• Merv şehri kâdısının bir kızı vardı.
  Ülkedeki, ileri gelen zengin, makam
  ve mevkı sâhibi kimseler bu kızı
  isteyince hiç birine vermedi. Bu zâtın
  Mübârek adlı, bağına-bahçesine
  bakan bir kölesi vardı. Aradan iki ay
  geçmiş meyveler olgunlaşmış bolluk
  bereket gelmişti. Efendisi,
  Mübârek'ten üzüm isteyince,
  toplayıp geldi. Getirdiği üzüm çok
  güzel olmasına rağmen henüz
  olmamıştı, başka üzüm istedi. O da
  ekşi çıktı.
  Efendisi;
  "Bahçede o kadar üzüm var, niçin
  böyle üzüm getiriyorsun?"
  demekten kendini alamadı.
  Mübârek;
  "Efendim! Ekşisini tatlısını
  bilmiyorum!" diye cevap verdi.
  Bağ sâhibi;
  "Sübhanallah iki aydır bağdasın, daha
  hangisinin ekşi, hangisinin tatlı
  olduğunu bilmiyorsun." diye çıkıştı.
  Mübârek onları yemekle değil
  korumakla vazîfeli olduğunu
  biliyordu.
  Efendisi;
  "Niçin onlardan yemedin?" deyince;
  "Siz benden bağınızdaki meyvelerin
  muhâfazasını istediniz. Yeyiniz
  demeyince alıp yemem uygun olur
  mu, emrinize karşı gelebilir miyim?"
  cevâbını verdi.
  Efendisi böyle bir hâdiseyle ilk defâ
  karşılaşmıştı. Mübârek'in bu hâline
  hayran kaldı. Güvenebileceği birini
  bulmuştu. Gerçekten onu ve hâlini
  çok sevmişti. Kölesine dönerek;
  "Sana bir şey soracağım." diye söze
  başladı. Sonra; "Benim bir kızım var,
  malı makamı yüksek pekçok kimse
  onu ister. Hangisine vereceğimi ne
  yapacağımı bilemiyorum. Bu
  hususda bir fikrin olur mu? Sen ne
  dersin?" diye sordu. Mübârek, bu
  söze karşı şöyle dedi:
  "Efendim!.. İnsanlar, dâmâd için;
  câhiliyye devrinde soya sopa;
  yahûdîler ve hıristiyanlar güzelliğe,
  Resûlullah sallallahü aleyhi ve
  sellem zamânında dindârlığa, Allahü
  teâlâdan korkup, haramlardan
  sakınmaya bakarlardı. Zamânımızda
  ise, mala ve makama bakılıyor. Artık
  bunlardan dilediğini seç."
  Bunun üzerine efendisi:
  "Ben dindarlığı ve takvâyı seçiyorum
  ve kızımı seninle evlendirmek
  istiyorum. Çünkü sende haramlardan
  kaçma, dînine bağlılık, iyi hal,
  emânet ve güvenilirlik gördüm ve
  bunları sende buldum." dedi.
  O ise kendisinin köle olduğunu,
  parayla satıldığını, böyle olunca
  evlenmelerinin garib
  karşılanacağını, hem kızın buna râzı
  olmayacağını bir bir anlattı. Akıl da
  öyle diyordu. Ancak kâdı kararlı idi.
  "Kalk eve gidelim." dedi.
  Eve varınca hanımına;
  "Bu sâlih, dindâr, takvâ sâhibi bir
  köledir. Kızımızı onunla evlendirmek
  istiyorum, senin fikrin ne?" deyince,
  hanımı;
  "Sen bilirsin, fakat bir de kıza
  soralım." cevabını verdi.
  Anne durumu kıza açıp babasının
  niyetini söyleyince, kızı da bu
  hususta her şeyi anne ve babasına
  bıraktığını bildirdi. Kadın kızın râzı
  olduğunu babasına anlatınca
  nikahları kıyıldı. Fakat Mübârek, kızın
  yanına gitmiyordu. Bu hâl kırk gün
  sürdü. Bir vesîle ile anne durumdan
  haberdâr olunca dayanamadı;
  "Kızımızı kölene verdin, aradan
  bunca zaman geçtiği halde dönüp
  yüzüne bile bakmadı, bu yaptığı
  nedir? Bu nasıl iş?" diye şikâyet ve
  sitemde bulundu. Bunun üzerine
  kâdı;
  "Ey Mübârek! Kızıma nâz mı
  ediyorsun? Niçin yanına
  gitmiyorsun?" demekten kendini
  alamadı. Buna karşılık dâmâd:
  "Ey müslümanların kâdısı! Ey
  efendim! Bu nasıl söz? Sizin
  kerîmenize nâz etmek ne haddime.
  Lâkin kâdısınız. Ola ki kızınız şüpheli
  bir şey yemiştir. Şüpheden uzak
  olmak için bu zamâna kadar
  bekledim ve ona helâl yemek
  yedirdim. Belki Allahü teâlâ bize
  sâlih bir evlâd verir. Bundan başka
  bir düşüncem yoktur." dedi.
  Kırk gün geçtikten sonra ehline
  yaklaştı. Haram ve helâle bu derece
  dikkat ettiği için Allahü teâlâ ona
  Abdullah isminde bir çocuk verdi.