Miyesser

Miyesser
@Orayeva
Sıkı Okur
Kendi nefsiyle savaş halinde olan birisi... Beğeni ve takipleri kişisel algılamayın... Evli... mesaj kutusu kapalı
Okuduklarımı ve faydalı bulduklarımı paylaşıyorum ve bundan ötesi değilim.
Türkiye,Gebze
2 Mart 1988
267 okur puanı
Ağustos 2022 tarihinde katıldı
Sabitlenmiş gönderi
İmam Cafer es-Sâdık, Süfyân es-Sevrî'ye şöyle nasihat etti: "Sevdiğin şeyler gelirse "Elhamdülillâh" demeyi çoğalt. Hoşuna gitmeyen şeyler gelirse "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" demeyi çoğalt. Rızkın gelmesi geciktiği zaman "İstiğfâr"ı çoğalt." 📍(Ebû Nuaym, Hilyetü'l-Evliyâ, II, 475.) 🍁@uhuuvveti_islamiye
Reklam
Miyesser tekrar paylaştı.
kur'ân
KUR'AN *** O teoriler kitabı değil, en layık şekliyle pratikler kitabıdır. Konum ve zamanın gereğine göre bildirilen açıklama ve hükümler yirmi üç yılda gerçekleşmiş; kalplere, zihinlere bir daha silinmeyecek şekilde işlenmiştir. ***
Sayfa 22
Miyesser tekrar paylaştı.
şakîk-ı belhî’den [kuddise sırruh] şöyle nakledilir:
“İnsanlar ağızlarıyla şu üç şeyi söylerler, fakat davra­nışları buna aykırı düşer. Biz Allah’ın kuluyuz, derler. Fakat başıboşlar gibi hare­ket ederler. Bu durum sözlerine ters düşer. Allah bizim rızkımıza kefildir, derler. Fakat kalpleri an­cak dünya malı biriktirmekle tatmin olur. Bu da sözlerine ters düşer. Dünyada ölümden kurtuluş yoktur, derler. Ancak hiç ölmeyecekmiş gibi davranırlar. Bu da söylediklerine ters düşer.
Sayfa 36

Okur Takip Önerileri

Tümünü Gör
büyük cihad
“Ey Allah’ın Resûlü, büyük cihad nedir?” diye sorunca, “Büyük cihad, Allah ’a güzel kulluk için nefsinizle vere­ceğiniz mücadeledir” buyurdu.
Sayfa 39 - Hatîb, Târîhu Bağdat, 13/523-24; Beyhakî, ez-Zühdü’l-Kebîr, nr. 373; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, nr. 11260; Süyûtî, el-Câmiu’s-Sagîr, nr. 6107.
Reklam
2.440 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.