Adı:
Metafizik
Baskı tarihi:
Aralık 2014
Sayfa sayısı:
512
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059925044
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Litera Yayıncılık
Metafizik, bütün ilimlerin ilkelerini temellendirmesi ve Gerçek Varlık hakkında bilgi vermesi bakımından felsefî ilimlerin zirvesinde bulunur. Platon ve Aristo'dan İslam dünyasına aktarılan ve Kindi, Farabi, İbn Sînâ, Gazali, İbn Rüşd gibi filozoflar tarafından geliştirilerek batıya aktarılan felsefi ilimler, teorik düşüncenin hem kaynağı hem de meyvesi olması bakımından metafizik etrafında şekillenir. Bu bakımdan metafizik, değişime konu olmayan gerçek varlıklar hakkında bilgi veren ilim olarak kabul edilmiştir.

İbn Sînâ, yüzyıllar boyunca doğu ve batıda kendisinden önceki bütün filozofları gölgeleyecek kadar etkili olan Şifa külliyatında felsefi ilimleri derlemiş ve tenkit süzgecinden geçirmiştir. Kuşkusuz bu külliyatın en önemli eseri varlık olmak bakımından varlığı inceleyen metafiziktir. Günümüze kadar üst düzey araştırmaların en önemli kaynaklarından biri olan bu eser Türk okuyucusuna sunulmaktadır. Ayrıca bu eser Yayınevimizin daha önce 2 cilt olarak yayınladığı Türkçe - Arapça Paralel Baskının, Arapça kısmı çıkartılmış ve iki cildin birleştirilmiş halidir.
Daha önce Arapça paralel metni ile 2 cilt halinde basılan eser şimdi yalnız Türkçe metni ile tek cilt halinde okuyucuya sunulmuştur.
Çok ağır ve zor kitap ama anlayana çok şeyler katabilir bunun yanında kitabın ilk başları tanrının metafiziğe sorun olmadığını ve tanrının varlığı hakkında tezleri çok güzel bir şekilde anlatmıştır son 100 sayfası ise hak din neden İslam sorusuna adeta cevap vermiştir ben çok beğendim kesinlikle tavsiye ederim Selametle...
Şey kendisinden haber vermenin sahih oldu­ ğudur. Çünkü hem "sahih olur" hem de "haber" şeyden daha kapalıdır. O halde bu nasıl 'şey'in tarifiolur? Sahihlik ve haber, her birisinin açıklanışında; "O şeydir,", "O durumdur," veya "O şudur ki," gibi ifadelerin kullanımından sonra tarif edilebilir. Bütün bunlar, "şey" isminin eş anlamlıları gibidir. O halde "şey", ancak kendisi sayesinde bilinebilen bir şey ile gerçek anlamda nasıl tarif edilebilir? Evet, bu ve benzer tariflerde bir uyarı bulunabilir. Gerçekte ise "Şey, kendisinden haber vermenin 'sahih olduğu'dur," dediğinde, adeta şöyle demişsindir: "Kuş­ kusuz şey, ondan haber vermenin sahih olduğu şeydir." Çünkü "ma (o ki)", "ellezi (o ki)" ve "şey" lafızlarının anlamı birdir. Bu durumda şeyi şey'in tanımında kullanmış olursun.
Özü gereği Zorunlu varlık sırf iyiliktir. İyilik, kısaca her şeyin arzuladığı şeydir. Her şeyin arzuladığı şey ise varlıktır veya varlığın varlık açısından yetkinliğidir. Yokluk, yokluk olması bakımından arzulanmaz; bilakis o, kendisini bir varlığın veya varlık yetkinliğinin izlemesi bakımından arzulanır. Dola-
yısıyla bu durumda, gerçekte arzulanan yine "varlık"tır. Binaenaleyh varlık, sırf iyilik ve sırf yetkinliktir.
Kötülüğün ise bir zatı yoktur. Bilakis kötülük, ya cevherin yokluğudur veya cevherin bir haline ait iyiliğin (salah) yokluğudur. O halde varlık, iyiliktir; varlığın yetkinliği ise varlığın iyiliğidir.
