Şafak Tunç

Şafak Tunç

Yazar
9.7/10
47 Kişi
·
51
Okunma
·
9
Beğeni
·
205
Gösterim
Adı:
Şafak Tunç
Tam adı:
Şafak Tunç
Unvan:
Tarihçi, Yazar
Doğum:
Elazığ, Türkiye, 1968
1968 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. İstanbul Laleli’de bulunan Koca Ragıp Paşa ilkokulu ve Gedikpaşa Ortaokulunda ilk tahsilini aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Askerliğini Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Arşiv Müdürlüğünde mütercim-tercüman olarak yaptı. 2004 yılında ilk kitabı olan "Tophane-i Amire ve Osmanlı Devleti'nde Top Döküm Faaliyetleri"ni yayımladı. Çeşitli Tarih dergilerinde Ortaçağ'da Avrupa, Sanayi Devrimi ve Merkantilizm Anlayışı, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Ateşli Silahlar ve İlk Seri Atışlı Sahra Topunun Mucidi Ahmed Süreyya Emin Bey, Osmanlı Balıkçı Esnafı Taifesi, Seyyahlar, Seyahatnameler, İstanbul, Sultan Abdülhamid Han Döneminde Ateşli Silahlar Teknolojisi vs. gibi konularda makaleleri yayımlandı.2011-2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul Araştırmaları Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlarak İstanbul uzmanı unvanını aldı. Tezinin konusu olan "Osmanlı Payitahtında Kahvehane Ve Kahvehane Kültürünün Yeri / Coffeehouse İn The Ottoman Capital City And The Role Of Coffeehouse Culture " aynı zamanda prestij eser olarak yayımlanacaktır. 2010 yılında kültür başkenti seçilen İstanbul için İTO tarafından prestij eser olarak hazırlanan "ŞEHRİSTAN-SEYYAHLARIN HAYAL ŞEHRİ İSTANBUL" adlı kitabından sonra TARİHİN SON EVRENSEL DEVLETİ: DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYYE adlı kitabı 2015 yılında Yediveren yayınlarından çıktı. Kur’an-ı Kerîm’de zikredilen kıssaların tarihsel açıdan değerlendirilmesi ile ilgili olarak hazırladığı “DOĞRU TARİH KUR’AN” isimli kitabı 2017 yılında MOTTO yayınlarından çıktı. Yaklaşık 8 yıllık bir tercüme çalışması sonucunda Hz. Muhyiddin-i Arabî’nin “Şeceretü'nNu'mâniyye fî Devlet- el-'Osmâniyye”, “Kitâb et-Tenezzulât el-Musuliyye” ve “Kitab el Hüve” adlı çalışmalarını tamamlanmıştır. Adana Valiliği, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Tıbb-ı Nebevi Derneği ile Çukurova Kalkınma Ajansı'nın ortaklaşa düzenlediği ‘Adana 2015 Uluslararası İslam & Tıp / Tıbb-ı Nebevi Kongresi’nin başlangıç sunumunun metin yazarlığını yaptı. Ressam ve minyatür sanatçısı Reza Hemmatirad ve Kuratör Melis Uludağ ile birlikte hazırladığı Osmanlı Padişah ve Valideleri portrelerinin hem tarihsel kaynak araştırmalarını yaptı hem de hazırlanan kitabın metin yazarlığını yaptı. Şu sıralar kadim mirasımız olan Ayasofya ile ilgili olarak “Ayasofya Geçmişin Kehaneti”, kitabını hazırlamakta aynı zamanda,“Antik Çağlardan Günümüze İnsanlığın Örtülen Tarihi”, “Son Evrensel İmparator Sultan II. Abdülhamid Hân” ve İlahiyatçı Yazar Hızır Ercan ile birlikte hazırladığı “Tarihin Kayıp Yüzü” adlı kitaplar üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Osmanlı Hanedan ailesinin başdanışmanlığını yürüten Şafak Tunç Yurtiçi ve yurtdışında pek çok üniversitede ve derneklerde Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve Nilhan Sultan Osmanoğlu ile birlikte Tarih panel ve konferansları vermektedir.

