Mustafa Çolak

Mustafa Çolak

Yazar
8.0/10
3 Kişi
·
10
Okunma
·
1
Beğeni
·
497
Gösterim
Adı:
Mustafa Çolak
Unvan:
Yazar
Osmaniye-Düziçi’nde doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Kocaeli Üniversitesi’nde tamamladı. Siyasal liderlik, din-siyaset ve Türkiye siyasal hayatı konularında çalışmaktadır. Halen Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.
"Osmanlı Devleti yavaş yavaş çökmek yerine, Bâbıâli Baskını ile hızlı ama şerefli, bir çöküşü seçmişti."

Wangenheim, 23.01.1913
Mustafa Çolak
Sayfa 51 - Yeditepe
Sevk ve İskân kararı, sadece Osmanlı Ermeni vatandaşlarına yönelik çıkartılmış bir karar değildi. Zaten 30 Mayıs 1915 tarihli 5 maddelik kararın hiçbir yerinde "Ermeni" kelimesi geçmemekteydi. Daha doğrusu kararda hiçbir etnik veya dini grubun adı yer almıyordu. Bu kararın tam adı "Vakt-i Seferde İcraât-ı Hükûmete Karşı Gelenler İçin Cihet-i Askeriyece İttihâz Olunacak Tedâbir Hakkında Kanun-ı Muvakkat" şeklindedir. Dolayısıyla karar, devlet otoritesine karşı isyan etmiş, düşmanla işbirliği yapan bütün gruplar için geçerliydi. Ancak karardan en çok Ermeniler etkilendiği, sevk ve iskâna tabi tutulanların çoğunu Ermeni ahali oluşturduğu içindir ki, sevk ve iskân kararı veya tehcir dendiğinde akla ilk gelen Ermeniler olmaktadır.
Mustafa Çolak
Sayfa 160 - Yeditepe
"Üç bin yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan günübirlik yaşayan insandır"

-Goethe.
Mustafa Çolak
Sayfa 13 - Yeditepe
"Osmanlı Devleti yavaş yavaş çökmek yerine ,Babıâli Baskını ile hızlı ama ,şerefli bir çöküşü seçmişti "wangenheim
"...Talat Paşa Kabinesi, genç Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Zira bu kabine değişikliği ile Türkiye, Talat üzerinden 'büyük ve son kartını' oynamaktadır. Şayet Talat Paşa başarısız olursa, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin tamamında onun yerini doldurabilecek, birinci derecede yetenekli bir kişi daha bulunmamaktadır."

Kühlmann, 5 Şubat 1917.
Mustafa Çolak
Sayfa 97 - Yeditepe
Talat Paşa, öldürüldüğü gün olan 15 Mart 1921 tarihine kadar Berlin'de hu evde, kimliğini gizleyerek, ekonomik ve sağlık sıkıntıları içinde sade bir hayat sürdürmüştür.
Mustafa Çolak
Sayfa 240 - Yeditepe
Kafkasya gerek yer altı madenleri ve gerekse ham petrol rezervleriyle Alman İmparatorluğu'nun ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek düzeydeydi. Bu ekonomik potansiyelin yani sıra, Kafkasya'daki demografik yapının Alman İmparatoru II. Wilhelm'in dış politikasına uygunluğuna, Kafkasya'nın stratejik ve politik önemini de eklersek, Almanya'nın Kafkasya'ya olan ilgisinin nedenini genel bir çerçeveye oturtmuş oluruz. Nitekim Kafkasya'da II. Wilhelm'in "İslam Politikasını" uygulayabileceği Müslüman nüfus mevcuttu ve ayrıca Müslüman olmayan Gürcülerin büyük çoğunluğu da Alman İmparatorluğu'na sempati ile bakıyorlardı. Ayrıca Kafkasya, hem Birinci Dünya Harbi'nde Almanya'nın karşısında yer alan Rus Çarlığı'nın sömürgesi durumunda hem de Orta Asya pazarına ve İngiltere'nin önemli sömürgelerinden biri olan Hindistan'a uzanan yolda köprü konumundaydı. II. Wilhelm'e göre Almanya'nın "güneşteki yerini" alabilmesi için rakipleri olan İngiltere ve Rus İmparatorluklarını mağlup etmesi gerekiyordu. Bunun da yolu bu ülkeleri sömürgelerinde vurmaktan geçiyordu. Kafkasya hem Rusya'nın sömürgesi olması itibariyle hem de İngiltere'nin sömürgesi olan Hindistan'a uzanan yol üzerinde bulunmasından dolayı önemli bir kavşak durumundaydı.
Türkiye Mançurya sınırına kadar, Hindistan'a ve hatta Japonya'ya kadar bütün Doğunun anahtarı konumunda olduğu için, her şeyden önce Türkiye'yi öğrenmeye çalışmak ve onu kazanmak gerekir. Kim Türkiye'yi kazanırsa bütün Doğuyu kazanır.
Emirhan Taşgın
Emirhan Taşgın Alman İmparatorluğu'nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkasya Politikası (1914-1918)'ı inceledi.
336 syf.
·4 günde·Beğendi·9/10
Almanlar'ın Kafkasya'da önce Ruslar aleyhine, Rus Çarlığı savaştan çekildikten sonra da (1917) bölgenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ele geçirmek için Kafkasya'da girdiği bir nüfuz savaşını konu alan kapsamlı bir eser.

