Mtchel P. Roth

Mtchel P. Roth

Yazar
8.5/10
4 Kişi
·
10
Okunma
·
0
Beğeni
·
68
Gösterim
Adı:
Mtchel P. Roth
Unvan:
Yazar
Doğum:
1953
Sam Houston Eyalet Üniversitesi Ceza Hukuku Adalet ve Kriminoloji Profesörü, Santa Barbara Kaliforniya Üniversitesi'nden Tarih Doktora sahibidir. 40'dan fazla kitap fasılını ve makalesiyle 14 kitap yazmıştım. Şu anda Texas Prison Rodeo'nun ilk geçmişini mahkum ediyorum: Conict Cowboys: Texas Prison Rodeo'nun Övülmeyen Hikayesi.

Ayrıca 2 kitap projesi üzerinde çalışıyor:

Sadece Birbirimizi Öldürüyoruz: Gangland'ın En Büyük 100 hiti ve (Bazı Misses)

Unutulmuş Ateş: 1930 Ohio Devlet Cezaevi Ateşinin Öldüğü Hikâye, Amerika'nın En Kötü Hapishanesi Afeti

Temel çıkarlarım, suç ve cezalardaki tarihsel perspektifler, kitlesel cinayet ve seri cinayet, organize suç ve terörizm ile ilgilidir.
Peygamberin geri bıraktıklarını yorumlama görevi, Ortaçağ'dan beri Hıristiyan toplumlardaki rahiplerin muadili olan ulemaya bırakılmıştır. MS 900 yılında ulema artık yeni bir tefsire ihtiyaç olmadığı, şeriatın da bir bütün olarak ele alınması gerektiği gibi kararını vermiştir. İslam hukukunun gelişimini genele indirgemenin zor olmasının nedenlerinden biri Hz. Muhammed'in ölümünü takip eden yüzyıllarda her biri hukuku farklı şekilde yorumlayan dört büyük fıkıh mezhebinin doğmuş olmasıdır. Her biri ismini kurucusu olan âlimden alan bu dört mezhebin görüşleri liberalizmden köktenciliğe kadar değişmektedir. En esnek olanı, toplum değiştikçe çeşitli yasaları ortaya çıkaran koşulların da değiştiğini, bu sebeple "hukuki kuralların değişmez olmadığını" kabul eden Hanefi mezhebidir.
İdamın biçimi suça göre değişir: Vatan hainleri ve kaçaklar ağaca asılır; korkaklar, görevden kaçanlar ve sapkınlar sazdan yapılmış bir çitle turbalığın balçıksı çamuruna bastırılır. Cezalandırmadaki farklılık devlete karşı suç işleyenlerden ibret alınması, yüz kızartıcı suçları işleyenlerinse gözden uzak olması düşüncesine dayanır.
Mtchel P. Roth
Sayfa 30 - Can Yayınları
Mezopotamya'da herkes tanrılara geliri ölçüsünde ikramlarda bulunmalıydı. İnsan doğası gereği, pek çok vatandaş basitçe daha önce ödeme veya katkıda bulunduklarını belirterek elbette ödemeden kaçmaya (günümüzde vergilerde olduğu gibi) çalışmaktaydı.
Mtchel P. Roth
Sayfa 66 - Can
Cezaevleri sıklıkla Aydınlanma sonrası döneme ait bir icat olarak kabul edilse de eldeki olanaklara göre hangi binalar kullanıma uygunsa onları hapishane olarak kullanmak uzun süredir gerçekleştirilmekte olan bir uygulamadır. Örneğin İskoçlar, toll adı verilen ekstra bir ücret ödenmesi gereken yollardaki gişelerin ihtiyaçtan fazla inşa edilmelerini 1480 kadar eski bir tarihte dahi küçük köylerde nezarehane olarak kullanmış, bu durum da "toll kulübesi" anlamındaki tollboth sözcüğünün on yedinci yüzyıldan bu yana küçük hapishaneleri anlatmak için bir kısaltma olarak kullanılagelmesine yol açmıştır.
Mtchel P. Roth
Sayfa 173 - Can
