• Kalbin buz tutmuş son nefes gibi
  Soğuk olsa da ...

  Bir hadise var kimse bilmiyor.

  https://youtu.be/al4HVvLRhPM
 • "Yaşamımızı anılarla tanımlarız. Belli bir günde nasıl biri olduğumuz ondan önceki günlerde yaşanan anıların neticesidir. Fakat hatıralar esnek, şekil alabilen genellikle de değişken şeylerdir. Kendi yaşamımı anılarımın özeti olarak görüyorum. Her insan gibi, suçluluk duyduğum bir sürü şey yaptım. Birçok şey için acı çektim. En lanet edilesi şeyler için. Sahiden mutlu olunan anlar hayatı yaşamaya değer kılan şeylerdir. Fakat koca bir ummanda bir damla da olsa kötü şeyler olur. Biriktirdiğimiz hatıralardan ibaretiz. İçini doldurup taşıyan neşeli anlar. Derin üzüntü. Şükran. Övünç. Keder. Umutsuzluk. Kahır. Tutku. Pişmanlık. Pişmanlık. Pişmanlık. Ama taşıdığımız en güçlü hatıralar sevgi içeren anlardır. Ve son olarak, umut... Şimdi bir hatıranı anımsamanı istiyorum. Aklına ilk gelen şeyi. Hadi, gözlerini kapa."
  *Rememory, Hafıza
 • 372 syf.
  ·6 günde·Beğendi·9/10
  Platon bu eserinde idealindeki devleti ve insanı anlatıyor. On bölümden oluşan bu eserde, farklı görüşlere sahip üç grup tartıştırılarak idealize edilen devlet yapısı ortaya koyulmaya çalışılıyor. Tartışmaların kahramanı Sokrates'in görüşleri ve bakış açısıyla anlatılan, baştan sona diyaloglarla örülü, ütopik bir eser.

  Kitabın ilk iki bölümünde "doğruluk" konusu üzerinde duruluyor. Eğriliği övenlere, eğriliğin insana mutluluk getireceğini savunanlara karşı doğruluk övülüyor ve tezleri çürütülüyor. Daha sonra toplumun nasıl oluştuğunu, savaşların nasıl çıktığını, devleti korumak üzere kurulan ordunun hangi özelliklerle donatılacağını, Tanrı'nın aldandığını düşünerek eğriliği övenlerin asıl aldananlar olduğunu, Tanrı'dan kötülük gelmeyeceğini ve Tanrı'nın aldanmayağacağını anlatıyor.

  Üçüncü bölümde, kurmuş olduğu Devleti yönetenlerin, koruyan ordunun, toplumun ne tür masallar, destanlar, müzikler dinlemesi gerektiğini, paranın nasıl kullanılacağını, devleti yönetenlerin hangi hallerde yalan söyleme yetkisinin olduğunu, Tanrı'yı ve halk kahramanlarını küçük düşüren, kötüleyen hikayelerin kaldırılması, insanların neleri yiyip içmesi, nasıl idman yapması, hangi hallerde hekime, yargıca başvurması gerektiğini anlatıyor. Bu bölümde Platon kurduğu Devleti yaşatmak isterken insanlığı öldürüyor. Şöyle ki; M.Ö 400'lü yıllarda hekimlerin çare bulamadığı hastalıklara sahip insanları, toplumun düzenini ve devletin yapısını bozduğu gerekçesiyle, toplumdan dışlıyor. Fiziksel engeli bulunan insanların bu toplumda yaşamaya hakkının olmadığı anlaşılıyor. Bir diğer durum ise; toplumdaki insanların özgürlüğünü kısıtlayan, insanların fabrika mahsulü gibi üretildiği bir kast sistemi yapısının oluşturuluyor olması. "İşçisin sen, işçi kal" düşüncesiyle sesleniyor bize. 2400 yıl önce böyle bir anlayışın, düzenin oluşturulması pek de anormal olmasa gerek. Kitabın üçüncü bölümünde, Aldous Huxley'nin "Cesur Yeni Dünya" romanının temelini, özetini okudum diyebilirim. Platon'un hayalindeki devlet ütopya iken, Huxley'nin kurguladığı dünya distopyadır.

