Kültürden İrfana

9,2/10  (9 Oy) · 
27 okunma  · 
6 beğeni  · 
1.242 gösterim
rfan, düşüncenin bütün kutuplarını kucaklayan bir kelime. Tecessüsü madde dünyasına çivilemeyen, zekâyı zirvelere kanatlandıran, beşerîyi ilâhi ile kutsîleştiren, uzun ve çileli bir nefis terbiyesi. İslâm, insanı parçalamaz. İrfan, kemâle açılan kapı, amelle taçlanan ilim. Batı'nın "kültüründe bu zenginlik, bu ihtişam, bu hayata istikamet veriş yok. İrfan bir mevhibedir. Cehitle gelişen bir mevhibe. Kültür, katı, fa­kir ve tek buutlu bir lâfız. İrfan, beşeri beşer yapan vasıfların bütünüdür. Kültür, homo ekonomikus'un kanlı fetihlerini gizlemeye yarayan bir şal. İrfan, dinî ve dünyevî diye ikiye ayrılamaz. Yani her bütün gibi tecezzi kabul etmez. Cemil MERİÇ Kültürden İrfana
 • Baskı Tarihi:
  1986
 • Sayfa Sayısı:
  493
 • ISBN:
  9789750511899
 • Yayınevi:
  İnsan Yayınları
 • Kitabın Türü:
Heneman Artes 
31 Tem 23:01, Kitabı okudu, Beğendi, 10/10 puan

Bir kitap bu kadar mı düşünce haznesiyle yoğrulur. Her bir kelimesi her bir cümlesi büyük anlamlar taşıyan bir kitap kesinlikle. Okutmadan önce okuyunuz efendim :)

tecessüs 
 23 Haz 23:35, Kitabı okudu, 26 günde, Beğendi, 8/10 puan

Cemil Meriç okuyucuyu zarfa değil zarfın içindekine davet ediyor. Bu sebeple okuyucuya merakını kanatlandiracak tefekkür dünyasinin büyük yazarlarini anlatıyor.Mazimizi anlamamıza yardım edecek kitaplar okumayı salık veriyor. Serazad tecessusu bir kenara bırakıp yol haritası çiziyor. Kuşkusuz daha önce cemil Meriç okumayan biri için zor bir kitap. İlk kez c.meriç okuyacaklar için "Bu ülke" kitabını tavsiye ederim.Kültürden irfana bende Celal Nuri ileri, Riza Tevfik , Andre Miguel ve Edward Said gibi yazarlarin kitaplarina tecessüs uyandırdı. Muhakkak sizede mazruftan birşeyler gösterecektir...

Kitaptan 9 Alıntı

Batı, tarihindeki her kepazeliği yüceltirken, kendi geçmişimizde karşımıza çıkan minnacık kusurlara takılıp kalıyoruz.
BU NE ŞUURSUZLUK..!!!
İslâmiyet bir yerde insaftır. İnsafını kaybedenler hiçbir hakikati bütünüyle kavrayamazlar.

Kültürden İrfana, Cemil MeriçKültürden İrfana, Cemil Meriç

Sol perişan, sağ paramparça... Kaç insan varsa, o kadar düşünce, o kadar ideoloji, o kadar ıslahat reçetesi. Evvela dillerimiz ayrı, kelimeler herkes için başka manalar taşıyor. Tarih bir küfürler kitabı. Bu facia dünyanın başka hiçbir ülkesinde görülmemiştir. İttihat ve Terakki, zaferini padişahlara hakaretle sağlamak zavallılığa düştü. Sonra İttihad ve Terakki de yerin dibine geçirildi. Her yeni iktidar eski iktidarı horlamayı marifet saydı. Zavallı gençler bakışlarını maziye çevirince, yüz kızartıcı bir facialar yığını ile karşılaştılar. Kime güvenecek, neye dayanacaklardı? Büyükleri bir tahrip humması içinde idiler. Şöhretleri, faziletleri, şahsiyetleri tahrip... Onlar da birbirlerini tahribe başladılar. Hem de sözle değil kurşunla, bombayla. Memleket bir intihar salgını içindedir. Tek çıkar yol, bu korkunç tefrikaya bir son vermek, çılgınlıklarımızı dizginlemek, başkalarına hürmet etmek ve kinin yerine sevgiyi ikame etmektir.
Kanaatimce sağ ve sol tasnifi Avrupa'dan ithal edilen bir bid'attir. Hepimiz aynı tarihin çocuklarıyız. Düşman bir dünyanın kucağında yaşıyoruz. Birbirimize kenetlenmez, ahmakça sloganların esiri olarak birbirimizi hançerlemekten vazgeçmez, İslam'ın birleştirici bayrağı altında toplamaz, İslam'ın şiarı olan müsamaha, adalet ve sevgiye kulaklarımızı tıkamakta ısrar edersek, dünyanın en büyük medeniyetini gerçekleştirmiş olan zavallı milletin mezarcısı oluruz.