Artık banka soygunlarının yirmi birinci yüzyıla uygun bir hale gelmesinin vakti gelmiştir. Çağın gerçeklerine uygun olarak yeni dönemin teknoloji hırsızları "asla maske takmamakta, veznedarları tehdit etmemekte ya da kasa dairesine tek bir adım bile atmamaktadır.
Mtchel P. Roth
Sayfa 423 - Can
Batı Avrupa'nın yüzyıllar boyunca süregelen herkese teşhir edilen idam ve bedensel cezalardan kademeli bir geri dönüşü ve yazar Victor Hugo'nun 1874 yılında "artık işkencenin sonu geldi" açıklamasını yapmasına yol açan modern Avrupa ceza sistemlerinin ilk adımlarına tanıklık etmesi on sekizinci yüzyılda bir zaman dilimine denk gelmektedir. Bedensel cezalar ele alındığında çok da haksız olmadığı görülmektedir. (...) Ancak Avrupalı devletler yabancı ülkelerde sömürgeler oluşturmaya başlayınca her ne kadar farklı kılıklarda olsa da işkence sahnelere geri dönmüştür. Işkencenin devlet eliyle gerçekleştirilmesi on sekizinci yüzyılda Avrupa'yı terk etmiş olsa da modern çağda Çarlık Rusya'sı, devrim sonrası Sovyetler Birliği, Nazi Almanya'sı, savaş sonrası Yunanistan, Şili, Portekiz, İspanya ile birlikte her devlette hayata dönüşüne tanıklık edilebilmektedir.
Tarihöncesi bir dönemden kökenini alan ve ensest tabusunun varlığını sürdürdüğü neredeyse tüm topluluklarda kan bağı en kuvvetli bağlayıcı güçtür. Ensest, cinsel doğanın, cezası ölüm olan alanıdır. Ashanti'ler ensestin cezasının ölüm olduğunu belirtmiş ve ona mogyadie yani "kendi kanını yeme" adını vermişlerdir.
Mtchel P. Roth
Sayfa 34 - Can Yayınları
Bolivya’da idam cezası 1961 yılında kaldırılmış,ardından on yıl içinde terör,adam kaçırma ve devletle güvenlik güçlerine karşı işlenen suçların kol gezdiği bir dönemde yeniden yürürlüğe konmuştur.
Her iki cinsiyete de ayrım yapmaksızın kırbaç cezasını uygulayan,soyunu asarak veya bir organ keserek cezalandıran ve cezaları genellikle sosyal sınıfa ve ten rengine göre belirlenen İspanyol yasaları çok daha sert olduğunu kanıtlamıştır.
Şili idam cezasını 1930’da kaldırmış,ancak 1930-1991 yılları arasında yeniden yürürlüğe koymuştur.Anne babalarını öldüren,çocukları kaçıran veya fiziksel olarak istismar eden,yetişkinleri kaçırıp ölümüne sebep olan ve devletin hukuk çalışanlarını öldüren kimseler için tercih edilen yöntem kurşuna dizilmekti.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mtchel P. Roth
Unvan:
Yazar
Doğum:
1953
Sam Houston Eyalet Üniversitesi Ceza Hukuku Adalet ve Kriminoloji Profesörü, Santa Barbara Kaliforniya Üniversitesi'nden Tarih Doktora sahibidir. 40'dan fazla kitap fasılını ve makalesiyle 14 kitap yazmıştım. Şu anda Texas Prison Rodeo'nun ilk geçmişini mahkum ediyorum: Conict Cowboys: Texas Prison Rodeo'nun Övülmeyen Hikayesi.

Ayrıca 2 kitap projesi üzerinde çalışıyor:

Sadece Birbirimizi Öldürüyoruz: Gangland'ın En Büyük 100 hiti ve (Bazı Misses)

Unutulmuş Ateş: 1930 Ohio Devlet Cezaevi Ateşinin Öldüğü Hikâye, Amerika'nın En Kötü Hapishanesi Afeti

Temel çıkarlarım, suç ve cezalardaki tarihsel perspektifler, kitlesel cinayet ve seri cinayet, organize suç ve terörizm ile ilgilidir.

Yazar istatistikleri

  • 10 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 29 okur okuyacak.