Yusuf Akdağ

Yusuf Akdağ

Yazar
8.0/10
1 Kişi
·
7
Okunma
·
0
Beğeni
·
118
Gösterim
Adı:
Yusuf Akdağ
Unvan:
Yazar
Sağ -muhafazakâr sermaye partileri, kitleleri politikalarına yedeklemek için, dinin toplum yaşamındaki etkisini artırmak ve daha da yaygınlaştırmayı içeren bir faliyeti on yıllar boyu ve birbiriyle de " kim daha iyisini yapıyor " rekabetine girişerek sürdürdüler.
...Din, "yokluk ve kendi başına bırakılmışlıklarıyla çekilmez yük altına sokulmuş halk yığınlarının üzerine amansızca çöken ruhsal baskı araçlarından biri" olarak işlev görüyordu.
Osmanlı yöneticileri, Batı kapitalizmi karşısında, ilkin, Batı' yı " kafir" ve " Frenk" olarak gören bir tutum içindeydiler. Ancak, bu durum, Batı kapitalizmiyle bağımlılık içine girmelerine engel olmadı.
Kapitalizm, işçi ve emekçiyi, kitlesel yoksulluk, açlık, işsizlik ve bunların yol açtığı iktisadi-sosyal ve psikolojik yıkım ve umutsuzluk ile yüz yüze getirirken, ona, beklemeyi, kadere razı göstermeyi, işverenlere, devlete ve yönetici sınıfa bağlı ve sadık kalmayı öğütleyen dinsel ve cemaatçi söylem kurumsallaşmasını ve yaygınlaşmasını sürdürdü.
Yinelemek pahasına bir kez daha belirtilirse durum şudur; kapitalizm, evet "sadece bir üretim tarzından ibaret" değil; ama bir üretim tarzıdır. Bu üretim tarzının özelliği, toplumu, giderek belirginlik kazanan şekilde, bir yanda emek güçlerini satarak yaşam gereksinimlerini edinen ve kendilerini (yaşamlarını) ve soylarını sürdüren işçiler; öte yanda sahip oldukları üretim araçları aracılığıyla emek gücünü kullanarak -ona bir satın alma değeri biçerek- elde ettikleri artı-değerle hem yaşam giderlerini karşılayan hem de sermayelerini büyüten ( genişleten) kapitalistler olarak, temel ve uzlaşmaz karşıt çıkarlara sahip sınıflar halinde bölmesidir
Yusuf Akdağ
Sayfa 217 - Evrensel Basım Yayın
300 syf.
·Beğendi·8/10
"Kapitalizm ve sınıf mücadelesi" ortodoks marksizm bakış açısıyla yazılmış ve teorik incelemelerde bulunmuş. Kimlik ve ezilenler üzerinden gerçekleştirilen politikaları sınıf ve üretim güçlerinden bağımsız düşünülmesine karşı çıkılmaktadır. Üretim ilişkilerinin kapitalizm içerisinde aynı şekilde kurulduğu ve mücadelenin bu alanda yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Foucaultcu iktidar yaklaşımları eleştirilmekte ve iktidar ilişkilerine sınıf ve üretim üzerinden perspektifler çizilmesi ve biyo-iktidar kavramının bu bağlamda yanıltıcı olabileceği ifade edilmektedir.

Yazarın biyografisi

Adı:
Yusuf Akdağ
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 7 okur okudu.
  • 4 okur okuyacak.