Sultan Veled

Sultan Veled

Yazar
5.8/10
4 Kişi
·
10
Okunma
·
5
Beğeni
·
757
Gösterim
Adı:
Sultan Veled
Tam adı:
Muhammed Sultan Bahaeddin Veled
Unvan:
Pir
Doğum:
Karaman, 24 Nisan 1226
Ölüm:
Konya, 11 Kasım 1312
Muhammed Sultan Bahaeddin Veled veya kısaca Sultan Veled (24 Nisan 1226, Karaman - 11 Kasım 1312, Konya), Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu, Mevlevîliğin asıl kurucusu ve ikinci piri.

Annesi Semerkandlı Şerafeddin Lala'nın kızı Gevher Hatun Harzem hanedanından olduğundan, Sultan Veled diye anıldığı rivayet edilmektedir. Sultan Veled, Mevlâna'nın en çok sevdiği talebelerinden Selâhaddîn Zerkûb'un kızı, Fâtıma Hâtun ile evlenmiştir. Bu hanımından Ulu Arif Çelebi dünyaya gelmiştir. Sultan Veled, ilk hanımının vefatından sonra iki kere daha evlenmiş olup, bu evliliklerden de Şemseddin Emir Abid, Selahaddin Emir Zahid ve Hüsameddin Emir Vacid doğmuştur. Ulu Arif Çelebi, Abid Çelebi ve Vacid Çelebi şeyh olmuşlardır.

Sultan Veled, Hüsameddin Çelebi'nin 1284 tarihinde vefatı üzerine, Mevlevî şeyhi oldu ve 1312'deki vefatına kadar bu makamda kaldı. Halifeliği döneminde Mevlana'nın düşüncelerini temel olarak Mevlevîliği kendine özgü kuralları, törenleri olan bir tarikat durumuna getirmiştir.
Hakikatte sûretler, mânâdan haber verirler...Akıllı bir insan, her şeyin sûretinden hayalinden o şeyin hakikatini arar...Bu âleme gönül bağlayanlar, hiçbir şeye eremezler. O âlemi ananlar ise, ebedîdirler.
Devr-i gerdûbhâ ziyaret mevc-i ışk dân
Ger nebûdî ışk bifsored cihân
.
.
Feleklerin dönmesini aşkın dalgasından bil.
Aşk olmasaydı cihan donardı.
"Sultan Veled(Mevlana'nın oğlu), Şems-i Tebrizî Hazretlerini Şam’dan Konya’ya getirirken nihayetsiz hürmet ve hizmetlerine mükâfaten Hz. Şems şöyle buyurmuştur:
“Serimi (başımı) Hazreti Mevlânâ’ya ve sırrımı yani halimi Hazreti Veled’e bahş eyledim. Eğer Nuh Aleyhisselam kadar ömrü olsaydı ve bütün zamanını riyazat ve taat ile geçirseydi yine bu sırrın derecesine nail olamazdı.”
Aşk, Elest Bezmi'nde hakikatimize gizlenen cevher...
Aşk, asırlardır kalem erbabının satırlarını süsleyen, ismi malum cismi mevhum bir Anka kuşu...
İnsan girift bir yaratık, içice girmiş bir bütündür; en son iç, kökleri yerde bulunan, toprak ve suyla yaşıyan bir ağacın kökü gibidir. Bu kök gizlidir. Ağacın geri kalan kısımlarında meyve, yaprak, gölge ve öz gibi birtakım haller mevcuttur. Eğer bu ağacın âlemini düşüncenle dolaşırsan, ağacın bası ve sonunda kökü olduğunu ve ağacın bu kök vasıtasıyla ayakta durabildiğini görürsün. Bu kök de Allah sayesinde diri ve tamamen Allah’a bağlıdır. İşte bu ağacın kökü olan sonuna eriştiğin gibi, eğer kendi köküne ve sonuna da erişirsen Allah’a erişmiş olursun.

Çünkü, insanın da ağacınki gibi bir kökü ve bir özü vardır ve bunlar onun sonudur. Son varılacak hedef, Allah’ın huzurudur. (Sûre: 53, Âyet: 43.)
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Sultan Veled
Tam adı:
Muhammed Sultan Bahaeddin Veled
Unvan:
Pir
Doğum:
Karaman, 24 Nisan 1226
Ölüm:
Konya, 11 Kasım 1312
Muhammed Sultan Bahaeddin Veled veya kısaca Sultan Veled (24 Nisan 1226, Karaman - 11 Kasım 1312, Konya), Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu, Mevlevîliğin asıl kurucusu ve ikinci piri.

Annesi Semerkandlı Şerafeddin Lala'nın kızı Gevher Hatun Harzem hanedanından olduğundan, Sultan Veled diye anıldığı rivayet edilmektedir. Sultan Veled, Mevlâna'nın en çok sevdiği talebelerinden Selâhaddîn Zerkûb'un kızı, Fâtıma Hâtun ile evlenmiştir. Bu hanımından Ulu Arif Çelebi dünyaya gelmiştir. Sultan Veled, ilk hanımının vefatından sonra iki kere daha evlenmiş olup, bu evliliklerden de Şemseddin Emir Abid, Selahaddin Emir Zahid ve Hüsameddin Emir Vacid doğmuştur. Ulu Arif Çelebi, Abid Çelebi ve Vacid Çelebi şeyh olmuşlardır.

Sultan Veled, Hüsameddin Çelebi'nin 1284 tarihinde vefatı üzerine, Mevlevî şeyhi oldu ve 1312'deki vefatına kadar bu makamda kaldı. Halifeliği döneminde Mevlana'nın düşüncelerini temel olarak Mevlevîliği kendine özgü kuralları, törenleri olan bir tarikat durumuna getirmiştir.

Yazar istatistikleri

  • 5 okur beğendi.
  • 10 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 40 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.