2015 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Düzenlenen Uluslarlarası Balkanlarda Çatışma Ve İşbirliği Konferansında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Eski Hâkimi Prof. Peter JAMBREK'in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan konferansa "Sultan II. Abdulhamit Han'ın torunu Sultan Nihal Osmanoğlu, Habsburg Hanedanı Üyesi, Macaristan Kızılhaç Başkanı Arşidük Georg von HABSBURG, Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu Basın Sözcüsü ve Kültürü Ataşesi Dr. Rinaldo MARMARA, Kosova Başbakanı Siyasi Danışmanı Dr. Dhurata Sadiku HOXHA, T.C.Vatikan Eski Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, TGRT Haber Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim PAZAN,
La Sapienza Üniversitesi, Roma Yrd. Doç. Fabio L. GRASSI, SlovenyaCumhuriyeti Eski Dışişleri Bakanı Prof. Dimitrij RUPEL ile birlikte konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. Bu uluslar arası konferansta Avrupa1914'te Nasıl Savaşa Girdi ve Dünya Düzeninde Savaşın Sonuçları, Vatikan Arşivlerinin Türk Tarihi için Önemi, Osmanlı Devleti'nin Balkan Milletlerine Bakışı, Devlet İnşası Sürecinde Güvenlik Tehditleri – Kosova Örneği, Woytila Çağında Vatikan'ın Balkan Politikası, Yugoslavya Nasıl ve Neden Kuruldu ve Sonra Nasıl ve Neden Dağıldı?" gibi konularda düşünce ve görüşlerini aktardı.
Süleyman Mabedini yeniden ihya etmek istiyorlar. Peki, Süleyman Mabedi’nin var oluşundaki zamana uygun fikirlerle mi bugünkü medeniyeti yürütecekler?
Şafak Tunç
Motto Yayınevi
Peygamberlik makamının hatemi Hz. Muhammed’dir. Hz. Âdem’den bu yana gönderilen peygamberler belli bir bölge veya topluma gönderildiğinden elçilerin tebliğ ettikleri ilahî mesajlar o bölge ve toplumla sınırlı olmuştur. Hâlbuki son peygamber Hz. Muhammed, bütün insanlığa ve âlemlere gönderildiği için onun tebliği evrensel bir özellik taşır.
Son zamanlarda bütün dinlere karşı bir savaş vardır. Bugün harpler çoğunlukla Müslüman şehirlerindedir. Uzun vadede İslam’ı yok etmek istemektedirler. Müslümanları kandırmak içinde Müslüman gibi görünen kimseleri kullanmaktadırlar. Kudüs meselesi basit bir yer taksimi meselesi olmaktan çok daha öte bir şeydir.
Şafak Tunç
Motto Yayınevi
Yahudiler Süleyman Mabedi’ni ihya etmek istiyorlar Peki Hz. Süleyman zamanındaki şeriatı bugüne taşıyarak nasıl yaşayabileceklerini düşünüyorlar? Yahudiler peygamberleri onların aralarındayken de Peygamberlerin söylediklerine uymamışlardı.
Gerçek şeriat nasıl takip edilir?
Gerçek şeriat Allah’ı takip etmektir.
Şafak Tunç
Motto Yayınevi
192 syf.
