Olaf Olafsson

Olaf Olafsson

Yazar
7.0/10
1 Kişi
·
7
Okunma
·
0
Beğeni
·
719
Gösterim
Adı:
Olaf Olafsson
Unvan:
İzlandalı Yazar
Doğum:
Reykjavik, İzlanda, 26 Eylül 1962
1962 yı­lın­da İzlanda’­nın Reyk­ja­vik ken­tin­de doğ­du. Ün­lü İz­lan­da­lı ya­zar Ola­fu­re Sigurdsson’­un oğ­lu olan Olaf Olafs­son, ai­le ge­le­ne­ği­ni sür­dü­re­rek ede­bi­yat öğ­re­ni­mi yapmak ye­ri­ne, Wien bur­suy­la Bran­deis Üni­ver­si­te­si’n­de pozitron fi­zi­ği oku­du. Genç ya­şın­da Sony In­te­rac­ti­ve Entertainment şir­ke­ti­nin ku­ru­cu­su ve baş­ka­nı olan Olafs­son, Time War­ner Di­gi­tal Me­dia ku­ru­lu­şun­da da CEO ola­rak çalışmaya baş­la­dı. Olafs­son ha­len Ti­me War­ner Baş­kan Yardımcılığı gö­re­vi­ni yü­rü­tü­yor. Ede­bi­yat eleş­tir­men­le­ri­nin, “O ya­zar­lı­ğı seç­me­di, ya­zar­lık onu seçti,”­ di­ye ta­nım­la­dık­la­rı ya­za­rın da­ha ön­ce yaz­mış ol­du­ğu Eve Yol­cu­luk ve Ba­ğış­la­ma ad­lı iki roma­nı on dört di­le çev­ril­di. Ya­zar, ka­rı­sı ve iki oğ­lu ile bir­lik­te New York’­ta ya­şı­yor.
İnsanlar güçleri yetse de yetmese de her zaman yaşam kalitelerini yükseltmek istemişlerdir .
Sana anlatmayı bir türlü başaramadığım şeyi ona anlattım . Senden gizlediğim bazı şeyleri açığa çıkaracağından korktuğum için değil , beni anlamayacağından korktuğum için .
Sana hoşçakal diyememiştim.Yapamamıştım.Yapmayı düşündüğüm şeyler hakkında sana yalan söylemek daha kolay gelmişti.Bir gece yarısı hepiniz uykudayken ter ettim sizi.Gün ağarmadan önce karanlığa doğru yürüdüm, içine daldım ve yok oldum.
262 syf.
·3 günde·Puan vermedi
Bir anlık her şeyi göze alıp , bir heves uğruna düşünmeden tüm hayatınızı değiştirme kararı alabilirsiniz . Sonra bu davranışınızın o muhteşem aşkınız uğruna olduğunu savunabilirsiniz . Peki çok kısa bir süre sonra bunun aslında geçici bir his olduğunu ve ömrünüzün geri kalanını en başta yakıp yıktığınız hayatı özlemekle geçireceğiniz gerçeğiyle karşı karşıya gelirseniz bununla yüzleşecek cesaretiniz olur mu ? Bu adama acısam mı , kızsam mı bilemedim . Aslında her şeyi kendi eliyle yaptı ve ondan sonra aldığı her nefesi bu kararının gölgesinde geçti . Hatalar bilinçli olarak yapıldığı takdirde bu bir hata değil , bir seçim olur . Ve insan seçiminin arkasında duramayacak , sonuçlarına katlanamayacak kadar korkaksa kendi yarattığı cehennemde sıkışır kalır . Bu kitapta bunun bir örneğini göreceksiniz . Kristjan gözümde ne kadar küçüldüyse , aksine karısı Elizabeth inanılmaz bir saygı uyandırdı bende . Ve asıl üzülmemiz gerekende oydu bence . Ne korkunç insanların kendi ışıklarını kapatıp , kendi karanlığına gömülürken masum pek çok kişiyi de o karanlığın içine sürüklemesi . Hem de hiç hakkı yokken .
Dipnot : Kitabın ilk yarısı geçmek bilemese de sonradan tempoyu yakalıyor .
262 syf.
·9 günde
"Biz asla eşit olmadık, Elisabet. Seviştiğimiz zamanlarda bile. O zamanlarda bile sanki bir çocuğu avutur gibiydin."
Bir başkasına aşık olarak ailesini terkeden her şeyi geride bırakan Christian' ın kendi iç dünyasında aşk ve vicdanı arasındaki gel git leri. Yanlış seçim yapmışım dediğim bir kitap oldu...

Yazarın biyografisi

Adı:
Olaf Olafsson
Unvan:
İzlandalı Yazar
Doğum:
Reykjavik, İzlanda, 26 Eylül 1962
1962 yı­lın­da İzlanda’­nın Reyk­ja­vik ken­tin­de doğ­du. Ün­lü İz­lan­da­lı ya­zar Ola­fu­re Sigurdsson’­un oğ­lu olan Olaf Olafs­son, ai­le ge­le­ne­ği­ni sür­dü­re­rek ede­bi­yat öğ­re­ni­mi yapmak ye­ri­ne, Wien bur­suy­la Bran­deis Üni­ver­si­te­si’n­de pozitron fi­zi­ği oku­du. Genç ya­şın­da Sony In­te­rac­ti­ve Entertainment şir­ke­ti­nin ku­ru­cu­su ve baş­ka­nı olan Olafs­son, Time War­ner Di­gi­tal Me­dia ku­ru­lu­şun­da da CEO ola­rak çalışmaya baş­la­dı. Olafs­son ha­len Ti­me War­ner Baş­kan Yardımcılığı gö­re­vi­ni yü­rü­tü­yor. Ede­bi­yat eleş­tir­men­le­ri­nin, “O ya­zar­lı­ğı seç­me­di, ya­zar­lık onu seçti,”­ di­ye ta­nım­la­dık­la­rı ya­za­rın da­ha ön­ce yaz­mış ol­du­ğu Eve Yol­cu­luk ve Ba­ğış­la­ma ad­lı iki roma­nı on dört di­le çev­ril­di. Ya­zar, ka­rı­sı ve iki oğ­lu ile bir­lik­te New York’­ta ya­şı­yor.

Yazar istatistikleri

  • 7 okur okudu.
  • 1 okur okuyacak.