Solon

Solon

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
296
Gösterim
Adı:
Solon
Unvan:
Atinalı Devlet Adamı, Şair
Doğum:
Atina, Yunanistan, İÖ 638
Ölüm:
Atina, Yunanistan, İÖ 558
Solon (Yunanca: Σόλων), MÖ. 640-560'da yaşadığı tahmin edilen, Atinalı devlet adamı ve şair. Yaptığı reformlarla Atina demokrasisinin temelini attığı kabul edilir. Orta halli bir aileden gelen Solon, önceleri ticaretle uğraştı. Bu sırada pek çok ülkeyi gezdi.

MÖ. 612'de Attika'ya yerleşen Solon, Salamis'in zaptı ile neticelenen savaşa iştirak etti. Attika'da büyük karışıklıklara yol açan tarım krizi sebebiyle idarede görev aldı (594). Kendi adıyla anılan ve Antik Yunan döneminin en eski anayasası olan Solon Anayasası'nı hazırladı.

Antik Yunan Uygarlığı'nın Yedi Bilgesinden biri olan Atinalı Solon, sadece kendi çağını değil, modern dönem felsefecilerini de etkilemiştir.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
ATİNALI SOLON VE ŞİİRLERİ

Antik Yunanistan’ın yedi büyük bilgesinden biri Atinalı Solon’muş. Diğerleri: Miletli Thales, Lindoslu Cleobulos, Spartalı Chilon, Prieneli Bias, Korinthli Periander, Midillili Pittacus.

Aristokrat bir aileden gelen Solon bu bilgeliği sayesinde, ilerleyen zamanlarda Atina’da büyük de bir siyasetçi olmuş. Kendisine duyulan saygı ve güvenin kaynağı ve Solon’un Yunan tarihinde bir yıldız gibi parlamasına neden olan olayı anlatmakta fayda var. Zannedersem İ.Ö. IIV. Yüzyılda Salamis Adası için Atinalılarla Megaralılar amansız bir mücadeleye tutuşmuş. Atinalılar bir türlü galip gelemiyor, ağır yenilgiler alıyorlarmış. Artık savaş nedeni ile verilen kayıplar ve sürdürülen savaşın külfeti Atina kentinin belini büker olmuş. Bu sebeple savaş kışkırtıcılığına ölüm cezası getirip, Salamis Adası’ndan umudu kesmişler. Fakat Solon buna aldırmadan haberci kılığına girerek halkın arasına karışmış ve Salamis elegisini okumuş. Coşkuya kapılan halk Salamis Adasına yeniden bir sefer düzenlemeye karar vererek muvaffak olunca, Solon da tarih sahnesine çıkıvermiş. Ne garip ki hayat tamamen bir kumar.


Salamis Elegisinden Geriye Kalanlar

Atinalı olacağıma keşke yurdumu değiştirerek
Pholegandroslu yahut Sikinoslu olsaydım!
Yakında herkes şöyle diyecek: işte şu Salamis’i
Elden bırakan yiğitlerden biri.

***

Haydi Salamis’e! Bu sevimli ada için döğüşerek
Korkaklık lekesini üstümüzden atmaya.

Salamis seferi zaferle sonuçlanınca Solon artık Atina’da önemli bir adam oluvermiş. İ.Ö. 594 yılında Atina karmaşık bir halde, tiranlığa doğru sürüklenirken Solon’u kanunlar koymak üzere göreve getirmişler. Zenginle fakir arasındaki farkın gitgide açıldığı bir dönemde Solon bir nevi arabulucu olarak işe başlamış. Atina’da çıkardığı kanunlarla Yunan demokrasisinin temelini atmış. Fakat adil olayım derken ne zengini ne fakiri memnun edebilmiş. İki tarafa da yaranamayarak her iki kesimden de ağır eleştiriler almış. Şimdi birkaç şiirinden parçalar verelim:

Halka açıkça birkaç acı söz söylemek gerekirse
Şimdi ellerinde geçenleri gözleriyle
Uykularında bile görmemişlerdi
Bütün asiller ve baştakiler
Beni öğmeli, beni dost bilmelilerdi
(başka birine aynı yetki verilseydi)
Halkın dizginlerini tutamazdı, hem de sürü
Çalkalayıp kaymağını almadan durup dinlenmezdi.
Bense döğüşen iki düşman safı arasında
Bir sınır taşı gibi çakıldım durdum.

“Büyük işlerde herkese yaranmak zordur” diyen Solon kanunları yazmayı bitirince, Atina’dan uzaklaşmış ve bir süre başka diyarları gezmiş. Daha sonra Atina’ya gelen Solon tiranlık tehlikesinin baş gösterdiği görerek yine bazı şiirler yazarak halkı uyarmış.

Buluttan karla dolu düşer.
Parlak şimşekten gök gürlemesi doğar.
Büyüklerin hırsı devleti uçuruma sürükler
Halk farkına varmadan müstebidin kölesi olur.
Pek aşırı güçleneni sonradan başlamak zordur.
Her şeyi vaktinde düşünmek gerekir.

Lakin bu sözleri kalabalıklara kar etmemiş olacak ki devam eden dönemde “ Kısa bir zaman benim deliliğimi size gösterecek; hakikat ortaya çıkınca deli miymişim göreceksiniz” diyerek halka sitem etmiş. Lakin Solon deli değilmiş. Zira söyledikleri bir bir çıkarak Atina’da tiranlık başlamış. Bu süreden sonra da eleştirilere devam etmiş lakin bilgeliği ve nüfuzu yüzünden ömrünün bu son yıllarında kimse ona dokunamamış.