  Dördüncü bölümde toplumdaki bütün insanların mutluluğunun nasıl sağlanacağı, devletteki doğruluğun, iyiliğin, mutluluğun bütün insanlara yansıyacağı, zenginlik ve yoksulluğun insanları iş göremez hale getirmemesi gerektiği, devletin bütünlüğü, eğitim ve öğretimin önemi gibi konular üzerinde duruluyor. Platon bu bölümde kurduğu devlet düzeninin monarşi ve aristokrasi olduğunu söylüyor. Demokrasiyi savunmasını beklemek hata olur sanırım; zira özgürlüğün daha fazla yaşandığı, temsil yetkisinin geniş kitlelere yayıldığı demokratik sistem kurmuş olduğu düzene uymuyor. Kurduğu devleti yaşatmak konusunda demokrasiyi tehlike olarak görüyor.

  Beşinci bölümde Platon kadın erkek eşitliği üzerinde duruyor. O tarihte eğitim, yönetim, iş ortaklığı konularında cinsiyet eşitliğini savunması oldukça dikkat çekici bir durum. Fakat çocukların yetiştirilmesinde ilginç bir fikri var. Bir çocuk doğar doğmaz ailesinden alınıp devlet tarafından, istenilen şekilde yetiştiriliyor. Bu sistemde hem çocukların kurallara uygun yetişeceğini, hem de bütün yetişkinlerin tüm çocukları anne baba ilgisiyle sahipleneceğini iddia ediyor. Yine bu bölümde insanların kimlerle evlenmesi gerektiğini anlatıyor. Bazı toplum kesimlerinin, evlenmeden çok eşli olarak yaşamasını uygun görüyor. Bu bölümün sonunda da kurduğu devleti yönetmeye layık olan insanların en iyiler ve bilgililer olduğunu söyleyerek filozofları devletin başına oturtuyor.

  Altıncı bölümde "Tüm bu anlattıkların filozofları tahta oturtmak için miydi?" demesinler diye filozofluğun önemine dikkat çekiyor. Filozofların yönetimi ele geçirmedikleri sürece kurguladıkları devletin oluşturulamayacağını iddia ediyor. Toplumdan dışlanma sebeplerini anlatırken filozofların "hafif kaçık, tuhaf" adamlar olduğunu kabul ediyor. Bu noktada eserde dikkat çekici benzetmelerden biri olan "gemi benzetmesi"ni anlatarak, esas kaçıkların diğer insanlar olduğunu ima ediyor. Bu bölümün sonunda "iyi ideası" üzerine söyledikleriyle zihinleri karıştırmaya, çalıştırmaya, daha doğrusu; duyu, sanı, inanç, çıkarım, kavrayış, yansıma, görülen dünya, kavranan dünya, diyalektik olgularıyla felsefenin derin sularına doğru dalış yapmaya başlıyor.

  Yedinci bölüme, bana göre bu eserin, hatta Platon'un en önemli ve dikkat çeken benzetmelerinden biri olan "mağara benzetmesi" ile başlıyor. Bilimleri iyi ideasına ulaşmak için bir unsur olarak kullanıyor. Yani bilgi var ise iyiye ulaşmak için var. Bilgili ve iyi bir toplumun oluşturulabilmesi için eğitimin önemine dikkat çekiyor ve bilgi, iyilik, doğruluk konusunda tam donanımlı olan filozofların sorumluluk alması gerektiğini savunuyor.

