Osman Horata

Osman Horata

YazarÇevirmen
9.5/10
13 Kişi
·
77
Okunma
·
1
Beğeni
·
78
Gösterim
Adı:
Osman Horata
Unvan:
Profesör, Yazar
Doğum:
Denizli, 1961
1961 yılında Denizli’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı şehirde tamamladı. 1983 yılında Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına aynı yıl Hacettepe Üniversitesinde Türk Dili Okutmanı olarak başladı. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi oldu.

Aynı üniversitede 1986’da Nedîm-i Kadîm Dîvançesi Üzerinde Bir İnceleme (286 s.) adlı teziyle yüksek lisansını; 1990’da da Cemalî, Hümâ vü Hümâyûn (Gülşen-i Uşşâk), İnceleme-Tenkitli Metin (697 s.) adlı teziyle doktorasını tamamladı.

Akademik hayatını Hacettepe Üniversitesinde devam ettirdi. 1990’da yardımcı doçentliğe, 1997’de doçentliğe ve 2003 yılında da profesörlüğe atandı.

1995-1996 yıllarında Ovidius Üniversitesinde (Köstence/Romanya) misafir öğretim üyeliği görevinde bulundu. 2003-2006 yılları arasında bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi’nin editörlüğünü yaptı. 2006-2012 yılları arasında Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığını yürüttü. Bu görevi sırasında, bir süre Atatürk Araştırma Merkezi ve Türk Dil Kurumu Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına ilaveten 2008’de Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına atandı. Başkanlıktaki yedi yıllık görev süresi 2015 yılında sona erdi.

Nedîm-i Kadîm Dîvançesi (1987), Esrar Dede, Hayatı, Eserleri, Şiir Dünyası ve Divanı (1998), Has Bahçede Hazan Vakti – XVIII. Yüzyıl: Son Klasik Dönem Türk Edebiyatı (2009), Cemâlî Hümâ vü Hümâyûn Analysis-Critical Text-Facsimile (Cambridge: Harvard University, 2016) adlı eserleri ile ortak çalışmalara dayanan Yunus Emre, Risâletü’n-Nushıyye (1994), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı (2002) adlı kitapları vardır. Ayrıca, Türk Edebiyatı Tarihi (2006)’nin genel editör yardımcılığını, Mevlana (2007) ve Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü: Atatürk Dönemi (2009)’nin genel editörlüğünü yürüttü.

Evli ve iki çocuk babasıdır. Hâlen Hacettepe Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Bu asrın gelenekçi ıslahat yazarlarından olan Katip Çelebi (ö.1659), devletlerin de insanlar gibi yaşlanabileceğini, önemli olanın bu duruma uygun siyaset yapabilecek sert, otoriter yani "sahibüsseyf" yöneticilerin bulunması gerektiğini söyler.
293 syf.
·Beğendi·10/10
Osman Horata'ya selam ve saygı ile...

Beni tanıyanlar bilir ki Osman Horata benim hayatımı yönlendiren adamdır. (Burada da hemen hiç kimse tanımadığı için bu ayrıntıya gerek yoktu. Her neyse...) Bu kitap da bizzat kendisinin göndermiş olması, ilk sayfasını adıma imzalamış olması ve en sevdiğim şey olan, edebiyatımızın bir dönemini anlatması mübasebetiyle çok sevdiğim eseridir.

Dönemin sadece edebiyatına değil, sosyal ve siyasi hayatına da değinmiş. Şairler hakkında net bilgiler var. Ayrıntıya girmeyeceği isimleri belirtmiş ve en azından isimlerini anmış.
Hem alanıma hem de tarih bakımından genel kültürüme çok büyük katkısı oldu.
Anlatım dili çok sade. Edebî terimlere, eski kelimelere boğmamış. Derin bilgisi olmayıp sadece ilgilisi de okuyabilir.
Duyurulur...

Osman Hoca'ya bin minnet...
224 syf.
·3 günde
İlim irfanda zirvede olan İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretleri "Bilmediklerimi ayağımın altına koysam başım arşa değerdi buyurmuş."Acaba bizim bilmediklerimizden merdiven basamağı yapsak arşa kürsiye kadar kaç defa iner çıkardık kim bilir.Hakikaten bilmediğimiz o kadar çok şey var ki.Gün geçmiyor ki yeni bir kitap şaşırtmasın bizleri.Kütüphanede görünce Lale Devri'nin meşhur simalarından olan Nedim'in divanıdır sanıp bu kitabı aldım.Meğer 4. Mehmet döneminde yaşayan bir şair Nedim daha varmış.Her ikisini ayırmak için bu Nedim'e Nedim-i Kadim demişler.Ve bu şair Nedim kendisinden sonrakini kısmen etkilediği kadar onun gölgesinde kalmış.
Müderrislik yapan ilim ehli bir şair kendisi.Kitapta Nedim'in çok az yazdığından divan edebiyatının her türünde yazmadığından bahsediliyor.Bu kitapta 7 tane kaside 35 tane gazel son sayfalarda ise rubai ve matlaları var.Gazelleri ve kasideleri muazzam güzellikte.Şiirlerin hemen yan sayfada açıklamaları var.Ve sonda sözlük var.Sözlük dediysek kelimelerin karşılığını bulacağınız alelade bir şey değil.Uzun uzadıya kavramların açıklandığı ve divan edebiyatında hangi manalarda kullanıldığına,ve hangi kelimelerle ilişkili olduğuna dair dolu dolu açıklamalar yapılıyor.
Şairin hayatını okuduktan sonra sanatıyla alâkalı bölümlerde çok teknik kavram kullanıldığından ilk başta sıkıcı gibi geliyor.Ancak en fazla ufkumu açan bölüm oldu.Divan edebiyatında mürekkep kafiye,mücerred kafiye,murassalar vs. gibi kafiye çeşitleri olduğunu hiç duymamıştım.Biraz daha araştırınca değişik şeyler öğrendim.Mesela halk edebiyatında kafiye kurarken önemli olan kelimenin kökünde bulunan sessiz harflerdir.Sesli harfler yok sayılır.Şiirle ilgilenenler iyi bilir bu hususu zaten.Divan edebiyatında da bu iş böyle sanıyordum.Meğer divan edebiyatında sondan birinci,ikinci, üçüncü, dördüncü sırada bulunan her harfin bir adı varmış.Ve halk edebiyatında geçerli olan "alınmaz, bulunmaz,bilinmez" şeklinde bir kafiye örgüsü divan edebiyatında geçersiz sayılıyormuş.Sesli harfler aynı olmalıymış ve "alınmaz, çalınmaz,kalınmaz" şeklinde en fazla gidebilirmiş.
Nedim-i Kadim'in şiirleri son derece mükemmel.Sunizade Mehmet Efendi'ye yazdığı
Vasfeylemez lâlüni dünya söze gelse
Aczin eder izhar Mesiha söze gelse

