*EFLATUN*, bir alıntı ekledi.
17 saat önce · Kitabı okuyor

Anlamak özgürleşmektir ve ben bu özgürlüğe başkaldırı diyorum.

Özgürlük, Osho (Sayfa 147)Özgürlük, Osho (Sayfa 147)
Serkan, bir alıntı ekledi.
Dün 10:30

Kalyalev, Vuanarovski ve ötekiler yaşamların eşdeğerliliğine inanırlar. Öyleyse, düşünce için öldürmekle birlikte, hiçbir düşünceyi insan yaşamından üstün tutmazlar. Düşünceyle tamamı aynı düzeyde yaşarlar. Ölünceye dek, düşünceyi kendi varlıklarında cisimlendirerek doğrularlar. Dinsel olmasa da doğaötesi bir başkaldırı anlayışı karşısındayız hala. Bundan sonra, aynı kemirici inançla coşmuş başka insanlar gelecek, bu yöntemleri duygusal bulacak, herhangi bir yaşamın yine herhangi bir yaşamla eşdeğerde olduğunu yadsıyacaklardır. O zaman da, adı tarih bile olsa, soyut bir düşünceyi insan yaşamının üstüne çıkaracaklar, kendileri bu düşünceye önceden boyun eğmiş olduklarından, durumun saymacılığına bakmadan, başkalarına da boyun eğdirtmeye karar vereceklerdir.

Başkaldıran İnsan, Albert Camus (Sayfa 205 - Can Yayınları)Başkaldıran İnsan, Albert Camus (Sayfa 205 - Can Yayınları)
Ali yıldırım, 1984 inceledi.
18 Mar 00:01 · Kitabı okudu · Puan vermedi

her anımızı takip eden göz ve bu insanları makineleştiren sistem. İnsanı insan yapan tüm özellikleri ortadan kaldırmak. ve herşeye rağmen bir başkaldırı. aşk.

Dosto'nun Müridi, Antigone'yi inceledi.
15 Mar 18:05 · Kitabı okudu · Puan vermedi

''Nefret etmek için değil, sevmek için yaratıldım.''

Antigone...Antik Yunan oyun yazarı Sophokles'in M.Ö. 440'lı yıllarda yazdığı eseri. Eserin dayandığı temel çatışma, günümüzün 'doğal hukuk-pozitif hukuk' tartışmalarının ilksel karşılıklarıdır denebilir. Bugünün Avrupa uygarlığı, sahip olduğu, büyüttüğü yönetim sistemini ve felsefesini, Antik Yunan toplumunun politik öğreti ve pratiklerine borçludur. Her ne kadar bu düzenin içselleşmesi için milyonlarca insanın ölmesi gerekse de.

Lannetli kral Oidipus, yaşadığı felaketten sonra kendini kör edip, Thebai'den ayrılınca, oğulları Polyneikes ve Eteokles yönetime dönüşümlü olarak geçmeyi ve biri tahttyaken ötekinin ülkeyi terketmesini kararlaştırırlar. Fakat Eteokles sözüne sadık kalmaz ve kardeşine hakkını vermez.Bunun üzerine Polyneikes kardeşine savaş ilan eder. İki kardeşin birbirlerini öldürmeleriyle tahta, Oidipus'un kardeşi Kreon geçer. Kreon Eteokles'e, krallara yaraşır bir cenaze töreni düzenlerken; Polyneikes'i vatan haini ilan edip cesedinin gömülmesini yasaklar, ve şehrin dışında vahşi hayvanlara parçalattırma kararı alır. Ve oyuna konu olan asıl olay yani Antigone'nin trajedisi bu krizle başlar.

Antigone, Kral'ın buyruğuna karşı çıkıp Tanrıların buyruğunu seçer. Burada önemli olan detay, Antigone gibi bir kadın karakterin, o dönemde bu şekilde destansı ve devrimci işlenmiş olmasıdır. Zira Hellenlerin kadına ve kölelere bakışı arasında pek de fark yoktu. Eserde Antigone'nin tam zıddı, ezik, edilgen kadın tipini Antigone'nin kardeşi İsmene temsil eder.