Kitapta ilgi çekebilecek başlıca hususlardan biri de karşılıkla güven esasına dayanan Osmanlı - Alman dostluğunun çıkar çatışmasına uğranıldığı an nasıl bir krize dönüştüğüdür. Bu iki millet yer yer omuz omuza savaştıktan sonra birbirlerine karşı siyasi ve fiili harekatlar yapmışlardır. Şahsım adına bu kitabın en ilginç olayları da bu anlaşmazlıklardı.

Kısacası, Birinci Dünya Savaşı, son dönem Osmanlı veyahut Alman İmparatorluğu tarihlerini merak edenler için kesinlikle şans verilmesi gereken bir eser.
388 syf.
·9 günde·Beğendi·9/10
Mustafa Çolak'ın söz konusu kitabı ağırlıklı olarak Alman arşiv belgelerine dayanılarak yapılmış bir çalışmadır. Biyografik bir eser niteliği taşımamakla birlikte; eser, Talat Paşa'nın Dahiliye Nazırlığı ve Sadrazamlık yaptığı günlerdeki siyasi faaliyetleri konu almaktadır. Dönemin olaylarına ışık tutacak önemli bir çalışmadır. Talat Paşa hakkında yeteri kadar akademik çalışma bulunmamakla birlikte, söz konusu kitapta ilk defa yayınlanan Alman Arşiv belgeleri olaylara bakış açımıza genişlik kazandırmaktadır. Talat Paşa'yı merak eden kişilerin mutlaka okuması gereken bir eserdir.
388 syf.
·10 günde·Puan vermedi
Osmanlı toplumunun orta sınıf bir ailesinden gelip imparatorluğun sadazamı olan Talat Paşa ,azim ve kararlılığın somut halidir yazarın tabiriyle "kurt" bir siyasetçiydi.En büyük zaafı fanatik bir vatanperver olmasıydı.Yine Ittihat ve terakki denince akla Enver Paşa gelsede komitenin ruhu Talat Paşa dır."Hasta adam" ölmek üzereyken Dr Talat onu iyileştirme sevdalısıydı. Yine eserde siyonizmden ermeni meselesine masonluk... gibi bir çok konuya değinilmiş ve kanaatimce anlatilan en acı kısım bir ermeni tarafından şehid edilmesiyle mahkemede konuyu tehcir olayına getirilip ölümünün uzeri örtülüp ihanet edercesine katilin serbest bırakılmasıdır.....

Yazarın biyografisi

Adı:
Mustafa Çolak
Unvan:
Yazar
Osmaniye-Düziçi’nde doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Kocaeli Üniversitesi’nde tamamladı. Siyasal liderlik, din-siyaset ve Türkiye siyasal hayatı konularında çalışmaktadır. Halen Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 10 okur okudu.
  • 15 okur okuyacak.