Solon’un şiirlerinden pek çoğunun kaybolup günümüze ulaşan miktarının pek az olması üzücü. Buna rağmen yaklaşık yirmi sayfa civarında olan bu kitaptan, demokrasi ve adalet gibi değerler üzerine çok ciddi dersler çıkardığımı söyleyebilirim. Bu kitaptaki şiirler, farazi meseleler üzerine değil. Hepsi Solon gibi bilge bir insanın yaşamından izler taşıyor. Bilgeliğin uğradığı değişmez akıkbete Solon’un da uğradığını görüyorsunuz. Yaklaşık 2500 yıl önce yaşamış bir politikacının, bugünün politikacılarından daha üstün değerleri savunması, söylemlerindeki ciddiyet, canlılık, doluluk, kararlılık ve coşkunluk ise neden Yunan Medeniyetinin insanlık için önemli olduğunu gösteren bir husus.

Çeviri Üzerine

Cumhuriyetin Türk insanına en büyük katkısını, kişilerin ilk yıllarda sahip olduğu devrimci kararlılık ve azim sayesinde yaptığını söyleyebilirim. Elimde birinci baskısı bulunan bu kitap 1945’te basılmış. Bütün dünyanın birbirini boğazladığı bir dönemde Cumhurbaşkanı İnönü ve Maarif vekili Yücel’in başı çekerek başlattığı aydınlanma hareketi neticesinde pek çok eser, Türk münevverleri tarafından Türkçeye kazandırılmış. Kuşkusuz Türk insanı, kendisine bu kazanımları sağlayan kişileri adını asla unutmayacaktır. Bunlardan biri de kitabın çevirmeni Suat Yakup Baydur. Bu kitabı da 32 yıllık kısa hayatının sanırım 24. yılında çevirmiş. Bu durum gerçekten şaşırtıcı. Üstelik Baydur’un çevirileri, diğerleri ile kıyas edilince ciddi bir üstünlük taşımaktadır. Şimdi durumu kavramanız açından Hesiodos’un İşler ve Günler şiirinden iki çeviri sunacağım:

1. ÇEVİRİ
Utanma, fakir adamdan asla ayrılmaz,
Utanma mutsuzluklar gelir, mutluluk ise dürüstlükle..
Zengin olmak için başkasının malına göz dikme.
Tanrılar zenginliğini çalışarak elde etmeni isterler.
Haksız kazanç ya da utanmazlık çöktüğünde üzerine,
Şereften mahrum kalırsın, zorla da zengin olabilirsin.
Ya da kötü konuşarak
Ancak tanrılar bunun görürler ve mallarını alırlar.

S.Y.BAYDUR ÇEVİRİSİ
Kötü bir utanç yoksula yoldaşlık eder.
Utanç insanlara hem dokunur hem de yarar.
Utanç yoksullarda, pervasızlık zenginlerde bulunur.
Malın çalınmışı değil, Tanrı vergisi olanı hayırlıdır.
Bir kimse büyük varlık toplarsa yumruk gücüyle
Ya da diliyle, yağma ederse çok kez olduğu gibi
Kazanç hırsı aklını yanıltınca
İnsanların, utanmazlık utancı susturunca;
Karartıverirler Tanrılar bahtını, kalmaz evinin bereketiMaalesef Baydur, 53’te bir deniz kazası sonucu vefat etmiş. Liselerde, Latince ve Helence derslerinin verilmesinin önemine işaret eden bu Türk münevveri, kim bilir daha uzun yaşasa daha ne eseler çevirecek ve milletimize ne faydalar sağlayacaktı. Neticede Solon’un başka çevirisi bulunmasa da, gönül rahatlığı ile okunabilecek bir çeviri olduğunu düşünüyorum.

SON

Bahsini ettiğim üzere yaşanmışlık dolu bu şiirlerde, sona yaklaşan şairin son üzerine sözleri de var. O halde bize de kapanışı o sözlerle yapmak düşer:

Gözyaşsız ölüm bana nasibolmasın.
Ölümüm dostlarıma acı ve göz yaşı bıraksın.

Atinalı Solon

Yazarın biyografisi

Adı:
Solon
Unvan:
Atinalı Devlet Adamı, Şair
Doğum:
Atina, Yunanistan, İÖ 638
Ölüm:
Atina, Yunanistan, İÖ 558
Solon (Yunanca: Σόλων), MÖ. 640-560'da yaşadığı tahmin edilen, Atinalı devlet adamı ve şair. Yaptığı reformlarla Atina demokrasisinin temelini attığı kabul edilir. Orta halli bir aileden gelen Solon, önceleri ticaretle uğraştı. Bu sırada pek çok ülkeyi gezdi.

MÖ. 612'de Attika'ya yerleşen Solon, Salamis'in zaptı ile neticelenen savaşa iştirak etti. Attika'da büyük karışıklıklara yol açan tarım krizi sebebiyle idarede görev aldı (594). Kendi adıyla anılan ve Antik Yunan döneminin en eski anayasası olan Solon Anayasası'nı hazırladı.

Antik Yunan Uygarlığı'nın Yedi Bilgesinden biri olan Atinalı Solon, sadece kendi çağını değil, modern dönem felsefecilerini de etkilemiştir.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.
  • 3 okur okuyacak.