  Sekizinci bölüme, "Devletin iyisi bizim anlattığımız devletse, bütün öteki devlet şekilleri bozuktur" diyerek başlıyor. Monarşi ve aristokrasiyi savunurken; timarşi, oligarşi, demokrasi ve zorbalığı eleştiriyor. "Dağdaki çobanla benim oyum eşit olamaz" düşüncesinin sebeplerini açıklıyor. Serbestlik, özgürlük, eşitlik kavramlarının hakim olduğu demokrasi yönetimlerinin, zorbalığa, köleliğe dönüşeceğini iddia ediyor. Aşırı ve düzensiz özgürlüğü devletin sürekliliğini tehdit eden başıbozukluk olarak görüyor. Yani Platon diyor ki, demokrasi yönetiminin olduğu bütün devletlerde beka sorunu, zorbalık ve kölelik vardır.

  Eserin dokuzuncu bölümünde zorbaya dönüşen demokrasi insanlarının oluşturduğu toplumun özellikleri irdeleniyor. Para, güç, bilgi, ün, şeref, zevk gibi şeylere değer veren insanların özünde mutlu olup olmadıkları tartışılıyor. Daha önceki bölümlerde en iyi yönetici olduğunu öğrendiğimiz filozofların bu bölümde en iyi yargıç olduklarını da öğreniyoruz. Bu bölümde içimizdeki "çok başlı hayvan ve aslan"dan bahsediyor. Biz buna "nefs" diyebiliz ve Platon'un bu kısımda anlattıklarını Barış Manço'nun şu iki mısrasıyla özetleyebiliriz:

  "Nefsine hakim olursan kurulursun tahtına,
  Çalakaşık saldırırsan ne çıkarsa bahtına."

  Son bölümde şiir, resim, tiyatro gibi sanatlarda yaratılan ürünlerin, sahnelenen oyunların gerçeği yani özü yansıtmadığı anlatılıyor. Eleştirilerin odağında ünlü şair Homeros var. Bu bölümün dikkat çeken kısmı ise savaşta öldüğü sanılan, fakat on iki gün sonra tekrar dirilen bir askerin öteki dünyayla ilgili aktardıkları. Öteki dünyada askere diyorlar ki, sen buralarda gez dolaş sonra gördüklerini git dünyadaki diğer insanlara anlat. Platon burada askerin anlattıkları üzerinden "İyiler cennete, kötüler cehenneme" mesajını veriyor.

  Platon'un anlatmış olduğu iyi insan için hangi devlet yapısının uygun olduğunu, hangi devlet yapısının var olma ve yok olma durumlarını yaşayacağını; iyilik, doğruluk, mutluluk, akılcılık, duygusallık kavramlarını tartışmak için oldukça faydalı bir eser olduğunu düşünüyorum. Ben Platon'un kurmuş olduğu bu devlet düzeninin hayvanlar ve makineler üzerinde sağlanabileceğini düşünüyorum. İnsanlar üzerinde oluşturulabilecek bir düzen olsaydı aradan geçen 2400 yıl içerisinde böyle bir devlet kurulmuş olurdu. Olumsuz insani değerler, eksiklikler toplumun ve devlet yapısının bozulmasına sebep oluyor diye, insani duyguları bütünüyle bir kenara atıp devleti yönetemeyiz. Fakat insanı hayvanlaştırarak ve makineleştirerek böyle bir devlet kurabilir ve bu devleti sonsuza dek yaşatabiliriz.

  İyi okumalar...
 • 123 syf.
  ·8 günde·9/10
  Filozof-yazarların roman, hikaye veya tiyatro kitaplarını okumadan önce düşüncelerini öğrenmek her zaman ilk tercihim olmuştur.
  Bu sefer diğerlerinden farklı olarak, Sartre'ın aynı zamanda düşüncelerini zaman zaman kendi ağzıyla zaman zaman da eleştirmenler vasıtasıyla öğrenebileceğim (en azından önizlenim edineceğim) bir kitabın bulunmasıyla beraber ilk önce bu kitabı okuma kararı aldım, ve şuan iyi ki bu kararı almışım diyorum.
  Kitap, bir konferans konuşmasının özetini, "Sartre Egzistansiyalizmi" denilen düşünceyi filozofun kendisiyle tartışan bir konuşmayı, filozofun egzistansiyalizm hakkında bazı açıklamalarını ve kendi tanımlarını içeriyor. En sonda da yazarın, yazarın eserlerini de içeren, kısa bir biyografisi bulunuyor. Yazarın "Bulantı", "Duvar", "Özgürlük Yolları" vs. gibi kitaplarını okuyacaklara en azından bu son bölümü okumasını tavsiye ederim.
 • 176 syf.
  ·
  Şükür Erbaş'ın şiir kitaplarının bir kısmının toplandığı Bütün Şiirleri-2 de bitti.

