Paul Hourie

Paul Hourie

Yazar
9.0/10
1 Kişi
·
3
Okunma
·
0
Beğeni
·
7
Gösterim
Adı:
Paul Hourie
Unvan:
Yazar
"... Emin olmalıyız ki, siyasi ve içtimai hayatımızda bu kararsızlık, zihinlerimizde bu cehalet bâki olacak olursa, Rumeli'nin başına gelen felaket ayniyle Anadolu'ya da intikal edecektir;çünkü aynı ihtiraslar Anadolu hakkında da geçerlidir."
Paul Hourie
Sayfa 14 - Tüccarzade İbrahim Hilmi 1913 yılı
Osmanlıların siyasî muvaffakiyetlerini akim bırakan başlıca sebep, Osmanlılarda cevval fikirli, siyaset ilmine vâkıf, siyaseti meslek edinmiş zekâların yetişememesidir. Avrupa'da Talleyrand'lara, Metternich'lere ve daha büyük siyasî ricale karşı Türkiye'de daima vasat dereceyi geçmeyen ve hatta çoğunluğu vasatın da altında bir zekâda siyasî rical memleketin mukadderatını idareye cüret etmişlerdir. Osmanlıların siyasî ve ilmî bütün felaketlerinin müsebbibi, siyasî ricalin cehaletidir.
192 syf.
·1 günde·9/10
Türkiye nasıl paylaşıldı?
Daha doğrusu Şark Meselesi

Paul Hourie Şark Meselesini bu kitapta yazıldığı yıllara göre kendi bakış açısıyla anlatmış.
Ve Şark Meselesini Türklerin 1071 Malazgirt ile Anadolu'ya girişinden 1918 ya da 1923'e kadar cerayan eden münasebetlerin tümünü bu kapsamda toplamıştır.

Şark Meselesini 2 safhada ele almış.
1. safha 1071-1683 (Malazgirt Zaferi-Viyana Kuşatması) arasındadır.
2. safhada 1683-1923 yılları arasında gerçekleşmiştir.
Ve bununla beraber nihai hedefleri olan Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkarak emellerine ulaşmışlardır.

Bu kitap 1913 yılında Tüccarzade İbrahim Hilmi Efendi tarafınca Osmanlı Türkçesine terceme edilmiştir.

Tüccarzade İbrahim Hilmi Efendi kitabın önsözünde ileri görüşlülüğünü konuşturmuş:

"Emin olmalıyız ki, siyasi ve içtimai hayatımızda bu tezebzüb(kararsızlık), zihinlerimizde bu cehalet bâki olacak olursa, Rumeli'nin başına gelen felaket ayniyle Anadolu'ya intikal edecektir. Çünkü aynı ihtiraslar, Anadolu hakkında da geçerlidir."

Kitapta son sözünde ise:

"Bu son felaketler artık bizim için ibrete sebep olur zannederiz." diyerek kitabı bitirmiştir.

Son olarak kitabın sonunda Osmanlı Türkçesi ile tıpkı basımı yer almaktadır.

Yazarın biyografisi

Adı:
Paul Hourie
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 3 okur okudu.