Yusuf Sarınay

Yusuf Sarınay

YazarEditör
9.2/10
6 Kişi
·
18
Okunma
·
2
Beğeni
·
441
Gösterim
Adı:
Yusuf Sarınay
Tam adı:
Prof. Dr. Yusuf Sarınay
Unvan:
Akademisyen, Yazar
Doğum:
Konya, Türkiye, 1959
1959 yılında Konya’da doğdu. 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1982 yılında Ankara Sanayi Odası’nda görev yaptı. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak işe başladıktan sonra, 1985 yılında yüksek lisans, 1993 yılında doktora derecesi aldı. 1994 yılında MEB Talim Terbiye Kurulu’nda Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Özel İhtisas Komisyonu’nda görevlendirildi. 1996 yılında H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Müdür Yardımcılığı görevine ve aynı yıl bu Enstitüde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 16 Ocak 2001 tarihinde Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü görevine atandı. 16 Mayıs 2002 tarihinde doçentlik unvanını aldı. Ekim 2003 tarihinde Türk Askeri Tarih Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi. 2004 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliğine seçildi. 2004 yılında Milletlerarası Arşiv Konseyi’nin Avrupa Kolu Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi. 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Kültür Özel İhtisas Komisyonu’nda çalıştı. İki dönem UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyeliği görevinde bulundu. 7 Mayıs 2007 tarihinde Uluslararası Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Cemiyeti’nin Türkiye Milli Komitesi Üyeliğine seçildi. 2008 Yılında Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Üyeliğine tekrar atandı.

2012 yılında uzun yıllar görev yaptığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı. Mart 2012 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih Bölümüne profesör olarak atandı. Halen aynı üniversitede Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Daha önce Türk Ocakları Hars Heyeti üyesi olarak görev yaptı. 42. Kurultayda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
Şemsettin Sami, ''Osmanlı Lisanı'' tabirine karşı çıkmış, Osmanlı isminin devlet ünvanı olduğunu, bu milletin adının Türk, dilinin de ''Lisan-ı Türki'' olduğunu vurgulamıştır.
Pontus, Yunanlıların Karadeniz’e verdikleri bir isim olup Doğu Karadeniz sahilleri için kullanılmaktadır. Bu bölgede tarihi Pontus Krallığı M.Ö.301’ de Pers menşeli Mithridates sülalesi tarafından kurulmuş ve Roma orduları tarafından M.Ö.63’de ortadan kaldırılmıştır.

Daha sonraları Doğu Roma’nın zayıflaması ile Trabzon devleti ( 1207-1461 ) kurulmuş olup, bu devletin Pontus krallığı ile arasında her hangi bir ilişki yoktur.
Yusuf Sarınay
Sayfa 4 - Atatürk Araştırma Merkezi
Yunanlılar 9 Haziran 1921 de kruvazör ile Ankara hükümetinin tek iskelesi olan İnebolu’yu bombalamıştır. 19 Temmuz'da Samsun ve Giresun önlerinde dolanmaya başlayan Yunan savaş gemileri, 20 Temmuzda da Trabzon’u topa tutmuşlardır. Büyük Taarruz öncesi Yunan savaş gemileri Samsun'u da bombalayacaklardı. Bu olaylar nedeni ile Rum çetelerin de cesaret ve saldırılarının artması üzerine, TBMM hükümeti askeri ile idari açıdan sert tedbirler almıştır.
Yusuf Sarınay
Sayfa 28 - Atatürk Araştırma Merkezi
Hrisantos 2 Mayıs 1919’da Paris barış konferansına Pontus’la ilgili muhtıra vermiştir. Bu muhtırada sözde Pontus bölgesinin 600.000’den fazla Rum’u barındırdığı, Rusya ve Kafkasya’dan göç eden Rumlarla beraber bu sayının 850.000’i bulduğu, farklı kökenden ise 836.000 Müslümanın yaşadığı belirtilmektedir.

Verilen nüfus istatistikleri farklı ve abartılıdır. Osmanlı kayıtlarına göre ise, Trabzon, Sivas ve Kastamonu illerinde 3.263.396 müslümana karşı 361750 Rum yaşamaktadır. Gerçekte ise bu bölgede 250.000 Rum’a karşılık 2.350.000 Müslümanın yaşadığı bilinmektedir.

Göçmenler konusunu organize etmek için “Rum muhacirleri merkez komisyonu” adı ile faaliyet gösteren ancak, “Kordus” gizli ismi ile bir komite kurulmuştur. Kordus, Trakya, Doğu Karadeniz ve İzmir bölgelerinde Rum nüfus üstünlüğü sağlamak ve Rum çetelerini göçmen gibi Doğu Karadeniz bölgesine göndermek için çaba harcamıştır. Bu sayede Samsun ve çevresine 30.000 civarında göçmen getirilirken, mütareke döneminde Temmuz 1919 sonlarına kadar Trabzon’a 8000’den fazla Rum getirilmiştir.
Yusuf Sarınay
Sayfa 14 - Atatürk Araştırma Merkezi
351 syf.
·8/10
Türk olarak herbirimizin okuması gerekn kitaplardan birisi. Ne zaman böyle bir tartışmanın ortasında kalacağımız meçhul olduğu için bence her Türk bu konuda kendisini fazlasıyla geliştirmek zorunda. Çünkü Ermeniler kendi çocuklarını geleceklerini, dünyayı bu konuda yanlış bilgilendirmekteler. Bu konuda bizde üzerimize düşenleri yapmak zorundayız.

Yazarın biyografisi

Adı:
Yusuf Sarınay
Tam adı:
Prof. Dr. Yusuf Sarınay
Unvan:
Akademisyen, Yazar
Doğum:
Konya, Türkiye, 1959
1959 yılında Konya’da doğdu. 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1982 yılında Ankara Sanayi Odası’nda görev yaptı. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak işe başladıktan sonra, 1985 yılında yüksek lisans, 1993 yılında doktora derecesi aldı. 1994 yılında MEB Talim Terbiye Kurulu’nda Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Özel İhtisas Komisyonu’nda görevlendirildi. 1996 yılında H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Müdür Yardımcılığı görevine ve aynı yıl bu Enstitüde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 16 Ocak 2001 tarihinde Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü görevine atandı. 16 Mayıs 2002 tarihinde doçentlik unvanını aldı. Ekim 2003 tarihinde Türk Askeri Tarih Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi. 2004 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliğine seçildi. 2004 yılında Milletlerarası Arşiv Konseyi’nin Avrupa Kolu Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi. 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Kültür Özel İhtisas Komisyonu’nda çalıştı. İki dönem UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyeliği görevinde bulundu. 7 Mayıs 2007 tarihinde Uluslararası Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Cemiyeti’nin Türkiye Milli Komitesi Üyeliğine seçildi. 2008 Yılında Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Üyeliğine tekrar atandı.

2012 yılında uzun yıllar görev yaptığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı. Mart 2012 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih Bölümüne profesör olarak atandı. Halen aynı üniversitede Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Daha önce Türk Ocakları Hars Heyeti üyesi olarak görev yaptı. 42. Kurultayda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 18 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 11 okur okuyacak.