·Beğendi·10/10
Kitap beni çok şaşırttı. Son zamanlarda okuduğum en ilginç kitap oldu. Gerçekten de hiçbir efsane Ayasofya’nın gerçekleri kadar muhteşem değilmiş. Kitabı bu konuya ve tarihe ilgi duyanlara şiddetle tavsiye ederim.
192 syf.
·Beğendi·10/10
Kitabı okuduğunuzda farklı bir yaklaşım olduğu çok açık mesela şöyle bir ifadeye ben hiçbir kitapta rastlamadım: "Ayasofya Allah dininin bir mabedidir. İlk yapıldığında öyleydi. İnşa edilmeye başlandığı zaman Hz. Muhammed’in doğumuna 39 sene vardı. Dini, Allah’ı esas alarak anlamak icap eder. Bütün peygamberler Allah’ın din arzusun bir etabıdır."
192 syf.
·Beğendi·10/10
Şafak Tunç sadece tarihçi kimliği ile değil İstanbul uzmanlığı kimliği ile farklı perspektifler sunuyor kitapta bizlere. Ayasofya gibi sıra dışı bir mimari şahesere de böylesi bir yaklaşım yakışırdı.
192 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10
Uydurma efsanelere yer verilmeden de Ayasofya'nın büyüklüğü ve görkemi anlatılabiliyormuş demek. Bu açıdan çok güzel bir örnek olmuş. Maalesef Ayasofya hakkında yazılan kitapların çoğu efsanelerden ibaret. İnsan neye inanacağını şaşırıyor...
192 syf.
·Beğendi·10/10
Ayasofya'nın sadece sureti değil ruhu da anlatılmış sanki bu kitapta çok hoşuma gitti. "Ayasofya'nın tılsımı nedir?" başlıklı yazı beni çok etkiledi hiç bu açıdan değerlendirilebileceği aklıma gelmemişti.
savaş tuna
savaş tuna Son Evrensel Hükümdar Sultan ıı. Abdulhamid Han'ı inceledi.
224 syf.
·Beğendi·10/10
Osmanlı Hanedan Âilesi’nin, ilk ferdinden son hükümdârına kadar Türkçeye sâdık kaldıkları muhakkaktır. Sultan Abdülhamîd’in Türkçeciliği konusunda da şunları söyleyebiliriz:
Sultan Abdülhamid devrinde hükümet aldığı kararla, Sade Türkçe yani içinde Arapça ve Acemce bulunmayan veya çok az bulunan makalelerin yayınlanmasını yasakladığı, “Dil konuları yasaktır, diye bir Padişah buyruğu çıkarılarak Türkçülerin susturulduğu söylenmektedir.
Evet, Sultan Abdülhamid devrinde dilde ve tarihte Türkçülük akımının kontrol altına alınmaya çalışıldığı doğrudur. Çünkü bu amaçla çalışan bazı kesimlerin bunu kültürel değil siyasi bir amaç olarak uzun vadeli hedeflerinin bir aracı olarak kullanmasından çekiniliyordu.
192 syf.
·Beğendi·10/10
Ayasofya bu kadar gündeme gelmişken son yıllarda hangi kitapları okuyabilirim diye bakınırken bu kitaba rastladım okudum beğendim. Gerçekten farklı bir yaklaşım ile hazırlanmış Ayasofya benim ilgi alanım ara ara rehberlik yaptığım için hakkında çok kitap okudum. Ancak ilginç olan buradaki bilgilerin büyük çoğunluğuna başka bir yerde rastlamadım.

