Reşidüddin Fazlullah

Reşidüddin Fazlullah

Yazar
10.0/10
1 Kişi
·
10
Okunma
·
2
Beğeni
·
423
Gösterim
Adı:
Reşidüddin Fazlullah
Tam adı:
Reşîdüddîn Fazlullah-ı Hemedânî
Unvan:
Müslüman hekim, yazar, tarihçi
Doğum:
Hamedan, 1249
Ölüm:
Tebriz, İran, 18 Temmuz 1318
Reşîdüddîn Fazlullah-ı Hemedânî (1247 ila 1250, Hemedan - 1318, Tebriz), Pers Yahudisi kökenli Müslüman hekim, yazar, tarihçi ve İlhanlılar'ın bir veziridir.

Reşidüddin Hamedani, Hamedan'da bir Yahudi aileden 1247 yılında doğmuştur. Reşidüddin Fazlullah'ın büyükbabası bir nedim (saray mensubu) olarak İlhanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Hülagû Han'a hizmet etmiştir. Babası ise saray eczacısıdır. Bir eczacı oğlu olan Reşidüddin Fazlullah, hekimlik öğrenimini yapar ve bir eğitilmiş hekim olarak Hülagû Han'nın oğlu Abaka Han'a hizmet vermeye başlar. Otuz yaşında iken İslam dinine geçmiştir. Reşidüddin Fazlullah'ın siyasi itibarı çabuk yükselir, Kazvin yakınındaki Sultaniye'de İlhanlı Büyük Vezir (Sadr-ı Azam, Sadrazam) sarayında görev verilir. Reşidüddin bir vezir ve hekim olarak İlhanlı hanları Mahmud Gazan ve Muhammed Hüdabende'ye (Olcaytu) hizmet etmiştir.

Reşidüddin, Mahmud Gazan'ın kardeşi Olcaytu'nun 1304 yılında İlhanlı tahtına geçmesinden sonra vezir olarak kalır. 1312'de işler kötüye gitmeye başlar. Onun meslektaşı Sa'd al-Dawla yetkisinden düşürülür yerine Ali Şah geçer, ve çok geçmeden Reşideddin Fazlullah aşağıya doğru düşmeye başlar. Olcaytu Sunnilik yerine Şiiliği benimseyince 1316 yılında öldürülür ve yerine oğlu Abu Said Bahadur geçer.

Bu dönemde sarayda oluşan Moğol-Şii hüküm savaşı sırasında 1316 yılında Reşidüddin Fazlullah Olcaytu'yu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanır, iki yıl sonra oğlu ile birlikte asılır.

1407 yılında Timur'un oğlu Miranşah tarafından cesedi mezardan çıkarılmış ve Tebriz'de bir Yahudi mezarlığına tekrar gömülmüştür.

Eserleri
Cami’üt-Tevarih (Arapça: جامع التواريخ; ǧāmiʿu t-tawārīḫ)
Šuʿab-i panǧgāna ismindeki el yazması kitabı İstanbul'da bulunmakta ve şimdiye kadar hiç yayınlanmamıştır. Bu el yazması Arap, Yahudi, Moğol, Frenk ve Çinlilerin soyağaclarını (şecere) içerir.
Alparslan'ın başını gördün, ululuktan göğe ermişti
Merv'e gelki göresin Alparslan'ın topraktaki bedenini
Reşidüddin Fazlullah
Sayfa 262 - Şiir [Hezec]
Sultan Alp Arslan'ın Ölümü

Sultan Alp Arslan batıda olduğu kadar doğuda da topraklarını genişletmeye çalışmıştı.

Nitekim o zaman anlaşmazlığa düştüğü vakit Karahanlılar üzerine bir sefer düzenledi ve Ceyhun nehrini geçti.

Ancak onun ölümü ile bu sefer yarıda kaldı. Yusuf El Harezmi adlı bir kale kumandanının Sultanı hançerleyerek öldürmesi dönemin kaynaklarında şöyle anlatmaktadır;

"Selçuklu kuvvetlerinin kuşatması karşısında dayanamayan Yusuf,bir gün önce akşam eşi ve çocuklarıyla yeyip içtikten sonra Sultan'ın eline düşüp köle durumuna düşmemmeleri için onların boğazlarını keserek öldürdü,Ertesi gün de ailesini öldürdüğü iki keskin bıçağı yanına alıp Sultanın katına saygı göstermek amacıyla çıkmak istedi.

Sultan da buna izin verdi.Yusuf,Tam Sultana tazim için yaklaştığı sırada çizmesinin içinde saklamış olduğu iki bıçağı çekip vahşi bir hayvan gibi Sultan'a saldırıp onu üç yerinden yaraladı.

