılır kısaca bu kitapta.Halkına zulüm etmemek,çalmamak,çırpmamak,liyakatı esas almak ve de en değerlisi,bütün verilen yetkileri halkının faydası için kullanmak;herhangi bir vatandaşını ayırmadan.
365 syf.
·7/10
Hepimizin ismen sıkça duyduğu ve içeriģi hakkında genel bir bilgiye sahip olduğu bu eserde Nizamülmülk, yòneticilerin ve devlet adamlarının yònetim politikalarını oturtacakları temel dayanaklara yer vermiş. Fasıllar halinde kaleme aldığı bu eserde bir yöneticinin sahip olması gereken meziyetlerden, takınacağı tutuma kadar her unsur farklı başlıklar halinde ele alınmış. İşin güzel yanı bu fasılların her birinde anlatılan konuya uygun hadis ve hikâye bölümleri oluşturulmuş. Nizamülmülk kendi fikrini açıkladıktan sonra konuya dair varsa örnek bir hadis sunarak, tarihte yaşandığı öne sürülen olaylarla fikrini desteklemiştir. Kitabin bu yònü açıkçası çok hoşuma gitti. Bu durum okuyucuyu sıkmadan, önemli konular hakkında bilgilendiren bir eser olma özelliği kazandırmış Siyasetnâme'ye. Insana faydalı bilgiler katan bir eser olduğunu düşünüyorum. Okuyun derim.
365 syf.
·6/10
Merhaba değerli kitapseverler,''Siyasetname'', bu kitabı hocamın tavsiyesi üzerine aldım. Fakat almamda daha önceden birçok kişide
gördüğüm için bana farklı bir bakış açısı kazandırabileceği beklentiside vardı. Herneyse kitap hakkında genel olarak
olumsuz görüşlerimi beyan ettim.İfadeler bana aittir, bu ölçüde dikkate alınız. Bu kitap konusunda pek olumsuz eleştiriye
rastlamadım fakat şahsen ben birçok konuya değineceğim, genel olarak olumsuz bir kanaat. Kitabımız zamanının gereklerine ve
algısına uygun fakat günümüz çağını yakalayabildiğini düşünmüyorum. Örnek verecek olursam ''Sun Tzu, Savaş Sanatı'' adlı
eserde mazisi insanoğlunun doğumu ile başlayıp, insanoğlunun sonuna kadar devam edecek olan temel yargıları, evrensel bir ağızla
ifade etmiştir. Fakat ''Siyasetname'' için aynı ifadeleri kullanamayacağım. Çünkü zaman zaman yazarın kişisel ifadelerine
rastlıyoruz ve yine dönemin ''Türk'' asıllı yöneticisinin soyunu övücü ifadeler dikkat çekecek düzeyde
kullanılmıştır. bu esere başlamakta ki diğer bir amacım ise ''Yönetim bilimi konusunda özgün ve bir o kadar da evrensel
ifadeler bekliyordum.'' Fakat olmadı. Çok az da olsa özgün hikayeler ve olaylara da rastladım. Anlamadığım diğer bir nokta ise
şu: Eski zamanlarda Arap Kültürünün etkisi ile yazıldığı gayet belli olan kadınlar hakkında ki görüşleri nasıl tepki görmemiş
anlayamadım. Bir alıntı örneği (Kadınların kamil olmadığı yönünde beyan var,onun dışında kadınlar için '' Onlardan beklenen,
sadece neslin güzel bir şekilde devam etmesi olduğudur.'' artık bu ifadelerin yorumunu size bırakıyorum. Onun dışında kitabı
hocamın tavsiyesi üzerine okumaya başladığım için devam ettirilebildim, kendimi zorlamama rağmen bazı yerlerini göz atarak
geçmek zorunda kaldım. Niyetim kimseyi taşlamak değil fakat bilemiyorum. (Bu kitabı daha önceden okumuş kişilerin yorumlarını
bekliyorum, acaba fazla mı acımasız ifadeler bilemiyorum)
365 syf.
·7 günde
Nizâmülmülk, Büyük Selçuklu Devletinin 2 padişahını da vezirlik yapmış, tecrübe ve ilim irfan sahibi bir insandır. Melikşah'ın emri ve isteği üzerine Siyasetname adlı eseri kaleme almıştır. Siyasetname yazıldığı dönem itibariyle, yoğun olarak İran,Fas ve Türk devletlerinin siyasi yapısını, devlet adamlarını, padişahlıkları ve halkın devlete bakış açısını kıssalar -hikayeler- şeklinde sunuyor.