Zorunlu Varlık, her şeyi ancak tümel bir tarzda akleder. Bununla bi rlikte, hiçbir tikel şey O'na gizli kalmaz. 'Göklerde ve yerde zerre ölçüsünde hiçbir şey O'na gizli değildir.' Bu, tasavvuru büyük bir lütfa gerek duyan sırlardandır.
Rububiyet aleminin son derece yüce olduğunu bilmelisin. Bir şeyden 'akledilme özelliğine sahip bir suretin taşması' ile bir şeyden herhangi bir ilave olmaksızın 'akledilir olması bakımından akledilir bir suretin taşması' arasında da fark bulunduğunu bilmen gerekir. İlk, kendi zatını akledilir her şeyin malul bir akledilir olmak bakımından taşmasının ilkesi olarak akdetmektedir. Nitekim o, malul bir mevcut olmak bakımından her varlığın taşmasının ilkesidir.
O'nun hoşluğu, nasıl olması gerekiyorsa öyle olmasıdır. Zorunlu Varlık'ta olması gereken bir güzellik nasıl olabilir! İdrak edilen her güzellik, uyum (ahenk) yatkınlık ve iyilik, sevilen ve aşık olunandır. Bü­ tün bunların ilkesi, ister duyu ister hayal ister vehim ister zan isterse de akılla olsun, idrak edilmeleridir. İdrak (algı) ne kadar derin, ne kadar hakiki ve idrak edilen de zat bakımından ne kadar yetkin ve üstünse, idrak gücünün onu sevmesi ve ondan lezzet alması o kadar çoktur.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Metafizik
Baskı tarihi:
Aralık 2014
Sayfa sayısı:
512
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059925044
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Litera Yayıncılık
Metafizik, bütün ilimlerin ilkelerini temellendirmesi ve Gerçek Varlık hakkında bilgi vermesi bakımından felsefî ilimlerin zirvesinde bulunur. Platon ve Aristo'dan İslam dünyasına aktarılan ve Kindi, Farabi, İbn Sînâ, Gazali, İbn Rüşd gibi filozoflar tarafından geliştirilerek batıya aktarılan felsefi ilimler, teorik düşüncenin hem kaynağı hem de meyvesi olması bakımından metafizik etrafında şekillenir. Bu bakımdan metafizik, değişime konu olmayan gerçek varlıklar hakkında bilgi veren ilim olarak kabul edilmiştir.

İbn Sînâ, yüzyıllar boyunca doğu ve batıda kendisinden önceki bütün filozofları gölgeleyecek kadar etkili olan Şifa külliyatında felsefi ilimleri derlemiş ve tenkit süzgecinden geçirmiştir. Kuşkusuz bu külliyatın en önemli eseri varlık olmak bakımından varlığı inceleyen metafiziktir. Günümüze kadar üst düzey araştırmaların en önemli kaynaklarından biri olan bu eser Türk okuyucusuna sunulmaktadır. Ayrıca bu eser Yayınevimizin daha önce 2 cilt olarak yayınladığı Türkçe - Arapça Paralel Baskının, Arapça kısmı çıkartılmış ve iki cildin birleştirilmiş halidir.
Daha önce Arapça paralel metni ile 2 cilt halinde basılan eser şimdi yalnız Türkçe metni ile tek cilt halinde okuyucuya sunulmuştur.

Kitabı okuyanlar 10 okur

  • Murat İslam
  • Kadir yilmaz
  • Medine
  • Fatma Kıratlı
  • Yunus
  • gizem özdmr
  • Mehmet Mustafa Erkal
  • Salih
  • Mehmet Kervancı
  • Abdullah Furkan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%0
8
%50 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0