Giriş Yap

Pal Fodor

Yazar
9.7
10 Kişi
Tam adı
Pál Fodor
Unvan
Macar Tarihçi
Doğum
Aszófő, Macaristan, 3 Şubat 1955
Yaşamı
Macar tarihçi Pal Fodor, 1955 yılında Macaristan'da doğmuştur. 1979'da Eötvös Lorand Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1980 yılından 1991 yılına kadar Macar Bilimler Akademisi'nde Doğu Çalışmaları bölümünde çalışmıştır. 1992'de yine aynı akademinin kıdemli araştırmacısı olmuş ve Beşeri İlimler Araştırma Merkezi'nin başına geçmiştir. 1993'te doktorasını ve 2007'de DSc derecesini almıştır. 1994 ile 2005 arasında Pazmany Peter Üniversitesi'nde Osmanlı Tarihi dersleri vermiştir.

İncelemeler

Tümünü Gör
456 syf.
·
13 günde
·
Beğendi
·
10/10 puan
Kızıl Elma mefkûresinin ne olduğu ve ne olabileceği üzerinde tarihsel bilgileri irdeleyerek anlatıma başlayan eser 15.-17.yy arasındaki dönemde Macaristan ve Viyana’nın Türk Kızıl Elması olduğunu ispatlamaya çalışıyor .Osmanlının bu efsanevi mefkûresinin bir gereği olarak söz konusu coğrafyada nasıl bir siyaset yürütüldüğünün izahına gayret gösteriyor.Uzun ve kısa vadede Türk atlarının yönünü çevirdiği memleketlerin birer ülkü ve hedef haline gelip Kızıl Elma ‘yı ifade ettiklerinin altını çiziyor .Eser aynı zamanda bu efsanenin nasıl ortaya çıktığı ,geliştiği ve beslendiği damarların neler olduğu konusunu ele alıyor . Türk tarihi için çok mühim bir kavramın açıklanmaya çalışıldığı eser bu kavramın izahından başka Macaristan siyasetindeki Osmanlı Devletinin güttüğü manevraları anlamlandırmak konusunda okura alışıgelmişin dışında farklı bir bakış açısı sunuyor.Ayrıca farklı müelliflerin konu üstünde görüş ve önerilerini ihtiva eden eser bu yönüyle birçok farklı bakış açısını eş zamanlı öğrenebilmenize olanak sağlıyor. Bizzat hocam Özgür Kolçak tarafından eksiksiz ve düzgün bir Türkçe çevirisi yapılan eser kanaatimce kitaplığında yer vermeniz gereken seçkilerden biri . Son olarak burada sevgili meslektaşıma kitabı bana armağan etme inceliğinde bulunduğu için teşekkür ediyorum ...
Semiha Özcan
·
Reklam
190 syf.
·
Beğendi
·
10/10 puan
Osmanlı tarihine karşı farklı bir bakış açısı kazanmak için okunması elzem bir kitap doğrusu. Uzun yüzyıllar boyu düşmanımız olan Macarların gözünden Pal Fodor'un bizi anlatması ortaya kıymetli bir eser koyuyor. Ayrıca Osmanlı tarih yazıcılığında Macar kaynaklarının çok itibar görmeyişi büyük bir eksiklik.
190 syf.
History
Bu kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nun neden sürekli bir savaş halinde yaşadığı, Macaristan’a bir asrı aşkın bir süre hangi saiklerle ordu üzerine ordu yolladığı ve Osmanlı devlet ricalinin 16. yüzyılın başlarında Macar illerini, ya da daha genel ifadesiyle, Orta Avrupa’yı niçin imparatorluğun en önemli sınır boyu saydığı sorularının peşine düşmektedir. Bu çalışmanın ana gayesi, Osmanlı siyasî ve askerî planlamasında Macar/Orta Avrupa cephesinin oynadığı rolün daha gerçekçi bir resmini temin etmektir. Kitap, bu vesileyle, Macar hududundaki çatışmanın uzun vadede Osmanlı İmparatorluğu’nun kaderini nasıl etkilediğini ve Osmanlı sarayının verdiği bir dizi hatalı kararla arzuladığı cihanşümul hâkimiyet fikrini hayata geçirmede ne surette başarısızlığa uğradığını göstermeyi amaçlamaktadır. Kitabın yazarı, aynı zamanda, son zamanlarda Osmanlı tarihçiliğinde görülen bir eğilimi, Osmanlı ve Avrupa tarihlerinin iç içe geçmiş olduğu fikrini kıyasıya eleştirmektedir.
2
4
50 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42