Şeyh Mustafa İsmet Garibullah

Şeyh Mustafa İsmet Garibullah

Yazar
10.0/10
14 Kişi
·
30
Okunma
·
4
Beğeni
·
1.089
Gösterim
Adı:
Şeyh Mustafa İsmet Garibullah
Tam adı:
Kutbül-evliya Es-Seyyid Eş-Şeyh Muhammed Mustafa İsmet Garibullah El-Yanyavi El-Nakşibendi El-Halidi Hazretleri
Unvan:
Nakşibendi Şeyhi ve Alim
Doğum:
Yanya, 1808
Ölüm:
İstanbul, Çarşamba, 15 Ocak 1873
Mustafa İsmet (kuddisesirrahu) aslen YANYA'lı (Balkan yarımadasında halen Yunanistan sınırları içerisinde bulunan bir şehir) olup doğumu: Hicri 1216, vefatı: Hicri 1289 dur.
Yaşadığı devirde,Mevlana Halid-i Bağdadi (kuddisesirrahu)nun, Mekke-i Mükerreme'deki halifesi olan Abdullah'i Mekki(kuddisesirrahu) Hazretleri'nin, Ebu Kubeys dağı üzerindeki dergahında yetişmiş olup,Şeyh Efendinin vefatından sonra Anadoluya gelerek bir müddet Edirne'de Sultan Camii Şerifinde irşat görevine devam etmiş,
Sonra İstanbul'da müritleri çoğalmış hatta Sultan Abdulmecid Han kendilerine intisab etmişlerdir.İstanbul'daki müridleri şeyh Efendi'nin İstanbul'a gelmesini çok arzu ettiklerinden buraya gelerek,önce Koca Mustafa Paşa tarafında, sonrada Fatih Çarşamba'da halen kabri şerifinin de bulunduğu ve kendi ismiyle anılan İsmet Efendi Dergahı'nı kurup hayatının sonuna kadar da orada hizmete devam etmişlerdir.
“O’dur vacid, O’dur macid ve mevcut.”
Vücuda getiren O’dur, ulu olan O’dur, var olan O’dur.
"Dediler bir eser yaz âşıkâne"
"Ola feyz-u muhabbet salikâne"

"Hem olsun yadigârın arifane"
"Okuyan derdi Hakkı ile boyana"

"Bu der ile azizi Hakka gidelim,"
"Cemali ba kemale seyr idelim."


Mevla yardım etmese kazanacağını kazanamazsın,bileceğini bilemezsin.İyiliğin her zerresini Mevlâ'dan bilelim.Ve :Mevlâ'yı unutmayalım .O bizi unutmuyor.mevlâ Tealâ şöyle buyuruyor:

"ALLAH sana ihsan ettiği gibi ,sen de ihsan et.yer yüzünde fesad arama;çünkü ALLAH fesad çıkaranları sevmez"(kasas süresi :77'den)
"Celâl'in heybeti hubb-i Cemâl'in,
Temevvüc eyledi bahr-i kemâl'in."

(Celâl sıfatının heybeti, Cemâl sıfatının muhabbeti, kemâl denizini dalgalandırdı.)
Celâl: Azâmet, Cenâb-ı HAKK'ın kahrının ve azâmetinin tecellîsi.
Heybet: Korku ve heybet hissini uyandıracak hâl ve heybet.
Cemâl: Cenâb-ı HAKK'ın lütûf ve ihsânı ile tecellîsi, hüsn.
Temevvüc: Dalgalanmak.


"Zuhûr itdi bu katra-i zülâlin."

(Celâl ve Cemâl sıfatlarının tecellîsi ile, kemâl denizi dalgalandı.) Sâf ve pâk bir damla meydâna geldi.
Katre: Damla
Zülâl: Sâf ve hâlis su damlası, demektir.


"Yine mahv eyledi bahr-i visâlin."

"(Sonra) visâl denizin yine o damlayı mahvetti."
Yani ALLAH'a kavuşma denizinde damla mahv oldu, yok oldu, eridi gitti.


"Bu bahre kim gelür HAKK'a gidelim,
Cemâli Bâ kemâle seyr idelim."

(Bu denize kim gelir (karışır) HAKK'a gidelim, Cemâl-i Bâ kemâli seyr edelim.)
744 syf.
·67 günde·Beğendi·10/10
Şu kadar söyleyebilirim ki bu kitap tasavvuf sevenler için tam bir Pınar gibi. Okurken gönlünüze hikmet Pınar'larından gelen ferahlamayı hissedebilirsiniz. Kesinlikle bu kitabın serisini tavsiye ediyor ve günlük tekrar tekrar okumayı öneriyorum.

Yazarın biyografisi

Adı:
Şeyh Mustafa İsmet Garibullah
Tam adı:
Kutbül-evliya Es-Seyyid Eş-Şeyh Muhammed Mustafa İsmet Garibullah El-Yanyavi El-Nakşibendi El-Halidi Hazretleri
Unvan:
Nakşibendi Şeyhi ve Alim
Doğum:
Yanya, 1808
Ölüm:
İstanbul, Çarşamba, 15 Ocak 1873
Mustafa İsmet (kuddisesirrahu) aslen YANYA'lı (Balkan yarımadasında halen Yunanistan sınırları içerisinde bulunan bir şehir) olup doğumu: Hicri 1216, vefatı: Hicri 1289 dur.
Yaşadığı devirde,Mevlana Halid-i Bağdadi (kuddisesirrahu)nun, Mekke-i Mükerreme'deki halifesi olan Abdullah'i Mekki(kuddisesirrahu) Hazretleri'nin, Ebu Kubeys dağı üzerindeki dergahında yetişmiş olup,Şeyh Efendinin vefatından sonra Anadoluya gelerek bir müddet Edirne'de Sultan Camii Şerifinde irşat görevine devam etmiş,
Sonra İstanbul'da müritleri çoğalmış hatta Sultan Abdulmecid Han kendilerine intisab etmişlerdir.İstanbul'daki müridleri şeyh Efendi'nin İstanbul'a gelmesini çok arzu ettiklerinden buraya gelerek,önce Koca Mustafa Paşa tarafında, sonrada Fatih Çarşamba'da halen kabri şerifinin de bulunduğu ve kendi ismiyle anılan İsmet Efendi Dergahı'nı kurup hayatının sonuna kadar da orada hizmete devam etmişlerdir.

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 30 okur okudu.
  • 5 okur okuyor.
  • 21 okur okuyacak.
  • 2 okur yarım bıraktı.