Yunus Çengel

Yunus Çengel

0.0/10
0 Kişi
·
0
Okunma
·
0
Beğeni
·
7
Gösterim
Adı:
Yunus Çengel
Uzun süre ABD Nevada Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde göre yapan Prof. Dr. Yunus Çengel hali hazırda Adnan Menderes Üniversitesi’nde öğretim üyesi görevini devam ettirmektedir. Genel ilgi ve araştırma alanları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve mühendislik eğitimidir. Çalışma alanları ile ilgili birçok başarılı çalışmaya imza atmış olan Çengel, ASEE (Amerikan Mühendislik Eğitim Birliği) tarafından verilen “Seçkin Yazar Ödülü”nü, 1992 ve 2000 yıllarında almıştır. Çok sayıda bilimsel makale ile beraber başta ‘Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik ‘ olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak kullanılan birçok ders kitabının yazarıdır.
Doğruların büyük çoğunluğu mutlak değil izafidir;
-Yani zaman ve zemine bağlıdır.
Şartlar değişince birçok doğru, yanlış oluverir. Mesela su her zaman H2O’dur ve H2O her zaman sudur. Ama belli şartlarda sıvı haldedir ve şartlar değişince buhar veya buz oluverir. O yüzden suyun sıvı mı katı mı olduğu tartışması geçersizdir.
Doğruyu ortaya çıkarma adına yapılan tartışmalar genellikle fikir ayrılıklarıyla sona eriyorsa, sebebini pek dikkate alınmayan bu ayrıntıda aramak gerekir.
“Tartışmaların hedefi doğru fikri belirlemek değil, hangi fikrin hangi şartlarda doğru olduğunu ortaya çıkarmak olmalıdır.”
Ancak doğru bir din, doğru akıl ve doğru bilim ile çelişemez, çünkü her üçünün de kaynağı birdir ve birde tezat olamaz. Akıl erdirememek veya aklın aciz kalması ayrıdır, akla aykırı olmak ayrıdır.
Gerçek demokratlığın özü, başta fikir hürriyeti olmak üzere en geniş manada hürriyettir ve kararların bir kişi veya grubun dayatmasıyla değil, serbestçe danışıp tartışarak alınması yani istişaredir. Yoksa,
başkanların kararlarını tasdik beklediği veya herkesin başkanın ağzına bakarak pozisyon belirlediği istişare toplantıları demokratlık değil şekilciliktir, demokrasi boyası vurulmuş tahakkümdür.
...”Allah’ın indirdiğiyke hükmetmeyenler...’ ayetini delil göstererek, Kuran’ı kaynak almadan kanun çıkaranları kafirlikle itham edenler dahi olmuştur. Bediüzzaman bunlara ‘hükmetmeyenler’in manasını ‘tasdik etmeyenler’ olduğunu bilmeyen zavallılar olarak karşılık vermiş ve tepkisini şöyle dile getirmiştir:
“Acaba geçmişteki istabdadı, hürriyet zanneden ve kanun-u esasiye itiraz eden adamlara nasıl itiraz etmeyeceğim? Gerçi hükümete itiraz ederdiler, lakin onlar istibdadın daha dehşetlisini istediler. Bunun için onları reddederdim. İşte şimdi hürriyetçileri dalalete sapmakla itham eden şu kısımdandır.”
•Din adına gösterilen bağnazlık, karşı uçtaki batılılaşma taraftarı kesimin dine hücumuna zemin hazırlıyordu:
“Dini bilmiyorlar, ehl-i İslam’a insafsızca itiraz ediyorlar, taassubu -körü körüne bağlılığı- delil gösteriyorlardı.” Bu kavga ortamı ülkeye yüz yıldır zarar vermiş ve hala vermektedir.
Yunus Çengel
Sayfa 45 - Hürriyet
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Yunus Çengel
Uzun süre ABD Nevada Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde göre yapan Prof. Dr. Yunus Çengel hali hazırda Adnan Menderes Üniversitesi’nde öğretim üyesi görevini devam ettirmektedir. Genel ilgi ve araştırma alanları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve mühendislik eğitimidir. Çalışma alanları ile ilgili birçok başarılı çalışmaya imza atmış olan Çengel, ASEE (Amerikan Mühendislik Eğitim Birliği) tarafından verilen “Seçkin Yazar Ödülü”nü, 1992 ve 2000 yıllarında almıştır. Çok sayıda bilimsel makale ile beraber başta ‘Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik ‘ olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak kullanılan birçok ders kitabının yazarıdır.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okuyor.