Giriş Yap
fıиdıcαк
@Dertlerderya
fıиdıcαк tekrar paylaştı.
Sevmek seviyorum demek değil,yüreğinde hissetmektir…Ve aşk yanında olanı sevmek değil, bazen gelmeyecek birini beklemektir.
Can Yücel
·
Reklam
·
Reklamlar hakkında
fıиdıcαк tekrar paylaştı.
❞Mutsuz insanların kentte yaşamaları daha iyidir. İnsan kentte yüz yıl yaşar da çoktan öldüğünün ve çürüdüğünün farkında bile olmaz. Bunu kendiliğinden anlayacak zamanı yoktur, hep meşguldür.❞
Sayfa 63 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1. Basım Temmuz 2013, Çeviri: Ayşe Hacıhasanoğlu PDF
·
fıиdıcαк tekrar paylaştı.
#İstanbulsözleşmesiyaşatır
“Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!"
Mustafa Kemal Atatürk
“Kadına Şiddete Hayır” ve “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” Okuma etkinliği  #80024404 kapsamında İstanbul Sözleşmesini okudum. Ülkemizde kaldırılmak istenen İstanbul Sözleşmesi, kadınların haklarını korumaya yönelik bir sözleşmedir. Sosyal medyada bazı maddeler bazı kesimler tarafından farklı yorumlanarak sözleşmenin kaldırılması haklı gösterilmeye çalışılmaktadır. Yanlış bilgilendirilmemek için sözleşmeyi okumalı ve kendi aklımızla yorumlamalıyız. Bir kadın olarak haklarımızın bilincinde olmalıyız. Sözleşmenin bazı maddelerini paylaşmak istiyorum; “Bu sözleşmenin maksatları şunlardır: 1) Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak 2) Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dahil olmak üzere, kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak; 3) Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak; 4) Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak; 5) Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak. Madde 18 - "Koruma ve Destek" Genel yükümlülükler 1. Taraflar tüm mağdurları daha başka şiddet eylemlerine karşı korumak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır. Madde 22 - Uzman destek hizmetleri 1. Taraflar tüm şiddet mağduru kadınlara ve çocuklarına uzmanlık gerektiren kadın destek hizmetlerini sağlayacak ve bu yönde gerekli düzenlemeleri yapacaklardır. Madde 24 – Telefon yardım hatları Taraflar bu Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddet olayıyla ilgili olarak telefonla arayanlar için, gizliliğe bağlı kalarak veya arayanların kimliklerinin açıklanmamasına gereken dikkati göstererek, ülke çapında 7 gün 24 saat esasına göre  faaliyet gösteren ücretsiz telefon hatlarının oluşturulması için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır. Madde 32 – Zorla evlendirmelerin doğuracağı hukuki sonuçlar Taraflar mağdura gereksiz bir parasal veya idari yük getirmeksizin, zorla gerçekleştirilen evliliklerin geçersiz ve hükümsüz kılınabilmesini veya sona erdirilmesini temin edecek yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır. Madde 35 – Fiziksel şiddet Taraflar başka bir şahsa karşı kasten fiziksel şiddet eylemlerinde bulunmanın cezalandırılmasını temin edecek gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır. Madde 42 – Sözde “namus” adına işlenen suçlar da dahil olmak üzere, işlenen suçlar için gerekçelerin kabul edilmemesi  1) Taraflar bu Sözleşme kapsamında kalan şiddet eylemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra başlatılan ceza davalarında kültür, töre, din, gelenek veya sözde “namus”un gerekçe olarak öne sürülmesinin önlenmesini temin etmek üzere, gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.  Madde 45 – Yaptırımlar ve tedbirler 1) Taraflar Bu Sözleşme uyarınca belirlenen suçların, ciddiyetleri dikkate alınarak, etkili, orantılı ve caydırıcı cezalarla cezalandırılması için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır. Madde 56 – Koruma tedbirleri Taraflar temel insan haklarına uygun bir biçimde ve toplumsal cinsiyet temelli bir şiddet eylemi anlayışıyla, Sözleşme uyarınca belirlenen suçların etkili bir biçimde soruşturulup kovuşturulmasını temin etmek üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır. İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284’ün uygulanmasını istiyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız! İstanbul Sözleşmesi Tam Metin: rm.coe.int/1680462545
·
9 yorumun tümünü gör
2
89
889 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.0