Bir devletin nasıl yönetilmesi, padişahların ve onun atadığı yöneticilerin halka nasıl davranılması, ortaya çıkan ve çıkması muhtemel problemlere nasıl çözüm bulunulması, devletin-sarayın- halka nasıl bakmasını gerektiğini, toplumun huzurunu gözetmeyi amaçlayacak adımların atılmasıyla ilgili yaşanmış, denemiş bilgiler paylaşılmaktadır. Elbette halkı kışkırtmaya, fitne çıkarmaya çalışanlarla da nasıl baş edilmesi gerektiğini yine hikayelerle ve yaşanmış olaylara dayanarak bahsi geçmektedir. Nizâmülmülk, anlattığı olayların doğrusunun bu olduğu sağlam kalıplarla perçinlemiş. Ahlaki ve devletin halka bakış açısını, hadislere ve bir hikayeyle her olayı anlatmış ve anlaşılabilir duruma getirmiştir.

Dönemin, coğrafyamız da yaşan toplum(ların)un, yaşayışları, düşünceleriyle ilgili ve devletin yaşayış ve düşüncesiyle ilgili bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz. Çeviriyi yapan Mehmet Taha Ayar gayet akıcı bir şekilde yapmış.

Küfr ile belki ama zulm ile paydar kalmaz memleket..
365 syf.
·13 günde·Beğendi·Puan vermedi
Vezir i Azam,Uluğ Vezir, Atabey; Nizamül'Mülk (Allah kabrini nurlandırsın) Allah ondan razı olsun.
"Küfr ile belki amma zulm ile payidar kalmaz devlet"

Siyasetu l Müluk kitabı nice sultanlara,nice beylere başucu kitabı olmuştur.Çağımızın yöneticilerinin de okuması gereken kıymetli eserlerindendir.Vezir i Azam Nizamül'Mülk kitabında türk devlet modelini ve hükümdarda olması gereken tüm özellikleri muazzam şekilde tefferuatıyla anlatmıştır.Zira bu kitap hem bir öğütname ve hem hikmetler ve vecizelerle hem de peygamber kıssalarıyla ve hem evliyaların menkıbeleriyle , adil padişahların öyküleriyle doludur.Eser gelmişleri yâd eder,gelmemişlerden bahseder.Bütün bu hacmine rağmen özet hükmündedir.Adil padişahları konusu kılan bu eser cehennemi ikaz,cenneti işaret eder.Selçuklu devleti başta olmak üzere tüm Avrasya devletleri sapkın mezhepler, tarikatlara karşı hazin bir mücadele vermişlerdir, Nizamül'Mülk bunlsrdan en kahramanlarıdır.Sahn ı Seman medreselriyle başlayan bu mücadele kesintisiz bir şekilde devam etmistir.Batıniler,Rafıziler Dâiler gibi sapkınlar Din i Mübin i İslamı bugünki gibi hedef almış sonrasında ise müthiş şekilde mağlup olarak dünyadan çekip gitmişlerdir. Nizamül'Mülk'ün eseri devletin adaletle hükmetmesi,mazluma umut düşmana korku olması gerektiğini,her daim Allah'ın rızası ve peygamberinin sünnetini gözetmesini aksi takdirde devletin uzun sürmeyeceğinden, elim bir şekilde yıkılacağını her defasında bahseder.Halk,Türk devletlerinin bel kemiğidir,eğer halk aç,sefil bir haldeyse devletin yüzü selamete ermez, halkın duasıyla ayakadadır devlet, milletinin desteğiyle büyür, gelişir üretir...Hasılı,kitap bir Türk gencinin okuması,okuyup muhakeme etmesi gerek olan kitapdır.Tekrardan din i Mübin i İslam için şehid düşen Nizamül'Mülk başta olmak üzere tüm ehli sünnet şehitlerine Allah azze ve Celle rahmetiyle muamele etsin..Allah devletimizi daim,halkımızı ferasetli kılsın.
Vesselam

Yazarın biyografisi

Adı:
Mehmet Taha Ayar

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 571 okur okudu.
  • 37 okur okuyor.
  • 517 okur okuyacak.
  • 15 okur yarım bıraktı.