Sultan Veled

Sultan Veled

5.8/10
4 Kişi
·
9
Okunma
·
5
Beğeni
·
731
Gösterim
Adı:
Sultan Veled
Tam adı:
Muhammed Sultan Bahaeddin Veled
Unvan:
Pir
Doğum:
Karaman, 24 Nisan 1226
Ölüm:
Konya, 11 Kasım 1312
Muhammed Sultan Bahaeddin Veled veya kısaca Sultan Veled (24 Nisan 1226, Karaman - 11 Kasım 1312, Konya), Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu, Mevlevîliğin asıl kurucusu ve ikinci piri.

Annesi Semerkandlı Şerafeddin Lala'nın kızı Gevher Hatun Harzem hanedanından olduğundan, Sultan Veled diye anıldığı rivayet edilmektedir. Sultan Veled, Mevlâna'nın en çok sevdiği talebelerinden Selâhaddîn Zerkûb'un kızı, Fâtıma Hâtun ile evlenmiştir. Bu hanımından Ulu Arif Çelebi dünyaya gelmiştir. Sultan Veled, ilk hanımının vefatından sonra iki kere daha evlenmiş olup, bu evliliklerden de Şemseddin Emir Abid, Selahaddin Emir Zahid ve Hüsameddin Emir Vacid doğmuştur. Ulu Arif Çelebi, Abid Çelebi ve Vacid Çelebi şeyh olmuşlardır.

Sultan Veled, Hüsameddin Çelebi'nin 1284 tarihinde vefatı üzerine, Mevlevî şeyhi oldu ve 1312'deki vefatına kadar bu makamda kaldı. Halifeliği döneminde Mevlana'nın düşüncelerini temel olarak Mevlevîliği kendine özgü kuralları, törenleri olan bir tarikat durumuna getirmiştir.
Devr-i gerdûbhâ ziyaret mevc-i ışk dân
Ger nebûdî ışk bifsored cihân
.
.
Feleklerin dönmesini aşkın dalgasından bil.
Aşk olmasaydı cihan donardı.
Hakikatte sûretler, mânâdan haber verirler...Akıllı bir insan, her şeyin sûretinden hayalinden o şeyin hakikatini arar...Bu âleme gönül bağlayanlar, hiçbir şeye eremezler. O âlemi ananlar ise, ebedîdirler.
"Sultan Veled(Mevlana'nın oğlu), Şems-i Tebrizî Hazretlerini Şam’dan Konya’ya getirirken nihayetsiz hürmet ve hizmetlerine mükâfaten Hz. Şems şöyle buyurmuştur:
“Serimi (başımı) Hazreti Mevlânâ’ya ve sırrımı yani halimi Hazreti Veled’e bahş eyledim. Eğer Nuh Aleyhisselam kadar ömrü olsaydı ve bütün zamanını riyazat ve taat ile geçirseydi yine bu sırrın derecesine nail olamazdı.”
Aşk, Elest Bezmi'nde hakikatimize gizlenen cevher...
Aşk, asırlardır kalem erbabının satırlarını süsleyen, ismi malum cismi mevhum bir Anka kuşu...
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Sultan Veled
Tam adı:
Muhammed Sultan Bahaeddin Veled
Unvan:
Pir
Doğum:
Karaman, 24 Nisan 1226
Ölüm:
Konya, 11 Kasım 1312
Muhammed Sultan Bahaeddin Veled veya kısaca Sultan Veled (24 Nisan 1226, Karaman - 11 Kasım 1312, Konya), Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu, Mevlevîliğin asıl kurucusu ve ikinci piri.

Annesi Semerkandlı Şerafeddin Lala'nın kızı Gevher Hatun Harzem hanedanından olduğundan, Sultan Veled diye anıldığı rivayet edilmektedir. Sultan Veled, Mevlâna'nın en çok sevdiği talebelerinden Selâhaddîn Zerkûb'un kızı, Fâtıma Hâtun ile evlenmiştir. Bu hanımından Ulu Arif Çelebi dünyaya gelmiştir. Sultan Veled, ilk hanımının vefatından sonra iki kere daha evlenmiş olup, bu evliliklerden de Şemseddin Emir Abid, Selahaddin Emir Zahid ve Hüsameddin Emir Vacid doğmuştur. Ulu Arif Çelebi, Abid Çelebi ve Vacid Çelebi şeyh olmuşlardır.

Sultan Veled, Hüsameddin Çelebi'nin 1284 tarihinde vefatı üzerine, Mevlevî şeyhi oldu ve 1312'deki vefatına kadar bu makamda kaldı. Halifeliği döneminde Mevlana'nın düşüncelerini temel olarak Mevlevîliği kendine özgü kuralları, törenleri olan bir tarikat durumuna getirmiştir.

Yazar istatistikleri

  • 5 okur beğendi.
  • 9 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 39 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.