Fakat burada belirtmem gereken önemli bir diğer husus, Antigone'nin haklı öfkesinin ve İsmene'nin edilgenliğinin, günümüzün ve genel olarak modern edebiyatın birçok isminin yaptığı gibi, ''Feminist bir dille'' okunamayacağıdır. Evet, Antigone'nin direnişi ve eserin sonundaki tavrı, o dönemde bir kadın karakter için aykırı bir duruştur ve sonraki yüzyıllarda birçok eser için esin kaynağı olacak kadar güzel ve acıdır fakat bu tavrın kökeninde ''erkeğe'' değil ''yapay iktidarlara'' bir tepki söz konusudur. Çünkü Antigone, teşbihte hata olmasın ''cümlenin rızkını veren ol gani Zeus iken, yeryüzünün halifesi Kreon'a minnet eylemem!'' deyip tanrısal yasaların kutsiyetinden yana tavrını koyar. Eser ait olduğu zamanın mantığına göre değerlendirilmezse, hak ettiği kavrayış yolundan da sapılmış olur. Fakat hikaye ve karakterlerin günümüz psikoloji bilimi ve edebiyatı için birer simge olarak alınması doğaldır.

Kreon'un temsil ettiği sosyolojik durum, Avrupa'da insan haklarının kökeni ve iktidar bağlamında gerçekleşen ''stigma, ötekileştirme'' gibi politik davranışların çözümlenmesi konusunda fikir vericidir. Polyneikes'in vatan haini ilan edilmesi, cesedinin gömülmesine izin verilmemesi, Antigone'ye göre korkunçtur. Çünkü o artık bir ölüdür ve o haliyle ne bir hain ne bir düşman ne de bir tehdittir. Sonsuz bir karanlıkta başıboş bir hiçliktir ve her insan gibi gömülmeyi hak eder. Dikkat çeken bir başka detay Antigone'nin ''genç, küçük'' gibi sıfatlarla yaftalanmasıdır. Antigone'nin bir çocuk olması bu şekilde örtük ifade edilerek onun zayıflığı vurgulanır ve onun ''büyümeyi'' seçtiği an yok oluşu seçtiği görülür. Büyümek tanrısallıktan kopuk iktidara başkaldırı girişimidir Sophokles'e göre ve tanrıdan uzaklaştığı ölçüde vicdan ve mantıktan da uzaklaşması kaçınılmazdır.

Sevmek için yaratılan Antigone'nin İktidarın doğasında yer alan nefretle savaşı...

Yunanlılar bunu nasıl başardı? Bu edebî kalitenin hinterlandı neydi? Doğal hukuk mu yoksa insan aklının ürünü olan pozitif hukuk mu? İnsan yasaları kusura mahkûm mu? Bu sorular artırılabilir fakat kesin olan şey eserin değeri ve yarattığı yüzyılları aşan ölümsüz etkidir. Okuyun dostlar!

arifsahin, bir alıntı ekledi.
12 Mar 16:42 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Daha önce Stirner, Tanrıyı yıktıktan sonra, insanda her türlü Tanrı düşüncesini de yıkmak istemişti. Ama, Nietzsche’nin tersine, yoksayıcılığı hoşnuttu. Stirner çıkmazda güler, Nietzsche duvarlara saldırır. (...) Ona göre, bütün bu putlar aynı dar kafalılıktan, ölümsüz düşüncelere inanmaktan doğmuştur, bu yüzden, ‘savımı hiçbir şey üzerine kurmadım’, diye yazabilmiştir. (...) Stirner’le, başkaldırıya hız veren edimi bütün kesinlemeleri karşı konulmaz bir biçimde bastırıverir. Aktöre bilincini tıkayan tanrısalın bütün yedeklerini de süpürür. “Dış öbür dünya süpürülmüş, ama iç öbür dünya yeni bir gök olmuştur “ der. Devrim bile tiksindirir bu başkaldırmışı, evet, her şeyden önce devrim. (...) Böylece, dünyanın yıkıntıları üzerinde kral-bireyin acı gülüşü başkaldırı anlayışının son utkusunu örneklendirir. Ama, bu son noktada, ölümden ya da dirilişten başka hiçbir şeye olanak kalmamıştır artık. Stirner, onunla birlikte de bütün yoksayıcı başkaldırmışlar, yıkmanın sarhoşluğu içinde, son noktalara koşarlar. Ama çöl görününce, burada ayakta kalabilmeyi öğrenmek gerekir."

