Suetonius

Suetonius

Yazar
8.6/10
7 Kişi
·
12
Okunma
·
1
Beğeni
·
486
Gösterim
Adı:
Suetonius
Tam adı:
Gaius Suetonius Tranquillus
Unvan:
Roma Tarihçisi, Yazar
Doğum:
Cezayir, 70
Ölüm:
İtalya, 130
Gaius Suetonius Tranquillus (69/75 civarı - 130'dan sonra), Suetonius olarak da bilinen, Roma'nın en dikkat çeken tarihçisi ve biyografi yazarı.

Hayatı:
Suetonius, bir ihtimale göre Hippo Regius'tan (Annaba, Cezayir) gelen Suetonius Laetus'un oğludur. Bir equestrian olan Laetus, 69 yılındaki Bedriacum savaşı'nda İmparator Otho'nun hizmetinde geleceğin imparatoru olacak olan Vitellius'a karşı savaşmıştı.

Suetonius, Romalı Senatör ve tarihçi Genç Pliny'nin yakın arkadaşıydı. Pliny arkadaşını, "kendisini yazmaya adamış sessiz ve çalışka" birisi olarak tasvir eder. Pliny, onun İtalya'da küçük bir arazi satın almasına yardım etmiş ve evliliğinden çocuğu olmadığı için jus trium liberorum olarak bilinen ve soy ağacının başı olarak dokunulmazlık alabilmesi için İmparator Trajan ile arasında aracılık etmiştir.Pliny sayesinde Suetonius, Trajan ve Hadrian'ın lütfuna mazhar olmuştur.

Suetonius, Pliny’nin 110 ve 112 yılları arsında Bithynia Pontus (Kuzey Küçük Asya) Proconsül'ü olarak görev yaptığı sırada Pliny'nin hizmetinde çalışmıştır. Trajan zamanında araştırma sekreteri ve İmparatorluk arşivi yöneticisi olarak görev yapmıştır. Hadrian zamanın da ise İmparatorun sekreterliğine getirilmiştir.

122 yılında, İmparatoriçe Vibia Sabina'ya karşı olan saygısız davranışları nedeniyle Hadrian tarafından kovulmuştur. Bir ihtimale göre Suetonius tekrar imparatorun lütfuna mazhar olmuş ve eski görevine geri dönmüştür. Bu iddia, onun son çalışmalarından birisi olana ve konu olarak Hadrian'ın yönetim alanında yaptığı reformaları işleyen Devlet Dairesi adlı eseri kaynaklıdır. Her halukarda, 122 yılı sonrasındaki kamu görevleri hakkında kesin bir delil yoktur.

Eserleri:
Oniki Sezar
Kısmen günümüze ulaşan eserleri:
De Viris Illustribus ("On Famous Men" (Ünlü adamlar üzerine) — edebiyat alanında):
De Illustribus Grammaticis ("Lives Of The Grammarians"(Gramercilerin hayatları); görünüşe göre tamamlanmış 20 kısa hayat)
De Claris Rhetoribus ("Lives Of The Rhetoricians"(Hatiplerin hayatları; Orijinalinde 16 olan eserden günümüze ulaşan 5'i)
De Poetis ("Lives Of The Poets"(Şairlerin hayatları; Virgil'in hayatı, Terence, Horace ve Lucan'dan günümüze ulaşan bölümler)
De historicis ("Lives of the historians"(Tarihçilerin hayatları; Yaşlı Pliny'nin hayatı)
Peri ton par' Hellesi paidion ("Greek Games" (Yunan oyunları))
Peri blasphemion ("Greek Terms of Abuse"(Yunanca Küfür terimleri )
Son iki eser Yunanca yazılmıştır. Sonraki yüzyıllarda yazılmış Yunanca glosarlarda özetler halinde günümüze kadar gelmişlerdir.