Kültürden İrfana, Cemil MeriçKültürden İrfana, Cemil Meriç
Recaizade Mahmut 
24 Haz 2015, Kitabı okudu, Puan vermedi

Toplum, kişinin bir ruhu olduğunu unutmuşa
benziyor. Kişilere ferman dinleten, iktisadın şuursuz
kanunları. însamn tek değeri, ürettiği ve tükettiği, kendisi
değil. Şehirde yaşamak bir işkence. Önünde iki kaçış var
insanın. Biri televizyona kaçış, öteki gençlerin kaçışı:
Terörizm. İnsanın kendi kendine soracağı geliyor: Kültürü
kurtarmak için zengin ülkelerin yoksullaşması mı lâzım?
Dileriz ki insanlar «kültür»ü benimsesin ve insan tekrar
«insanlaşsın».

Kültürden İrfana, Cemil MeriçKültürden İrfana, Cemil Meriç
tecessüs 
01 Haz 21:18, Kitabı okudu, İnceledi, Beğendi, 8/10 puan

"yabani, tahtadan vetaştan putlara tapar; medeni insan etten ve kandan putlara" Bernard Shaw

Kültürden İrfana, Cemil MeriçKültürden İrfana, Cemil Meriç

Korkunç bir tehlikenin arifesindeyiz. Çatışan milletlerle sınıflar, gelişen teknik: uçuruma açılan iki ray. Dünyamız hiçbir zaman, birleşmeğe bu kadar yakın, birlikten bu kadar uzak olmamıştır.

Kültürden İrfana, Cemil MeriçKültürden İrfana, Cemil Meriç
Muhafazakar Lugat 
12 Eyl 2015, Kitabı okudu, Beğendi, 10/10 puan

Tarihimiz mührü çözülmemiş bir masal hazinesi. Ne batıyı tanıyoruz, ne doğuyu. En az tanıdığımız ise, kendimiziz. Hadis-i Kudsi, Nefsini bilen, Rabbini bilir buyurur.

Kültürden İrfana, Cemil MeriçKültürden İrfana, Cemil Meriç
Muhafazakar Lugat 
12 Eyl 2015, Kitabı okudu, Beğendi, 10/10 puan

Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. İnsanlığın bütünü aşağı yukarı aynı durumdadır ve az gelişmişlik bize mahsus bir vasıf olmaktan uzaktır.

Kültürden İrfana, Cemil MeriçKültürden İrfana, Cemil Meriç
tecessüs 
30 May 07:49, Kitabı okudu, İnceledi, Beğendi, 8/10 puan

irfan , insanı insan yapan vasıfların bütünü.Yani hem ilim, hem iman, hem edep.kültür irfana göre katı, fakir ve tek buutlu

Kültürden İrfana, Cemil Meriç (Sayfa 33)Kültürden İrfana, Cemil Meriç (Sayfa 33)
Muhafazakar Lugat 
12 Eyl 2015, Kitabı okudu, Beğendi, 10/10 puan

Bir medeniyetin başka bir medeniyete istihale etmesi tam bir hayaldir. Bu hayali çok pahalıya ödedik. Batılılaşmanın, batmak olduğunu idrak ettiğimiz zaman iş işten geçmişti. Bir medeniyet başka bir medeniyetten ancak malzeme alır. Bu malzeme bütün insanlığın ortak malıdır. Her müessese her iklimde gelişmez. Hangi müesseselerin hangi iklimlerde gelişeceği ancak uzun bir tefekkür ve sabırlı bir tetkik ile anlaşılır. Kendi tarihimizi, kendi içtimai bünyemizi bilmeden, tarihine yabancı olduğumuz, temellerine eğilmediğimiz, tezatlarından habersiz bulunduğumuz bir dünyanın siyasi müesseselerini aynen benimsemek hataların hatası idi.

Kültürden İrfana, Cemil MeriçKültürden İrfana, Cemil Meriç