Başkaldıran İnsan, Albert CamusBaşkaldıran İnsan, Albert Camus
Buğra Karakaya, bir alıntı ekledi.
 10 Mar 22:01 · Kitabı okuyor

Zulüm ve işkence büyüdükçe başkaldırı da büyüdü.Her şey inadına yapılıyordu artık...

Bülbülün Kırk Şarkısı, İskender Pala (Sayfa 199 - undefined)Bülbülün Kırk Şarkısı, İskender Pala (Sayfa 199 - undefined)
Neslişah Özbay, Bütün Şiirleri'ni inceledi.
10 Mar 10:36 · Kitabı okudu · 6 günde · Beğendi · 10/10 puan

Nazım Hikmet Ran Bütün Şiirleri
Nazım Hikmet (Selanik, 20 Kasım 1901- Moskova, 3 Haziran
1963) Bahıiye Mektebi'ni bitirdi (1919), Hamidiye Kruvazörüne
stajyer balıliye subayı olarak atandı. 1920'de saglık kurulu kara-
nyla askerlikten çıkartıldı. Ocak 1921'de Milli Mücadele'ye katıl-
mak üzere Anadolu'ya geçti. Cepheye göndeıilmedi, bir süre Bo-
lu'da ögretmenlik yaptıktan sonra Eylül 1921 'de Batum üzerinden
Moskova'ya gitti, Dogu Emekçileıi Komünist Üniversitesi'nde
(KUlV) okudu. 1924'de Türkiye'ye döndü, bir yıl sonra yeniden
Moskova'ya gitti, 1928'e kadar kaldı. 1928'de döndügünde bir
süre tutuklu kaldı. Şiiriert ile ilgili açılan pek çok davada heraat
eden Nazım Hikmet, 1933'den başlayarak, 1938'e kadar "gizli ör-
güt kurmak" suçlanndan tutuklandıktan sonra, bu taıihte "ordu-
yu ve donanınayı isyana teşvik" suçlanndan tutuklandı ve toplam
28 yıl 4 ay hapis cezasına mahküm edildi. 14 Temmuz 1950'de
çıkan Genel Af Yasası'ndan yararlanarak, 15 Temmıızda serbest
bırakıldı. Yasal olarak yükümlülügü olmamasına karşın, askerligi-
ne karar alınmasını hayatına yönelik bir tehdit gördügü için 17
Haziran 195l'de Istanbul'dan aynldı, Romanya üzelinden Mos-
kova'ya gitti. 25 Temmuz 1951 taıihinde, Bakanlar Kurulu kara-
nyla Türk vatandaşlıgından çıkartıldı. Ölümüne kadar pek çok
ülkeye seyahatler yaptı, konferanslar verdi, şiirielini okudu. Mos-
kova'da Novodeviçiy Mezarlıgı'nda gömülüdür.
Şiir yazmaya 1914'te başlayan Nazım Hikmet'in ilk şiiıi, Mehmed
Nazım imzasıyla ("Ha.IA Serviierde Aglıyorlar mı") 3 Ekim 1918'de
Yeni Mecmua'da yayımlandı. 1921 - 1924 yıllan arasında Mosko-
va'da ögrenim görürken tanıştıgı Rus fütüıistleri ve konstrüktivistle-
rinden esinlenerek, klasik şiir kalıplanndan sıynlmış, özgür, yeni bir
şiir dili ve biçimi geliştirmeye başladı. Bu ilk çalışmalanndan bazıla-
n Aydınlık dergisinde yayımlandı. Ilk şiir kitabı, Güneşi lçenleıin Tür-
kiisü 1928'de Bakü'da yayımlandı. l929'da Istanbul'da basılan 835
Satır, edebiyat çevrelerinde geniş bir yankı uyandırdı. Zamanla, tam
anlamıyla klasik de denilemeyecek ama biçimsel bakımdan daha az
deneysel bir şiir dili geliştirdi. Halk şiirinin de dogu şiilinin de çag-
daş bir şiirden ödün vermeden nasıl kullanılacagını gösterdi.
Edebiyatın yanısıra, tiyatro ve sinema da Nazım Hikmet'in ilgi ala-
nına girmiştir. Moskova'da bulundugu yıllar, bu iki sanat türünde
Ruslann öncülük ettigi çaga uygun düşmektedir. Pek çok filmin
senaryolannı yazdı, çekimiertnde katkıda bulundu. Gazete yazıla-
n, romanlan, öyküleıi, çeviıileıi de olan Nazım Hikmet'in yapıt-
lan, 1938'den 1965 yılına dek Türkiye'de yasaklandı. 1965'den
başlayarak, çeşitli basımlan yapılan yapıdan, "bütün yapıtlan"
kapsamında, bir araya getiıildi. Yapı Kredi Yayınlan, bu "külliya-
tı" yeniden gözden geçirerek yayımlamaktadır.
Büyük şair Nazım Hikmet bu eserin de memleket hasret kokusu var bir başkaldırı isyan özgürlük devrimci ruhunu simgeleyen faşist sisteme başkaldırışı var. Umut hic bitmiyor kavgası müthis bir arzu direniş tükenmez bir kalem... Bir şiiriyle tamamlamak isterim.
"Ve insanlar, ah benim insanlarım,
Yalanla besliyorlar sizi,
Halbuki açsınız,
Etle, ekmekle beslenmeye muhtacsınız..."
#NazımHikmetRan Bütün Şiirleri, Saygılarımla üstat