Kayıp eserleri:
Lives of Famous Whores (Meşhur hayat kadınlarının hikâyeleri)
Royal Biographies (İmparatorluk biyografileri)
Roma ("On Rome"), in four parts: (Roma hakkında; dört bölüm)
Roman Manners & Customs (Romalı davranış ve alışknalıkları)
The Roman Year (Roma yılı)
The Roman Festivals (Roma festivalleri)
Roman Dress (Roma elbiseleri)
Offices of State (Devlet dairesi)
On Cicero’s Republic (Çiçero'nun Cumhuriyeti)
Physical Defects of Mankind (İnsan aklının fiziksel kusurları)
Methods of Reckoning Time zamanı hesaplama yöntemleri)
An Essay on Nature (bir doğa denemesi)
Grammatical Problems (gramatiksel problemler)
Critical Signs Used in Books (Kitaplarda kullanılan kritik işaretler)
Caligula'yı tuzağa düşürenler, sanki imparator yalnız kalmak istiyormuş gibi kalabalığı uzaklaştırdıklarında, Cladius öbürleri ile birlikte dışarıda kaldığı için, Hermaeum'a çekilmişti;çok geçmeden kıyım sesleri duyup da korkunca en yakındaki balkona ağır ağır sürünerek çıktı ve kapının önünde sarkan perdelerin arasına saklandı. Şans eseri oradan geçen rütbesiz asker saklanan Cladius'un ayaklarını gördü, kim olduğunu öğrenmek istedi, perdenin arkasından onu çekip çıkardı, tanıyınca da, korkudan dizlerine kapanarak Claudius'u 'imparator' diye esenledi ve o ana dek öfkelenmekten başka ne yapacağını bilmeyen arkadaşlarının yanına götürdü. Claudius'u tahtırevanına oturttular, köleleri kaçtığı için, sırayla omuzlarına alıp yüzü korku içindeki Claudius'u ordugaha götürdüler, yolda karşılaştıkları kalabalık, sanki suçsuz biri cezalandırılmaya götürülüyormuş gibi, ona acıdı.
Siperlerin içine alınca, geceyi nöbetçiler arasında geçirdi, imparator olacağından daha çok ölümden kurtulmuş olduğuna inanıyordu.
Roma'ya dışarıdan gelen dinleri, Mısır'a ve Yahudilere özgü dini törenleri engelledi,çünkü bu dinlerden olanlar batıl inançları yüzünden dini giysilerini ve her türlü eşyalarını yakmaya zorlanıyorlardı.Yahudi gençleri askerlik görevi bahanesi ile iklimi oldukça ağır olan eyaletlere dağıttı, geri kalan Yahudileri ve benzer dinden olanları, boyun eğmezlerse, sürekli kölelik cezası ile Roma'dan uzaklaştırdı. Yıldız falcılarınıda sürgüne yolladı, ama yalvarıp yukaranları ve yapmaktan vazgeçeceğine söz verenleri bağışladı.
Her şeyden önce kamu huzurunu sağlamak için hırsızlara, haydutlara ve ayaklanma tehlikesine karşı çok dikkatli davrandı. Bütün İtalia'da askeri garnizonların sayısını artırdı. Roma'da bir ordugah kurdu, buraya o zaman dek yerleri belli olmayan ve değişik yerlerde konaklayan muhafız birliği taburları yerleştirdi.
Suetonius
Sayfa 182 - Doğu Batı Yayınları
İlk darbe de tek kelime etmeden yalnızca inledi, buna karşın kimileri onun üzerine saldıran Marcus Brutus'a "Sen de mi ,oğlum"dediğini aktarmışlardır. Herkes sağa sola kaçışınca, bir kolu sarkar durumda tahtırevana konulup üç köle tarafından eve götürülünceye dek , bir süre cansız olarak yerde yattı.
.....
Tertipçilerin niyetleri öldürdükleri Caesar'ın bedenini Tiber ırmağına sürüklemek, mallarını kamulaştırmak, iradını geçersiz kılmaktı, ancak consul Marcus Antonius'tan ve atlı birliği başkanı Lepidus'dan korktukları için vazgeçtiler.
Suetonius
Sayfa 75 - Doğu batı Yayınları
Pontus için kutladığı Zafer töreninde tören alayının tezkereleri arasında önde 3 sözcükten oluşan bir yazı taşıttırdı "Geldim, gördüm, yendim"Bu yazı öbürlerini de olduğu gibi bu savaşın eylemlerini değil, savaşın hızla tamamlandığını anlatıyordu.
Suetonius
Sayfa 46 - Doğu batı Yayınları
Yaşamının son gününde dışarıda kendi durumundan dolayı bir karışıklık olup olmadığını durmadan sorarak bir ayna istedi, saçının taranması ve çenesinin kapatılmasını buyurdu, arkadaşlarını yanına çağırıp, "Sizce yaşam komedisini baştan sona iyi oynadım mı?"diye sorduktan sonra, kapanış sahnesini ekledi:
İyi oynadıysam, alkışlayın
Hepiniz beni sevinçle uğurlayın.
...... Babası Octavius'un öldüğü odada, ikisinin de adı Sextus olan Pompeius ve Appuleius'un consullükleri sırasında 19 Ağustos günü öğleden sonra saat üç de, 76 yaşını doldurmadan otuz beş gün önce öldü.
Son derece akıllı olan yaşlı Tiberius onun huyunu öyle iyi anlamıştı ki, birkaç kez Gaius'un kendisinin ve herkesin sonunu hazırladığını, kendisinden Roma halkı için bir su yılanı, tüm dünya için ise Phaeton yetiştirdiğini söyledi....
..... Büyükannesi kendisini uyardığında, söz dinlemediği yetmezmiş gibi, bir de şu yanıtı verdi:"Benim herkese her şeyi yapma hakkım olduğunu unutma!".....
.... Birinin, acele ile ve gelişigüzel değil de, sürekli ve çok sayıda küçük darbelerle eziyet çekerek öldürülmesinden yanaydı....
..... Kendisinin tutmadığı kesimi destekleyen halka kızınca, şöyle bağırdı:"Keşke Roma halkının tek bir boynu olsaydı!"
Suetonius
Sayfa 230 - Doğu batı Yayınları
Çocukluğunda bile acımasız ve inatçıydı; onun bu durumunu ilk olarak Gadaralı retorik öğretmeni Theodoros zekâsıyla hemen fark etmiş hem de çok uygun bir biçimde tanımlamış görünüyor; kızdığında onu "kanlı pislik"diye azarlardı.
Çok büyük bir sorumluluk duygusuyla ve ağırbaşlılıkla adaleti sağladı.Zimmetine para geçirme suçundan hüküm giyenleri senatörler sınıfından attı..... Dışarıdan gelen mallara vergi koydu. Belli kişiler ve belli yaştakiler hariç, belirlenmiş günler dışında tahtırevan, erguvan rengi giysi ve inci kullanımını yasakladı.
Özellikle lüks tüketimi önleyici bir yasa getirdi:yasağa karşı satışa sunulan atıkların satışını engelleyip ve onları kendisine getirsinler diye pazarın çevresine bekçiler yerleştirdi.... Kenti varsıllaştırmak ve güzelleştirmek, aynı biçimde devleti korumak ve büyütmek için her gün kafasını birçok büyük yenilik tasarlıyordu:...
Suetonius
Sayfa 51 - Doğu batı Yayınları
Kendi zamanının koşullarından sık sık yakınırdı, çünkü başlarına hiçbir kamu felaketi gelmemişti; örneğin Augustus dönemi Varus bozgunuyla, Tiberius’unki Fidenae’daki tiyatronun çökmesiyle anılıyordu, kendi dönemi ise refah yüzünden unutulma tehdidiyle yüz yüzeydi; bunun için orduların kıyıma uğramasını, açlık çekmesini, veba salgını, yangınlar ya da büyük bir yer sarsıntısı istiyordu.
Suetonius
Sayfa 135 - Türk Tarih Kurumu Yayınları
Iuppiter heykelinin yanında dururken tragedya oyuncusu Apelles’e kendisinin mi yoksa tanrı Iuppiter’in mi daha büyük olduğunu sordu, adam hemen yanıt veremeyince, onu kamçılattı, bu arada da inleyerek yakaran Apelles’in sesini çok güzelmiş gibi övüyordu. Her ne zaman karısının ya da sevgilisinin boynunu öpse, şunu söylerdi: “Bu denli güzel bir boyun benim buyruğumla kesilecek.”
Suetonius
Sayfa 136 - Türk Tarih Kurumu Yayınları
494 syf.
·4 günde·Beğendi·10/10
ON İKİ CAESAR'IN YAŞAMI

