Richard Tarnas

Richard Tarnas

Yazar
9.9/10
8 Kişi
·
16
Okunma
·
3
Beğeni
·
49
Gösterim
Adı:
Richard Tarnas
Unvan:
Tarih Profesörü, Filozof
Doğum:
Cenevre, İsviçre, 21 Şubat 1950
Amerikan Kökenli bir ailenin sekiz çocuğundan biri olarak 1950 yılında Cenevre'de doğdu. Harvard Üniversitesi'nde öğrenimini tamamladı. Kaliforniya'da Esalen Institute'te Joseph Campbell, Gregory Bateson ve Huston Smith gibi öncü kişilerle birlikte çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi'nde düşünce tarihi profesörü olan Richard Tarnas bir grup arkadaşıyla birlikte Arketipal Araştırmalar Kollektivi'ni kurdu. 2006'da Entheogen: İçteki İlâhî Gücün Uyanışı başlıklı bir film yaptı.
Socrates, öğrencisine, "üzerinde düşünülmeyen hayat yaşanmaya değmez" deyince, öğrencisi de tastamam Socrates'in öğrencisine yaraşır bir bilgelikle, üstadına, "yaşanılmayan hayat, üzerinde düşünmeye değmez" diye karşılık vermişti.
Aristo'nun günümüze kadar gelebilen eserlerinden hemen hemen hiç biri, anlaşıldığı kadarıyla, yayımlanmak için yazılmamıştı. Aristo tarafından "yayımlanan" eserler şu an kaybolmuş durumdadır...
Pek çok Grek filozofu ve bilim adamının toplandığı ve canlı bir tartışma yaptıkları bu tablonun tam merkezinde, üstad Eflatun ile hemen yanıbaşında şakirdi/öğrencisi Aristo yer alır: Eflatun, gökleri, görünmez olan'ı ve aşkın olan'ı işaret ederken, Aristo, kolunu etrafa ve yere, görünür ve içkin olan'a doğru hareket ettirir.
Ateşi göklerden çalarak, uygarlığın diğer hünerleri yoluyla veren Promete, rasyonel/akılcı insan'ın, daha primitif bir aşamadan ortaya çıkışını temsil ediyordu.
Cehaletin keşfi, Socrates için felsefi görevin sonu değil, aksine henüz başlangıcıydı(...) hayatın en iyi şekilde nasıl yaşanması gerektiği bilgisini daha iyi araştırabilmeleri için diğer insanları kendi cehaletleri konusunda ikna etmeyi kendisine şahsi bir misyon edinmişti.
Pisagorcular, bir bütün olarak kainatın, özellikle de gökyüzünün veya semavatın, kutsi müziği ifade eden, terennüm eden matematiğe dayalı biçimlerden ibaret olan esrarengiz uyum veya harmoni ilkelerine göre tanzim edildiğine inanıyorlardı.
Eflatun'a göre, nihai gerçeklik ya da mutlak hakikat, tabiatı ve mahiyeti bakımından yalnızca ahlâki ve akli değil, aynı zamanda estetikti de. İyi, Doğru ve Güzel, aynı anda, ahlâki tasdiki, entelektüel bağlanmayı ve estetik beğeniyi harekete geçiren üstün yaratıcı ilkede etkin bir şekilde birleşirler.
İskenderiye'nin kültürel merkezinden dışa doğru yayılan ve Helenistik dünyaya bütünüyle nüfuz eden astrolojiye duyulan inanç, aynı anda Stoacı, Eflatuncu ve Aristocu filozoflar, matematikçi astronomlar, fizikçiler ve Hermesci ezoterik geleneğin temsilcileri ve çeşitli gizem dinlerinin mensupları tarafından benimseniyordu.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Richard Tarnas
Unvan:
Tarih Profesörü, Filozof
Doğum:
Cenevre, İsviçre, 21 Şubat 1950
Amerikan Kökenli bir ailenin sekiz çocuğundan biri olarak 1950 yılında Cenevre'de doğdu. Harvard Üniversitesi'nde öğrenimini tamamladı. Kaliforniya'da Esalen Institute'te Joseph Campbell, Gregory Bateson ve Huston Smith gibi öncü kişilerle birlikte çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi'nde düşünce tarihi profesörü olan Richard Tarnas bir grup arkadaşıyla birlikte Arketipal Araştırmalar Kollektivi'ni kurdu. 2006'da Entheogen: İçteki İlâhî Gücün Uyanışı başlıklı bir film yaptı.

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 16 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 37 okur okuyacak.