Esengül, bir alıntı ekledi.
10 Mar 03:27

Postmodernizm: Kavramsal Bir Çerçeve
Sezgin Kızılçelik, kitabının ilerleyen bölümlerinde, postmodernizmin kavramsal içeriğiyle işlevselliğini kaynaştırarak, onun, modernizmin bütün değerler manzumesine bir "karşı-hareket" olduğunu ifade eder: "Postmodernizm Aydınlanma hareketi ve bu hareketin şekillendirdiği modernlik projesine karşı-çıkış ve/veya başkaldırı hareketidir. Modernlik düşünü, doğrusal gelişmeye, endüstriyalizme, kapitalizme, demokrasiye, laikliğe, teknolojiye, pozitif bilimlere/pozitivizme, akılcılaşma ve öznelleşmeye vurgu yaparken postmodernizm belirsizliğe, parçalılığa, eklektizme, heterojenliğe, dine geri dönüşe, politikanın çöküşüne, toplumsalın sonuna, çoğulkültürcülüğe, yerelliğe ve anlatısal bilgiye önem verir."

Postmodernizm ve Edebiyat, İsmet Emre (Sayfa 24 - 2. Baskı, 2006, Anı Yayınları)Postmodernizm ve Edebiyat, İsmet Emre (Sayfa 24 - 2. Baskı, 2006, Anı Yayınları)
F.owl, Başkaldıran İnsan'ı inceledi.
 09 Mar 16:38 · Kitabı okudu · 31 günde · Puan vermedi

Camus'un kitaplarını severim fakat bu kitap beni sıktı. Başka düşünürlerin düşüncelerine yer veren ve eleştiren Camus; başkaldırının fıtrattan olduğunu ileri sürüyor. Tarihin ve toplumların başkaldırı sonucunda geldiği noktalara değinmiş, başkaldırmanın nasıl etkili olabileceğine dair fikirler vermiş bu kitabında.
Keyifli okumalar

Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
09 Mar 12:13 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Kadın, ancak kadınla erkeğin iyice kaynaştığı uygarlık ya da sınıflarda böyle sarsılmaz bir
çehreye bürünür. Genellikle, körü körüne inandığından, yasa olduğu için sayar yasayı: yasa
değişse bile, saygınlığı değişmez: kadınların gözünde, hak güçlünündür; çünkü erkeklere
tanıdıkları haklar güçlerinden gelmektedir; bunun için de, bir toplum çözüldüğü zaman,
galiplerin ayaklarına ilk kapananlar kadınlardır. Onlar, genel olarak, dünyayı olduğu gibi
kabul ederler. Başlıca nitelikleri, boyuneğişleridir. Pompei'de küller altında kalan hey-
kelleşmiş insanlar çıkarıldığında, erkeklerin birtakım başkaldırı gösterilerinde
bulundukları, göğe yumruk salladıkları ya da kaçmakta oldukları, kadınlarınsa iki büklüm
olup yere kapandıkları görülmüştür. Her şeye karşı güçsüz bellerler kendilerini: yanardağlara,
polislere, işverenlere, erkeklere karşı. "Kadın kısmı acı çekmek için yaratılmıştır, derler.
Neylersin, kardeş, yaşam bu... elden bir şey gelmez." Bu boyuneğiş, çoğu zaman hayran
kaldığımız sabrı doğurur kadında. Bedensel acılara, erkekten çok daha iyi katlanırlar: koşullar
gerektirdiğinde, stoacı bir yüreklilik gösterebilirler: erkeğin o saldırgan cesaretinden yoksun
oldukları için, pek çok kadının, edilgin bir direnişin sakin inatçılığıyla dikkati çektiği
görülmüştür; para sıkıntılarına, yoksulluğa, felâketlere kocalarından çok daha canlı bir
biçimde karşı koyarlar; telâşın hiçbir türlüsünün yenemeyeceği zamana saygı besledik-
KADININ DURUMU VE KiŞiLiĞi

