Steven Lukes

Steven Lukes

Yazar
9.0/10
5 Kişi
·
8
Okunma
·
0
Beğeni
·
358
Gösterim
Adı:
Steven Lukes
Unvan:
Sosyoloji Profesörü, Yazar
Doğum:
8 Mart 1941
New York Üniversitesi’nde sosyoloji profesörüdür. Daha önce Londra Ekonomi Okulu’nda (LSE - London School of Economics and Political Science), Siena, Paris, Kaliforniya ve San Diego üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve dersler verdi. Genel olarak siyasal ve toplumsal teoriye odaklanan Lukes, doktorasını Fransız sosyolog Emile Durkheim’ın yaşamı ve çalışmaları üzerine yaptı. Bireycilik, rasyonalite, Marksizm ve etik, iktidar, ahlâk sosyolojisi, sol politika konularıyla ilgili pek çok eseri vardır. Bireycilik (1973), Emile Durkheim: Yaşamı ve Çalışmaları (1973), Ahlâki Çatışma ve Siyaset (1991) ve Ahlâki Görecilik (2008) önemli eserleri arasında sayılır. Profesör Caritat’ın Şaşırtıcı Aydınlanması adlı eseri (1995) Türkçeye de kazandırılmıştır (Pharmakon Kitap, 2015).
Marx, Kant'ın rasyonel
ahlaki irade ve tamamen formel ahlaki yasa nosyonunu kabul
etmediği gibi, bireyleri, yalnızca kimlik oluşturan kollektif yapilar
sıfatıyla, özgürce kendi kaderini belirleyen unsurlar olarak da
görmüyordu. Yine de Marx 'ın, kendi döneminin Alman kültürü
çerçevesinde, pek çok kişinin bu adımları atmış olmasından et
kilendiğine kuşku yoktu: Kendi kaderini belirleme, hiçbir zaman
kendi "benlik" (kısıtlamalar ile potansiyel kendi kaderini belirlemenin
öznesi) nosyonunu sonuna kadar götürmeyi düşünmese
ya da özgürleşmiş ve kendi kaderini belirleyen faillerin neye benzeyeceğini
açıklamasa bile, onun gözünde de kesinlikle önemli bir
düşünceydi. Marx'ın bu noktalarda belirsiz kalmasının nedeni,
kimlik, yani kendini tanımlama sorununu hemen hemen hiç ele almaması,
hatta kimliği insanların acil olarak yanıt bulmaları gereken
bir sorun niteliğinde görmemesiydi. Özgül bir topluluk içinde
tanınma ve tanımlanma ihtiyacı, Marx'ın felsefi antropolojisinde
hiçbir şekilde yer almıyordu: Nitekim, Marksizan ve Marksist
düşüncenin, etnik köken, milliyetçilik, bölgeselcilik, din ve
kimlik-oluşturucu diğer kültürel fenomenleri (sınıflı toplumların
yanılsamaya yol açıcı, ideolojik ürünleri olmanın dışında bir bakış
açısıyla) açıklamada özellikle yetersiz kalması da buradan kaynaklanmaktadır.
Öbür yandan Marx, Hobbes ve Hume' dan Bentham 'a ve Mill e
sonra da günümüzün Anglo-Amerikan düşüncesi ve pratiğinde egemen
olan konsensüse kadar uzanan liberalizm akımının, tipik
özelliği olan özgürlüğün dar biçimde yorumlanmasını kuşkusuz
reddediyordu.
Kitabı hiç okumadım ve bundan sonra okuyacağımi düşünmüyorum. Kitaptan çok bana veren kisiden dolayı bu yorumum. Elimde olupta okuyamiyacagim tek kitap herhalde. Kitaplar okumadan da insanın canını yakabiliyormus.

Yazarın biyografisi

Adı:
Steven Lukes
Unvan:
Sosyoloji Profesörü, Yazar
Doğum:
8 Mart 1941
New York Üniversitesi’nde sosyoloji profesörüdür. Daha önce Londra Ekonomi Okulu’nda (LSE - London School of Economics and Political Science), Siena, Paris, Kaliforniya ve San Diego üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve dersler verdi. Genel olarak siyasal ve toplumsal teoriye odaklanan Lukes, doktorasını Fransız sosyolog Emile Durkheim’ın yaşamı ve çalışmaları üzerine yaptı. Bireycilik, rasyonalite, Marksizm ve etik, iktidar, ahlâk sosyolojisi, sol politika konularıyla ilgili pek çok eseri vardır. Bireycilik (1973), Emile Durkheim: Yaşamı ve Çalışmaları (1973), Ahlâki Çatışma ve Siyaset (1991) ve Ahlâki Görecilik (2008) önemli eserleri arasında sayılır. Profesör Caritat’ın Şaşırtıcı Aydınlanması adlı eseri (1995) Türkçeye de kazandırılmıştır (Pharmakon Kitap, 2015).

Yazar istatistikleri

  • 8 okur okudu.
  • 4 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.