Giriş Yap
Abdr
@Tremors
*Gerekli değilse, yazma. *Kanal ve sayfalara abone olmuyorum.
2870 okur puanı
14 Mar 2019 tarihinde katıldı
Tanıdığın kimse takip etmiyor
Ortak okuduğunuz kitap bulunmuyor
Sabitlenmiş gönderi
Demem o ki...
Kur'an'ı Kerîm'de okudum, okuyorum da. Roman, hikaye de okurum, belirli aralıklarla. İlmihal, hadis kitapları karıştırırım sık sık. Şiir ile aram eskisi gibi olmasa da kopmuş değil. İslam büyüklerinin kitapları, menkıbeler, akaid kitapları da okurum. Yer yer siyasi, biyografi...
46
Hz.Ömer (ra), Mısır valisi Amr b. As'ın oğlunun bir Mısırlıya "ben asil bir anne babanın oğluyum" diye böbürlenerek hitap etmesini kınamış ve Mısırlıdan hakkını alması için "vur, şu anası babası asil'in oğluna" diyerek onu dövmesine izin vermiştir....
Müslümanın kanı, canı, malı ile zimmiminki arasında İslam devle t otoritesinden istifade bakımından fark yoktur. Eğer bir Müslüman kasten bir zimmiyi öldürürse, ona kısas tatbik edilir. Çünkü Peygamber (sas), bir zimmiyi katleden bir Müslümanın öldürülmesine karar vererek şöyle buyurmuştur: "Onun zimmiliğine herkesten ziyade benim sadakat göstermem gerekir."
Bir kimseden cizye alınabilmesi için, o şahsın savaşabilir bir kimse olması icap eder. Savaşma kabiliyeti olmayandan cizye alınmaz. Binaenaleyh, çocuklar, kadınlar, deliler, körler, topallar, rahipler, sakatlar, ibadethanelerin hademeleri, din adamları, yaşlı ihtiyarlar, senenin uzun müddetini yatakta geçiren hastalar, cariyeler, köleler vb. kimselerden cizye alınamaz.
Halen dünyada 52 müslüman ülke var. Bunlar İslam Konferansı Teşkilatı'nın üyesidirler. Bunlar içinde yabancı sömürge idaresi altında yaşamamış tek devlet Osmanlılar, yani Türklerdir. 52 İslam Devletinden sadece Suudi Arabistan son olarak bir "Anayasal İlan" yaparak, anayasal hayata ilk adımını atmıştır. Diğerlerinin yazılı ve uygulanan anayasaları vardır.
Aile hukukuna ait 70 ayet, medeni hukuka ait 70; ceza hukukuna ait 30; muhakeme usulüne ait yaklaşık 13; anayasa hukukuna ait yaklaşık 10 ayet; devletler hukukuna ait yaklaşık 25; iktisadi ve mali hükümlere ait ise, yaklaşık 10 kadar ayet bulunmaktadır. Görülüyor ki, en geniş değerlendirme ile hukuki düzenlemelerle ilgili ayetlerin sayısı 238 kadardır.
12,6bin öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.