lerinden, vakitlerini hesaplamazlar, herhangi bir işe o sakin inatçılık-lanyla giriştiler mi,
zaman zaman, pek parlak basanlar elde ederler. "Kadın istemeye görsün," der atalarımız.
Eliaçık kadında, boyuneğiş hoşgörü biçimini alır: her şeyi kabul eder, ne insanların, ne de
nesnelerin olduklarından başka olamayacaklanna inandığı için, hiç kimseyi mahkûm etmez.
Kendini beğenen kadın yüce bir erdem haline getirebilir bu niteliği, örneğin, stoacılığı içinde
taşlaşıp kalan Madam de Charriere böyledir. Ama aynı boyuneğiş kısır bir sakınıma da yol
açabilir; kadınlar, yakıp yıkmaktan ve yenisini yapmaktansa, eldekini saklamaya, onarmaya,
çekidüzen vefmeye, çalışır; anlaşma ve uzlaş-malan, devrimlere yeğlerler. XIX. yüzyılda, işçi
haklarının genişlemesine en büyük engel kadınlar olmuştur: bir Flora Tristan'a,4 bir Lou-ise
Michel'e 5 karşılık kimbilir kaç çekingen ev kadım kocasına tehlikeye atılmaması için yalvarıp
yakarmıştır! Onlar yalnız grevlerden, işsizlikten, yoksulluktan değil, aynı zamanda
başkaldırmanın günah olmasından korkmaktaydılar. Öyle de böyle de boyuneğeceklerine
göre, alışılmışı serüvene yeğ tutmalarını anlamak kolaylaşıyor; o minicik mutluluklarını
sokaklarda değil, ancak evlerde kurabiliyorlar çünkü. Yazgıları, kısa ömürlü, kınlıp
dökülebilen nesnelerinkiyle iç içedir:, bunları yitirdiler mi, hiçbir şeyleri kalmayacak
demektir. Ancak özgür, kendini zamanın ötesinde olumlayabilen varlık her türlü yıkımı
yenebilir; oysa kadının elinde bu yüce sığınak yoktur. Özellikle, özgürlüğün gücünü hiçbir
zaman sınamadığı için inanmaz özgürlüğe: ona göre, dünya karanlık bir yazgıya uyularak
yönetilmektedir ve buna karşı çıkmak kendini beğenmişlikten başka bir şey değildir. Geçmesi
için zorladıktan yollan kendisi açmamıştır: oralara güle oynaya koşmaması çok olağandır.6
Ona bir gelecek hazırlarsanız,
4 Fransa'da kadın haklan için ilk savaşan Hora Tristan (1803-1844), ressam Andre Chazal'in
eşi, Gauguin'in de büyükannesidir.
5 Louise Michel (1830-1905), Paris'te öğretmenlikle işe başlayan, 1871 Commu-ne'üne
katılan, mahkûm edilip yeni Kaledonya'ya sürülen sonra bağışlanan ve ölene dek devrim için
savaşan bir Fransız.
Gide, Günlük. "Creuse ya da Loth'un kansı: biri oyalanır, öbürü de geriye bakar, ki bu da
oyalanmanın başka bir türüdür. Şundan daha büyük bir tutku çığlığı işitilmemiştir: Ve sizinle
birlikte Labirent'e inen Phedre, Ya sizinle bir/ikte kurtulacak, ya da yitip gidecek.
Ama tutku onu kor eder, doğruya giden yolda bir iki adım attıktan sonra oturacak, ya da geri
dönmek isteyecektir — ya da kendini taşıtacaktır."

Evlilik Çağı, Simone De Beauvoir (Pavel yayınevi)Evlilik Çağı, Simone De Beauvoir (Pavel yayınevi)