şeklinde devam eden kasidesi en çok beğendiğim şiirlerinden biri oldu.
Şu fani hayatta daha nice bilmediğimiz hazinelerle tanışacağız kim bilir.Her iki Nedim'i rahmetle yad ediyorum...
214 syf.
·Beğendi·10/10
Büyük bir zevkle okudum.
Ayrıntılı bilgiler içermiyor ancak ilgilisinin mutlaka okumasını tavsiye ederim. Yunus Emre ve edebî kişiliğini güzelce anlatmışlar. Dönemin sosyal ve siyasi olaylarından da üstünkörü bahsetmişler, Yunus Emre'yi doğru anlamamız için. Risaletü'n-Nushiyye edebi açıdan çok beğenilmiyormuş ancak dilimizde kalıplaşmış bir çok sözün buraya dayandığını da gördüm.
Güzel güzel okudum, iki günde.
İşin içinde Osman Hoca da olunca mis...
214 syf.
·3 günde·Beğendi·7/10
Yunus Emre, Risaletü'n-Nushıyye adlı mesnevisinde, Anadolu'da yeni bir medeniyetin temellerini atmaya çalışan Türk insanını dıştan içe döndürerek onun kendi iç dünyasındaki seferini hikaye eder. Modern psikolojinin, insanın kendisine dönmesi ve Tanrı ile birleşen bir içben keşfetmesi şeklinde ifade etmeye çalıştığı fikirler, onun eserinde asırlar önce halkın anlayacağı bir dille anlatılır.

Yazarın biyografisi

Adı:
Osman Horata
Unvan:
Profesör, Yazar
Doğum:
Denizli, 1961
1961 yılında Denizli’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı şehirde tamamladı. 1983 yılında Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına aynı yıl Hacettepe Üniversitesinde Türk Dili Okutmanı olarak başladı. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi oldu.

Aynı üniversitede 1986’da Nedîm-i Kadîm Dîvançesi Üzerinde Bir İnceleme (286 s.) adlı teziyle yüksek lisansını; 1990’da da Cemalî, Hümâ vü Hümâyûn (Gülşen-i Uşşâk), İnceleme-Tenkitli Metin (697 s.) adlı teziyle doktorasını tamamladı.

Akademik hayatını Hacettepe Üniversitesinde devam ettirdi. 1990’da yardımcı doçentliğe, 1997’de doçentliğe ve 2003 yılında da profesörlüğe atandı.

1995-1996 yıllarında Ovidius Üniversitesinde (Köstence/Romanya) misafir öğretim üyeliği görevinde bulundu. 2003-2006 yılları arasında bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi’nin editörlüğünü yaptı. 2006-2012 yılları arasında Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığını yürüttü. Bu görevi sırasında, bir süre Atatürk Araştırma Merkezi ve Türk Dil Kurumu Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına ilaveten 2008’de Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına atandı. Başkanlıktaki yedi yıllık görev süresi 2015 yılında sona erdi.

Nedîm-i Kadîm Dîvançesi (1987), Esrar Dede, Hayatı, Eserleri, Şiir Dünyası ve Divanı (1998), Has Bahçede Hazan Vakti – XVIII. Yüzyıl: Son Klasik Dönem Türk Edebiyatı (2009), Cemâlî Hümâ vü Hümâyûn Analysis-Critical Text-Facsimile (Cambridge: Harvard University, 2016) adlı eserleri ile ortak çalışmalara dayanan Yunus Emre, Risâletü’n-Nushıyye (1994), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı (2002) adlı kitapları vardır. Ayrıca, Türk Edebiyatı Tarihi (2006)’nin genel editör yardımcılığını, Mevlana (2007) ve Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü: Atatürk Dönemi (2009)’nin genel editörlüğünü yürüttü.

Evli ve iki çocuk babasıdır. Hâlen Hacettepe Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 77 okur okudu.
  • 4 okur okuyor.
  • 96 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.