Yazarın biyografisi

Adı:
Şafak Tunç
Tam adı:
Şafak Tunç
Unvan:
Tarihçi, Yazar
Doğum:
Elazığ, Türkiye, 1968
1968 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. İstanbul Laleli’de bulunan Koca Ragıp Paşa ilkokulu ve Gedikpaşa Ortaokulunda ilk tahsilini aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Askerliğini Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Arşiv Müdürlüğünde mütercim-tercüman olarak yaptı. 2004 yılında ilk kitabı olan "Tophane-i Amire ve Osmanlı Devleti'nde Top Döküm Faaliyetleri"ni yayımladı. Çeşitli Tarih dergilerinde Ortaçağ'da Avrupa, Sanayi Devrimi ve Merkantilizm Anlayışı, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Ateşli Silahlar ve İlk Seri Atışlı Sahra Topunun Mucidi Ahmed Süreyya Emin Bey, Osmanlı Balıkçı Esnafı Taifesi, Seyyahlar, Seyahatnameler, İstanbul, Sultan Abdülhamid Han Döneminde Ateşli Silahlar Teknolojisi vs. gibi konularda makaleleri yayımlandı.2011-2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul Araştırmaları Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlarak İstanbul uzmanı unvanını aldı. Tezinin konusu olan "Osmanlı Payitahtında Kahvehane Ve Kahvehane Kültürünün Yeri / Coffeehouse İn The Ottoman Capital City And The Role Of Coffeehouse Culture " aynı zamanda prestij eser olarak yayımlanacaktır. 2010 yılında kültür başkenti seçilen İstanbul için İTO tarafından prestij eser olarak hazırlanan "ŞEHRİSTAN-SEYYAHLARIN HAYAL ŞEHRİ İSTANBUL" adlı kitabından sonra TARİHİN SON EVRENSEL DEVLETİ: DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYYE adlı kitabı 2015 yılında Yediveren yayınlarından çıktı. Kur’an-ı Kerîm’de zikredilen kıssaların tarihsel açıdan değerlendirilmesi ile ilgili olarak hazırladığı “DOĞRU TARİH KUR’AN” isimli kitabı 2017 yılında MOTTO yayınlarından çıktı. Yaklaşık 8 yıllık bir tercüme çalışması sonucunda Hz. Muhyiddin-i Arabî’nin “Şeceretü'nNu'mâniyye fî Devlet- el-'Osmâniyye”, “Kitâb et-Tenezzulât el-Musuliyye” ve “Kitab el Hüve” adlı çalışmalarını tamamlanmıştır. Adana Valiliği, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Tıbb-ı Nebevi Derneği ile Çukurova Kalkınma Ajansı'nın ortaklaşa düzenlediği ‘Adana 2015 Uluslararası İslam & Tıp / Tıbb-ı Nebevi Kongresi’nin başlangıç sunumunun metin yazarlığını yaptı. Ressam ve minyatür sanatçısı Reza Hemmatirad ve Kuratör Melis Uludağ ile birlikte hazırladığı Osmanlı Padişah ve Valideleri portrelerinin hem tarihsel kaynak araştırmalarını yaptı hem de hazırlanan kitabın metin yazarlığını yaptı. Şu sıralar kadim mirasımız olan Ayasofya ile ilgili olarak “Ayasofya Geçmişin Kehaneti”, kitabını hazırlamakta aynı zamanda,“Antik Çağlardan Günümüze İnsanlığın Örtülen Tarihi”, “Son Evrensel İmparator Sultan II. Abdülhamid Hân” ve İlahiyatçı Yazar Hızır Ercan ile birlikte hazırladığı “Tarihin Kayıp Yüzü” adlı kitaplar üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Osmanlı Hanedan ailesinin başdanışmanlığını yürüten Şafak Tunç Yurtiçi ve yurtdışında pek çok üniversitede ve derneklerde Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve Nilhan Sultan Osmanoğlu ile birlikte Tarih panel ve konferansları vermektedir.

2015 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Düzenlenen Uluslarlarası Balkanlarda Çatışma Ve İşbirliği Konferansında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Eski Hâkimi Prof. Peter JAMBREK'in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan konferansa "Sultan II. Abdulhamit Han'ın torunu Sultan Nihal Osmanoğlu, Habsburg Hanedanı Üyesi, Macaristan Kızılhaç Başkanı Arşidük Georg von HABSBURG, Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu Basın Sözcüsü ve Kültürü Ataşesi Dr. Rinaldo MARMARA, Kosova Başbakanı Siyasi Danışmanı Dr. Dhurata Sadiku HOXHA, T.C.Vatikan Eski Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, TGRT Haber Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim PAZAN,
La Sapienza Üniversitesi, Roma Yrd. Doç. Fabio L. GRASSI, SlovenyaCumhuriyeti Eski Dışişleri Bakanı Prof. Dimitrij RUPEL ile birlikte konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. Bu uluslar arası konferansta Avrupa1914'te Nasıl Savaşa Girdi ve Dünya Düzeninde Savaşın Sonuçları, Vatikan Arşivlerinin Türk Tarihi için Önemi, Osmanlı Devleti'nin Balkan Milletlerine Bakışı, Devlet İnşası Sürecinde Güvenlik Tehditleri – Kosova Örneği, Woytila Çağında Vatikan'ın Balkan Politikası, Yugoslavya Nasıl ve Neden Kuruldu ve Sonra Nasıl ve Neden Dağıldı?" gibi konularda düşünce ve görüşlerini aktardı.

Yazar istatistikleri

  • 9 okur beğendi.
  • 51 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 22 okur okuyacak.