SUETONİUS

....
Suetonius günümüze ulaşan 12 kitaplık yapıtında Roma'nın İulius Caesar'dan başlayarak 12 İmparatoru'nun yaşamına o günün toplumsal ve siyasi olayları ile bağlantı kurarak anlatmaktadır.
Suetonius tarih yazımının biçimlendirilmesinde etkili olmuştur.
On iki Roma Caesar'nın aile kökenini, hayatlarını ,doğum ve ölümlerini ,savaşlarını ve dış görünüşlerini belli bir düzen içerisinde anlatmıştır.
Kitapta bahsi geçen on iki Caesar:
*İulius Caesar
*Augustus
*Tiberius
*Caligula
*Cladius
*Nero
*Galba
*Otho
*Vitellius
*Vespasianus
*Titus
*Domitianus
74 syf.
·4 günde
Roma Cumhuriyeti'nin veya Roma İmparatorluğu'nun tarihini çalışmak isteyecek okurlar için faydalı bir eser olmak ile birlikte; bu konular ile ilgili olmayan kitle için çok çekici olduğunu söyleyemeyeceğim bir eser. Roma Dönemi'nde yaşamış olan 'Dilbilgisi ve Edebiyat Öğretmenleri', 'Şairler', 'Hitabet Öğretmenleri' ve 'Hatipler' hakkında ufak bilgiler edinmek isteyen kişiler okuyabilir. Fiyatı gayet uygun, dili ise akıcı.
74 syf.
·Beğendi·7/10
Sıkıcı bir kitaptı, beklediğim gibi değildi. Ben daha çok kitabın başlığından ötürü ünlü kimselerle ilgili hikayeler anlatılacağını sanıyordum ve bu beklentideydim ne yazık ki o dönem için ünlü olan; edebiyatçı, tarihçi, sanatçı vs gibi kimselerin hayatlarından bahsedilmişti. Sanırım beklentileri yüksek tutarak tribe girdim bundan hayal kırıklığı yaşadım...

