MUSTAFA ANIL KARADAVUT'un Kapak Resmi

Noam Chomsky'nin ABD emperyalizmini ve ABD'nin Ortadoğu üzerinde faaliyette bulunduğu askeri , siyasi , sosyal argümanlarının ; tarafsız , hukuk normlarını dikkate alarak , yıllarca süren deneyim ve araştırma birikimleriyle bizlere aktardığı bir eser . Kitap Noam'ın değerlendirmeleri ağırlık olmak üzere Gılbert Achcar ile hasbihal ederek bizlerin görmediklerini gösteriyorlar . Bir çok etnik grubunun , gerek baskı ve şiddet yolu gerekse etnisite vasıtaları ile nasıl yönlendirildiğini bizlere sunuyorlar . Ayrıca , kitabın hiç okunmamış , site arşivine girmesi için benim istek atmam oldukça üzdü beni (:

Afet İnan ; Atatürk'ün milli mücadele döneminde ve sonraki süreçte yaşanan olayları , çalışmaları , Atatürk'ün fikir düşünce ve ideallerini , Atatürk'ün Türk toplumunu çağdaş ülke seviyelerine çıkarmak adına izlediği politikaları çok güzel bir şekilde bu eserde çok uzun olmadan kısa ve net bir şekilde anlatıyor . Atatürk'ün benimsediği 6 ilkenin düşünce esaslarını , filli teşkilat süreçlerini anlamak adına , Atatürk hakkında farklı bilgilere ulaşacağımız ve Atatürk'e farklı bakış açılarıyla yaklaşarak daha iyi anlayabileceğimiz bir eser.

1908 Yılından başlayarak , Ordu içerisindeki Halaskar Zabitan Ruhunun nasıl vuku bulduğunu , siyasi mizah kullanarak anlatmış Örsan Öymen . Yapılan ihtilallerinin sonrasında kapsamlı bir teşkilatlanmanın eksikliklerini , ordu içerisindeki ayrılıkları , Asker , Sivil , Siyasi üçlemesinin ihtilal sürecindeki yerlerini aydınlatıcı bir şekilde ortaya koymaktadır .Anlatımdan dolayı geçen olaylarda zaman zaman , aklınızla paralel evren oluşturarak acabalara cevap aradığınız Türk siyasal tarihine , askeri darbe ve olaylara ilgi duyan okurların kesinlikle okuması gereken bir kitap . Kesinlikle tavsiye ederim (:

Öncelikle bu kitap; arkadaşlarımla Türkiye'de bir çok olay sonrası '' kitle psikolojisi '' , '' sürü pskilojisi '' olarak adlandırma yaptığımız , bir gün kitap siparişi verecekken karşıma çıkan ve sipariş verdiğim bir kitap . Bu kitap aslında Türkiye gibi ülkede yaşayan bizlerin şahit olduğu olaylarla bağlaştırarak ve ilişkilendirerek okuyabileceğimiz bir kitap . Freud'a göre ; bir toplumda çoğunluğu oluşturan insanların psikolojisi üzerinde durduğu hususları , kitap içerisinde anlatımından doğan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bazında değerlendirmektedir . Belirtmek gerekirse Freud kendi değerlendirmeleri ve bakış açısının dışında Le Bon'un görüş ve fikirlerinide bizlere vererek farklı yollar sunmuş . Kitap kendi ülkemizle veya bildiğimiz başka ülkelerle harmanlayarak , düşünürsek ve okursak keyif alarak insan ve kitle psikolojisi / hareketleri üzerine fikir sahibi olabileceğimiz bir kitaptır.

MUSTAFA ANIL KARADAVUT, bir alıntı ekledi.
15 Oca 16:22 · Kitabı okuyor

Franz Jagerstatter : '' Bireylerin, ulusal itaat zorunluluklarının sınırını aşan bazı uluslararası görevleri vardır... Bu sebeple, bireysel vatandaşlar, insanlığa ve barışa yönelik suçları engellemek adına suç işleyebilir. ''

Batı Terörü ve Propagandası, Andre VitchekBatı Terörü ve Propagandası, Andre Vitchek
MUSTAFA ANIL KARADAVUT, bir alıntı ekledi.
15 Oca 16:19 · Kitabı okuyor

Sovyet Bloğunun yıkılmasından sonra bile yoksul Küba'da tamamen ücretsiz sağlık hizmetleri, aşı, eğitim ve karneyle ama neredeyse ücretsiz yiyecek verilmekteydi. Şu anda Küba'da ortalama ömür ve en iyi eğitimli nüfus oranı, Latin Amerika ortalamalarının üstündedir ve ABD ile neredeyse eşit seviyededir.

Batı Terörü ve Propagandası, Andre VitchekBatı Terörü ve Propagandası, Andre Vitchek
MUSTAFA ANIL KARADAVUT, bir alıntı ekledi.
15 Oca 15:43 · Kitabı okuyor

Bizler, yani ABD ve İngiltere , neredeyse bir başınayız ve dünya üzerinde pek çok kişi bizden nefret ediyor. Ama bizden sadece etmiyorlar , aynı zamanda korkuyorlarda. Görünüşe göre biz yönetenlerin de istediği bu . Korku olduğu sürece ABD dünyayı yönetmeye devam edebilir. İngiltere II. Dünya Savaşı'ndan sonra gücünü kaybetse de şimdi yeniden güçlenmek için bir fırsatı var. Ancak bu sefer işbirliği yaparak...

Batı Terörü ve Propagandası, Andre VitchekBatı Terörü ve Propagandası, Andre Vitchek