Muhittin Macit

Muhittin Macit

ÇevirmenEditör
9.2/10
9 Kişi
·
43
Okunma
·
0
Beğeni
·
68
Gösterim
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
496 syf.
·4 günde
Bilişsel terapi,uygulama şekilleri,hangi psikolojik rahatsızlıklara uygulanır,ödevler nasıl olur ve daha fazlası yer almakta.Psikoloji öğrencileri için başucu kitabı.Keyifli okumalar.
400 syf.
·4 günde·Puan vermedi
2002'de Mind and Language adıyla ilk baskısını yapan ve Amerikalı düşünür Searle'e ait bir dizi makaleden oluşan bu çalışma Türkçe'de ilk baskıyı 2013'te görüyor. Searle özellikle 80'lerde yayınlanan - oldukça basit bir düşünce deneyi- "Çince Odası Argümanı" ile yapay zeka teknolojisinin ve kognitif bilimin ateşli bir eleştirmeni olarak tanınıyor.>>Zihin bilgisayar metaforuyla ifade edilemez. Bilgisayar, dilin semantik özelliklerini icra edemez, işlemcinin yaptığı dilin sentaktik özelliğinden hareketle kendinde yüklü programa uygun çıktı verebiliyor olmasıdır. Bir robot da tıpkı sevdiği bir yakınının ölümüyle birlikte "acı çekebilir", ağlayabilir(diyelim teknoloji müsaade ediyor), suskunluğa gömülebilir kısaca yas tepkileri geliştirebilir ancak kendine yüklenmiş program dahilince. Searle, zihinsel özellikler taşıyan herhangi bir tür yapay zekanın olamayacağını savunur. Bilinç biyolojik bir fenomendir ve beyin etkinliğinin daha üst bir seviyedeki özelliğidir. "Biological naturalism" adını verdiği felsefi bilinç kuramında bilinç fenomenlerinin nörobiyolojik bir temeli vardır ve bunlar daha alt düzeydeki etkinliklerden belir(iver)en üst düzey etkinliklerdir. Ancak bilinç öznellik demektir ve salt(fizikalist bir tutumla) üçüncü şahıs ontolojisine indirgenemez. Searle fail nosyonunu kullanarak öznesiz bir süreç olarak bakmaz insana, der ki "özgür irade vardır; kestirilemez, belirlenemez." Kitaptaki makalelerde de beyin-bilinç sorunsalına eğilir Searle. Kendisi her ne kadar felsefe kökenli de olsa nörobiyolojik bulguları, bilinç problemiyle ilgilenirken önemser. Ancak 16 yıl önce basılmış bu kitabın - 1992 yılına ait makale de vardır içerisinde- aktüel deneysel bilinç kuramlarından biraz uzak düştüğünü söyleyebiliriz sanıyorum.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
1.BİLİNÇ PROBLEMİ
2.BİLİNÇ BİLİM SEL OLARAK NASIL İNCELENİR
- Giriş
-Birinci Tez
-İkinci Tez
-Üçüncü Tez
-Dördüncü Tez
-Beşinci Tez
-Altıncı Tez
-Yedinci Tez
- Sekizinci Tez
-Dokuzuncu Tez
- Sonuç
3.BİLİNÇ
-Probleme Direnme
-Biyolojik Bir Problem Olarak Bilinç
-Hedefi Belirleme: Bilincin Tanımı
-Bilincin Temel Özelliği
-Niteliksel, Öznellik ve Birlik Bileşimi
-Diğer Bazı Özellikler
-Geleneksel Zihin-Beden Problemi ve Bundan Kaçınmanın Yolu
-Bu Karışıklığa Nasıl Düştük? Konu Dışı Tarihsel Bir Değerlendirme
-Bilincin Bilimsel İncelemesi
-Bilince Yönelik Standart Yaklaşım: Yapıtaşı Modeli
-Temel Bilinç ve Birleşik Alan Teorisi
- Birleşik Alan Teorisindeki Çeşitlemeler
4.HAYVAN ZİHİNLERİ
5.NİYETLİLİK VE DOĞADAKİ YERİ
6.KOLEKTİF NİYETLER VE EYLEMLER
-Sezgi
-Simgeleme/İşaretleme
-Önvarsayım
7.BİLİŞ'İN AÇIKLAMASI
-Problem
-Marr' ın Bilgi-İşlem Modeli Uyarlaması
-Bazı Öncelikli Ayrımlar
-Bilgi ve Yorum
-Hesaplama ve Yorum
-Beyindeki Bilgi-İşlem
-Derin Bilinçdışı Kurala Uyma
8.SOSYAL BİLİMLERDEKİ NİYETSELCİ AÇIKLAMALAR
9.SÖZ EDİMLERİ TEORİSİNDE BİREYSEL NİYETLİLİK VE SOSYAL GÖRÜNGÜLER
-Bireysel Niyetlilik Olarak Anlam
-Sosyal Bir Görüngü Olarak Anlam
-Sonuç
10.İCRA EDİCİLER NASIL İŞLER?
-İcra Edici Tam Olarak Nedir?
-İcra Edicilerdeki Problem Tam Olarak Nedir?
-Yeterlilik Koşulu
-Önceki Çözümlemeler
-İddia Ediciler(Kesinleyiciler) Olarak İcra Ediciler
-İlanlar Olarak İcra Ediciler
-İcra Ediciler ve Literal Anlam
-Özet ve Sonuç
11.KONUŞMA
12.ANALİTİK FELSEFE VE ZİHİNSEL GÖRÜNGÜLER
-1.Giriş: Davranışı Arkaplan
-2.Karbüratör İşlevselciliği
-Turing Makinesi veya Düzenlenmeli İşlevselcilik: Putman ve Dennet
-Teşhis ve Sonuç
13.BELİRSİZLİK, DENEYCİLİK VE BİRİNCİ ŞAHIS
14.KURALLAR VE NİYETLİLİK HAKKINDA ŞÜPHECİLİK

DİZİN

Yazarın biyografisi

Yazar istatistikleri

  • 43 okur okudu.
  • 8 okur okuyor.
  • 118 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.