Yazarın biyografisi

Adı:
Suetonius
Tam adı:
Gaius Suetonius Tranquillus
Unvan:
Roma Tarihçisi, Yazar
Doğum:
Cezayir, 70
Ölüm:
İtalya, 130
Gaius Suetonius Tranquillus (69/75 civarı - 130'dan sonra), Suetonius olarak da bilinen, Roma'nın en dikkat çeken tarihçisi ve biyografi yazarı.

Hayatı:
Suetonius, bir ihtimale göre Hippo Regius'tan (Annaba, Cezayir) gelen Suetonius Laetus'un oğludur. Bir equestrian olan Laetus, 69 yılındaki Bedriacum savaşı'nda İmparator Otho'nun hizmetinde geleceğin imparatoru olacak olan Vitellius'a karşı savaşmıştı.

Suetonius, Romalı Senatör ve tarihçi Genç Pliny'nin yakın arkadaşıydı. Pliny arkadaşını, "kendisini yazmaya adamış sessiz ve çalışka" birisi olarak tasvir eder. Pliny, onun İtalya'da küçük bir arazi satın almasına yardım etmiş ve evliliğinden çocuğu olmadığı için jus trium liberorum olarak bilinen ve soy ağacının başı olarak dokunulmazlık alabilmesi için İmparator Trajan ile arasında aracılık etmiştir.Pliny sayesinde Suetonius, Trajan ve Hadrian'ın lütfuna mazhar olmuştur.

Suetonius, Pliny’nin 110 ve 112 yılları arsında Bithynia Pontus (Kuzey Küçük Asya) Proconsül'ü olarak görev yaptığı sırada Pliny'nin hizmetinde çalışmıştır. Trajan zamanında araştırma sekreteri ve İmparatorluk arşivi yöneticisi olarak görev yapmıştır. Hadrian zamanın da ise İmparatorun sekreterliğine getirilmiştir.

122 yılında, İmparatoriçe Vibia Sabina'ya karşı olan saygısız davranışları nedeniyle Hadrian tarafından kovulmuştur. Bir ihtimale göre Suetonius tekrar imparatorun lütfuna mazhar olmuş ve eski görevine geri dönmüştür. Bu iddia, onun son çalışmalarından birisi olana ve konu olarak Hadrian'ın yönetim alanında yaptığı reformaları işleyen Devlet Dairesi adlı eseri kaynaklıdır. Her halukarda, 122 yılı sonrasındaki kamu görevleri hakkında kesin bir delil yoktur.

Eserleri:
Oniki Sezar
Kısmen günümüze ulaşan eserleri:
De Viris Illustribus ("On Famous Men" (Ünlü adamlar üzerine) — edebiyat alanında):
De Illustribus Grammaticis ("Lives Of The Grammarians"(Gramercilerin hayatları); görünüşe göre tamamlanmış 20 kısa hayat)
De Claris Rhetoribus ("Lives Of The Rhetoricians"(Hatiplerin hayatları; Orijinalinde 16 olan eserden günümüze ulaşan 5'i)
De Poetis ("Lives Of The Poets"(Şairlerin hayatları; Virgil'in hayatı, Terence, Horace ve Lucan'dan günümüze ulaşan bölümler)
De historicis ("Lives of the historians"(Tarihçilerin hayatları; Yaşlı Pliny'nin hayatı)
Peri ton par' Hellesi paidion ("Greek Games" (Yunan oyunları))
Peri blasphemion ("Greek Terms of Abuse"(Yunanca Küfür terimleri )
Son iki eser Yunanca yazılmıştır. Sonraki yüzyıllarda yazılmış Yunanca glosarlarda özetler halinde günümüze kadar gelmişlerdir.

Kayıp eserleri:
Lives of Famous Whores (Meşhur hayat kadınlarının hikâyeleri)
Royal Biographies (İmparatorluk biyografileri)
Roma ("On Rome"), in four parts: (Roma hakkında; dört bölüm)
Roman Manners & Customs (Romalı davranış ve alışknalıkları)
The Roman Year (Roma yılı)
The Roman Festivals (Roma festivalleri)
Roman Dress (Roma elbiseleri)
Offices of State (Devlet dairesi)
On Cicero’s Republic (Çiçero'nun Cumhuriyeti)
Physical Defects of Mankind (İnsan aklının fiziksel kusurları)
Methods of Reckoning Time zamanı hesaplama yöntemleri)
An Essay on Nature (bir doğa denemesi)
Grammatical Problems (gramatiksel problemler)
Critical Signs Used in Books (Kitaplarda kullanılan kritik işaretler)

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 12 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 17 okur okuyacak.