Abdestli Kapitalizm

7,3/10  (3 Oy) · 
9 okunma  · 
0 beğeni  · 
409 gösterim
Abdestli Kapitalizm bir şirk dinidir. Çünkü şirk, kelime anlamı itibari ile 'bir mala iki kişinin sahip olması demektir.' Dolayısı ile Allah'ın, yani halkın malını gasp edenler, Kuran'ın diline göre şirk ehlidir.

Abdestli Kapitalizm, Allah ve Peygamber'e yalan isnad etmek sureti ile oluşturulan emperyalist bir ideolojidir. Bağlı olduğu odakların genel çıkarlarını koruma adına, dinin içeriğini tersyüz etme mücadelesi veren, sosyo-ekonomik bir hegemonyadır.
Abdestli Kapitalistler, mutlak dindarlık iddiası ile faaliyet yürütürler. Ancak bilinmelidir ki, Abdestli Kapitalizmin mimarı bizzat 'Haçlı Emperyalizmidir.'

Kuran verilerine bakıldığında, içerik ve pratiği açısından 'Şirk dini' saflarında yer alan 'Abdestli Kapitalizm', dinin toplumcu yüzünü katlederek, dini bir pusu kurma aracı haline getirenlerin ortak mesleğidir...

Bugün, Emperyalizm ile çelişmeyen bir İslam algısı egemen ise, bu tamamen 'Abdestli Kapitalizmin' eseridir. Çünkü, pratik düzlemde yaşama dikte ettiği din algısı, 'okumanın, sorgulamanın ve düşünmenin yasak olarak kabul edildiği' bağnaz bir putperestlikten ibarettir.

Dinin gerçeklerinin üzerini örtmek sureti ile oluşturulan bu bağnaz tahakküm, yine Hazreti Resul tarafından yıkılmış, ancak Kerbela harbi ve sonrasında 'Abdestli Kapitalistler' eliyle tekrar hegemonya haline dönüşmüştür...

Kuran'ın öncelikli bir emri olan 'infak/mal paylaşımı' emrinin üzerini örtmek sureti ile oluşturulan bu tahakkümle bina edilen din, nüsukların, şekillerin ve ataperest ezberlerin dinidir.
Bu dinin mensupları şu ayetten bihaberdirler;

"...Sana neyi infak edeceklerini/dağıtacaklarını sorarlar; de ki; kazandıklarınızın ihtiyaçtan artanının tamamını..."
-Bakara Suresi 219. ayet-
(Tanıtım Bülteninden)

Kitaptan 17 Alıntı

Doğa insanı asla aldatmaz
İnsanı aldatan bizzat kendisidir...

J.J. Rousseau

Abdestli Kapitalizm, Eren Erdem (Sayfa 9 - OZAN YAYINCILIK)Abdestli Kapitalizm, Eren Erdem (Sayfa 9 - OZAN YAYINCILIK)

Zihinlerde değişim başlamadıkça, hiçbirşey değişmeyecektir...

Abdestli Kapitalizm, Eren Erdem (Sayfa 80 - OZAN YAYINCILIK)Abdestli Kapitalizm, Eren Erdem (Sayfa 80 - OZAN YAYINCILIK)

Allah'ın mülkünü sahiplenerek, Allah'ın kullarını fakirleştirenler Kuran'ın dinine göre hırsızlardır.

Abdestli Kapitalizm, Eren Erdem (Sayfa 17 - OZAN YAYINCILIK)Abdestli Kapitalizm, Eren Erdem (Sayfa 17 - OZAN YAYINCILIK)

Ebuzerr Gıffari, Peygamberin vefatından sonra Medine'ye sürülür. Orda, Resulullah'ın mescidine girdiğinde bir bakar ki; etraf altın ve gümüş oymalar ile süslenmiş. Kenarda bir adam oturmuş ve halka şunu anlatıyor;
Ben bizzat duydum ki; Resulullah şöyle buyurdu;
Kim çerçi şeyhten bir akse soğanı alırsa, ona bir karış cennet toprağı, kim iki soğan alırsa; ona iki karış cennet toprağı...
Ebuzerr soluğu Halife'nin sarayında alır, Mervan kendisine sorar; sen de kimsin;
Ebuzerr: Bugün puthanedeki İbrahim'im, yarın kim olacağım meçhul. Ve sizler; yine kimin kabağını kurtarmak için hadis uyduruyorsunuz...

Abdestli Kapitalizm, Eren Erdem (Sayfa 79 - OZAN YAYINCILIK)Abdestli Kapitalizm, Eren Erdem (Sayfa 79 - OZAN YAYINCILIK)

Altın ve gümüş biriktirmek sureti ile takva gösterisi yapanlar, Emperyalizm ile olan ilişkilerinden ötürü; dini salt bir yozlaşma sürecine tabi tutmuşlardır.

Abdestli Kapitalizm, Eren Erdem (Sayfa 79 - OZAN YAYINCILIK)Abdestli Kapitalizm, Eren Erdem (Sayfa 79 - OZAN YAYINCILIK)

Bugün din, cami içindeki vakitli ibadetler, kurban adına kesilen hayvanlar, çevresinde onca sefalet içinde insan varken, zekâtı verilen jipler, emperyalist müttefikler, açlık boy gösterirken dikilmiş camiler, huriler, gılmanlar, anlamı bilinmeden uygulanan ritüeller, kutsanan bezler, türbeler, hocaefendiler, risaleler, cüppeliler ve sarıklılar , katılım bankaları, faizsiz kazanç iddiaları, hilafet fetişistleri ise, bunun yegane nedeni "afyon dini toplumlara entegre ederek, onları sömürme arzu ve havasından ileri gelmektedir."

Abdestli Kapitalizm, Eren Erdem (Sayfa 14 - OZAN YAYINCILIK)Abdestli Kapitalizm, Eren Erdem (Sayfa 14 - OZAN YAYINCILIK)

Abdestli Kapitalizm, insanlık tarihinin en eski dinlerinden biridir. Çünkü, insan sürekli olarak kutsallar kullanılarak aldatılmaya açık bir varlıktır. Bu bağlamda, ortaçağ feodalizmi en yakın örnektir ki, kilise vahşeti "Haçlı Emperyalizmini üretmiştir."

Abdestli Kapitalizm, Eren Erdem (Sayfa 13 - OZAN YAYINCILIK)Abdestli Kapitalizm, Eren Erdem (Sayfa 13 - OZAN YAYINCILIK)
2 /