Zina Fuhuş ve Namusla İlgili Ayet ve Hadisler! :
-- Etrafımızdaki insanları fuhuş ve zina bataklığına sokan, Aşk ve Flört gibi kavramlar etrafında zina günahı işleniyor.. 24 saatlik yayınının neredeyse yarısından fazlasını "aşk" kavramına ayıran medya organları sayesinde, zina günahı ciddi bir biçimde toplumda yayılmaya başladı.
-- Hatta bazı sapık mahfillerde, zina işleyenlerin, bu günahı daha rahat işleyebilmek için dine ve Allah'a küfür ve inkar yoluna gittiklerini malesef görüyoruz. Herkes üstüne düşen iyiliği emretmek, kötülüğü menetmek görevini yerine getirmelidir.

*** Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. (İsra 32)
*** Ey Resulüm, müminlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar! Müslüman kadınlar da ziynetlerini göstermesinler, başörtülerini yakalarına kadar örtsünler! (Nur 31)
*** Fuhşun açığına da, gizlisine de yaklaşmayın (Enam 151)
*** Yemin ederim ki, birinin başına demir çivi sokulması, yabancı bir kadına dokunmasından daha hafiftir. [Taberani]
*** Sizin için en çok korktuğum şey zinadır.[Taberani]
*** Zina etmeyin, kadınlarınızın cazibesi, sevgisi gider, soğukluk başlar. [İ.Neccar]
*** Bilhassa zina eden ihtiyar lanete uğrar. [Bezzar]
*** Zina fakirliğe yol açar. [Beyheki]
*** Gençliğini zinadan koruyan [mümin] Cennete girer. [Beyheki]
*** Bir kadın, beş vakit namazını kılar, namusunu korur, kocası ile iyi geçinirse, dilediği kapıdan Cennete girer. [İbni Hibban]
*** Ey gençler, namusunuzu koruyun, zina etmeyin! İyi bilin ki, namusunu koruyana Cennet vardır.[Hakim]
*** Kötülükten korunmak için, nikahlı yaşayın ve iffetli olun! [İbni Asakir]
*** Onun bunun karısını, kızını ayartan bizden değildir. [İ.Ahmed]
*** Azab-ı İlahiden korkarak, başını yabancı kadından çevirene, Allahü teâlâ ibadetin tadını duyurur. [Hakim]
*** Harama bakmayan gözler, Cehennem ateşi görmez. [İsfehani]
*** Kadına, şehvetle bakanın, gözlerine erimiş kurşun dökülüp, Cehenneme atılır. [M. Enhür]
*** Avret yerini açana, başkasının avret yerine bakana Allah lanet etsin! [Beyheki]
*** Kadının yüzünden ve iki eli ayasından başka bütün bedeni avrettir. [M.Enhür]
*** Bir yerde, zina ve riba çoğalırsa, o yerin halkı, belaya maruz kalır. [Hakim]
*** Zina fakirlik getirir. [Buhari]
*** Zinaya devam eden, putperest gibidir. [Harâiti]
*** Zina edenin yüzü Cehennemde ateşle yanar.[Taberani]
*** Zina edenlerin avretlerinin kokusu, bütün Cehennem halkına eza verir. [Bezzar]

Audiologist Akif, bir alıntı ekledi.
5 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Anneme göre Ayet-el kürsi okursan ölmezsin. Ölsende mutlak manada ölmüş olamazsın. Ayet-el Kürsi hayattır, hayatta tutar.

Beni Onlara Verme, Tarık TufanBeni Onlara Verme, Tarık Tufan
Kitap Tutkunu AhRaZ, bir alıntı ekledi.
6 saat önce

Rum Suresi 43.Ayet ... Hayy'dan Geldik....Hû'ya Döneceğiz...
ALLAH'tan geri çevrilmesine hiç bir çare olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru, sabit dine çevir. O gün gelince insanlar birbirlerinden ayrılırlar.

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 408)Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 408)

Vakt-i Laf-ü Güzaf
Bir iki üç ve dört
Yerde bir takvim yaprağı!
Üzerinde bir ayet olsa gerek,
Alnına koy sonra ve önce öp!

Beş altı yedi ve sekiz
Gökte bir çıtalı!
Bulutlara fısıldıyor olsa gerek,
Uçan kârda, yürüyense keriz!

Dokuz on on bir ve on iki
Kaldırımda bir berduş,
Epeyce alkollu olsa gerek,
Kaybeden biziz, kazanan sâki!

On üç on dört on beş ve on altı
Bankta iki aşık,
İki dudak cilvede olsa gerek,
Kirden daha kirli, yüzlerindeki karartı!

On yedi on sekiz on dokuz ve yirmi
Telefonun başında bir adam,
Bir şeyler saçmalıyor olsa gerek,
Uyu artık geveze, şu yazdıkların da şiir mi?

Namütenâhi, bir alıntı ekledi.
16 saat önce · Kitabı okuyor

Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) sadaka vermedikçe asla 'iyi’ ye (hayra,takvâya,Allah'ın rızasına) erişemezsiniz.Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen (ve onun mükâfatını veren)dir.
*Âl-i İmrân,92.Ayet

Feyzü'l Furkan Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali, Hasan Tahsin Feyizli (Sayfa 61)Feyzü'l Furkan Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali, Hasan Tahsin Feyizli (Sayfa 61)
Namütenâhi, bir alıntı ekledi.
 16 saat önce · Kitabı okuyor

Haydi siz, hakkında (az) bir bilginiz olan şeyde tartıştınız (diyelim, peki) niçin hiçbir bilginiz olmayan hususta tartışıyorsunuz?Halbuki (her şeyi ) Allah bilir, siz bilemezsiniz.
*Âl-i İmrân Suresi_66.Ayet

Feyzü'l Furkan Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali, Hasan Tahsin Feyizli (Sayfa 57)Feyzü'l Furkan Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali, Hasan Tahsin Feyizli (Sayfa 57)

Sevgili Dostlar;
Salih Turhal Bey yoğunluğu nedeni ile ara vermek durumunda kalmıştır. Kuran Meali okuma etkinliğine inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Arzu ederseniz kendisi dönene kadar ayet paylaşımlarını bu ileti altında toplayabiliriz. Ya da başka önerisi ya da fikri olan okur arkadaşlar varsa sevinirim..
Hayırlı, bereketli, nurlu, feyizli okumalar hepimize:)

Bakara Sûresi / 85.Ayet
..[Yoksa siz, Kitab’ın bir kısmına inanıp geri kalanını inkâr mı ediyorsunuz? İşte içinizden bunu yapanların cezası, dünya hayatında aşağılık (ve rezil olmak)tan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde de azabın en şiddetlisine çarptırılacaklardır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.]..

K, Namaz Dirilişe Çağrı'ı inceledi.
22 saat önce · Beğendi · 5/10 puan

(Rasûlüm!) De ki:
"Dua (ve ibadetiniz) olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?
(Furkan Suresi 77.Ayet)
Rabbim namazı emrettiyse,bize uygulamak düşer.