Derhal harekete geçen Sultanın adamları onu olduğu yerde derhal öldürdüler."
Reşidüddin Fazlullah
Sayfa 123 - Selenge Yayınları
Sultan Sencer'in doğumu Musul Hududundaki Sincar*ı Şam'da,1086-1087 senesindeydi.Ömrü yetmiş iki sene ve birkaç ay idi.

Padişahlık süresi altmış bir sene idi.Yermi sene mülk-i Horasan'da padişah,kır bir senede Sultan-ı Selatin-i Cihan idi.

Onun dış görünüşü:Buğday tenliydi,Yüzü Çiçek bozuğu gibiydi.Sakalı en ve boyca tamamdı.

Bıyığının bazı kılları çiçek hastalığından dökülmüştü.Uzun boylu,iri yarı ve güzel yüzlüydü.Onun yüzünde,simasındaki merhamet izleri gönüllere hoş görünüyordu.
Reşidüddin Fazlullah
Sayfa 188 - Selenge Yayınları
336 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Reşideddin dedesi Alamut Kalesi'nde ikâmet etmiş bir müverrih. İlhanlı sultanı Hazan Han'ın himayesi altında yazdığı Camiü't Tevarih yalnızca İslam ortaçağı hakkında değil Avrupa, Çin gibi uzak memalikler için de kullanılabilir. İslâm tarih yazımının en kapsamlı eserlerinden.

Yazarın biyografisi

Adı:
Reşidüddin Fazlullah
Tam adı:
Reşîdüddîn Fazlullah-ı Hemedânî
Unvan:
Müslüman hekim, yazar, tarihçi
Doğum:
Hamedan, 1249
Ölüm:
Tebriz, İran, 18 Temmuz 1318
Reşîdüddîn Fazlullah-ı Hemedânî (1247 ila 1250, Hemedan - 1318, Tebriz), Pers Yahudisi kökenli Müslüman hekim, yazar, tarihçi ve İlhanlılar'ın bir veziridir.

Reşidüddin Hamedani, Hamedan'da bir Yahudi aileden 1247 yılında doğmuştur. Reşidüddin Fazlullah'ın büyükbabası bir nedim (saray mensubu) olarak İlhanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Hülagû Han'a hizmet etmiştir. Babası ise saray eczacısıdır. Bir eczacı oğlu olan Reşidüddin Fazlullah, hekimlik öğrenimini yapar ve bir eğitilmiş hekim olarak Hülagû Han'nın oğlu Abaka Han'a hizmet vermeye başlar. Otuz yaşında iken İslam dinine geçmiştir. Reşidüddin Fazlullah'ın siyasi itibarı çabuk yükselir, Kazvin yakınındaki Sultaniye'de İlhanlı Büyük Vezir (Sadr-ı Azam, Sadrazam) sarayında görev verilir. Reşidüddin bir vezir ve hekim olarak İlhanlı hanları Mahmud Gazan ve Muhammed Hüdabende'ye (Olcaytu) hizmet etmiştir.

Reşidüddin, Mahmud Gazan'ın kardeşi Olcaytu'nun 1304 yılında İlhanlı tahtına geçmesinden sonra vezir olarak kalır. 1312'de işler kötüye gitmeye başlar. Onun meslektaşı Sa'd al-Dawla yetkisinden düşürülür yerine Ali Şah geçer, ve çok geçmeden Reşideddin Fazlullah aşağıya doğru düşmeye başlar. Olcaytu Sunnilik yerine Şiiliği benimseyince 1316 yılında öldürülür ve yerine oğlu Abu Said Bahadur geçer.

Bu dönemde sarayda oluşan Moğol-Şii hüküm savaşı sırasında 1316 yılında Reşidüddin Fazlullah Olcaytu'yu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanır, iki yıl sonra oğlu ile birlikte asılır.

1407 yılında Timur'un oğlu Miranşah tarafından cesedi mezardan çıkarılmış ve Tebriz'de bir Yahudi mezarlığına tekrar gömülmüştür.

Eserleri
Cami’üt-Tevarih (Arapça: جامع التواريخ; ǧāmiʿu t-tawārīḫ)
Šuʿab-i panǧgāna ismindeki el yazması kitabı İstanbul'da bulunmakta ve şimdiye kadar hiç yayınlanmamıştır. Bu el yazması Arap, Yahudi, Moğol, Frenk ve Çinlilerin soyağaclarını (şecere) içerir.

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 10 okur okudu.
  • 23 okur okuyacak.