  Peki bu şiir kitapları hangileri? Ben okumamış olsaydım soracağım ilk soru bu olurdu.

  Bütün Şiirler -2 şu şiir kitaplarını ihtiva ediyor:

  *Bütün Mevsimler Güz
  *Dicle Üstü Ay Bulanık
  >Dicle Üstü Ay Bulanık
  >Oluklu Hançer
  *Ömür Hanım'la Güz Konuşmaları
  *Kül Uzun Sürer
  *Derin Kesik

  Son kısımda da "Üç Türkü Denemesi" adında bir bölüm var. Türkü türünde şiir yazmış.Sanırım bestelensin diye ...Bu şahsi fikrim :)

  Bir önceki kitabıyla alakalı yaptığım düşünce beyanında da ifade ettiğim gibi her sayfasında ,her satırında, kendimden bir şeyler buldum. Bakalım 3.ciltte de fikrim aynı olacak mı merak içindeyim.

  Şükür Erbaş'ın şiir dilini seviyorum. Kelimeleri kullanış biçimi , yüklediği anlamlar şiirde aradığım, okumaktan hoşlandığım şekilde. İyi ki keşfetmişim dediğim bir şairdir kendisi .

  Zaman olarak doksanlı yıllarda yazdığı şiirler var.
  Ve o yıllarda meydana gelen Sivas olayına dair de şiir yazmış.(Ateşe Konan Kuşlar)
  Dönemin toplumsal olaylarına da değindiğini görüyoruz.
  Siyaset de nasibini alıyor.Genel olarak siyasi içerikli hiçbir hikâyeyi,hiçbir şiiri sevmedim. Burada da çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim.

  Şiirleri zamansız. Bir döneme, bir zamana ait değil bana göre. O dönemde yazıp şu anda da geçerliliği devam eden şiirler de okudum. Belki de şiirin en önemli özelliği bu olsa gerek.

  Çocuklar büyük bir yer kaplıyor şiirinde.
  Ayrılık,ölüm, hayat şartları,deniz, dağlar...

  Hele ölümle alakalı bir şiir vardı:

  "Ölüm, her gün eşiklerden
  Birlikte çıktığımız ikizi ömrümüzün
  Aynı yatakta açarız dünyaya gözlerinizi
  ..."s.163

  Ölüm bu kadar yakınımızda . Biz görmezden geliyoruz. Bu kadar basit olup bir o kadar da derin anlamlar içeren satırlar... Bunlardan bolca okuyacaksınız.

  Sıklıkla şiirlerinde kullandığı bazı kelimeler var. "Eşik, turuncu, kırmızı, mavi , kül..."gibi.

  "Ömür Hanım'la Güz Konuşmaları" adlı şiir kitabında düz yazı şeklinde şiir tadında yazılar kaleme almış. Türk edebiyatında ,mensur şiir diye bilinen bu türüde şiir yazmış isimlerin başında Halit Ziya,Yakup Kadri, Mehmet Rauf gelir.

  "Ömür Hanım'la Güz Konuşmaları" tamamı altı çizilerek bir kenara not edilip zaman zaman açıp okunacak türden yazılar. Okuması keyifli, anlam yüklü harika satırlar...

  Benim için bu toplu şiirlerinin yer aldığı ikinci ciltteki en beğendiğim kitap "Kül Uzun Sürer" oldu. Her satırının altını çizdim :)

  Şükrü Erbaş aynı zamanda ödüllü bir şairimiz. Bir önceki ciltte (Bütün Şiirleri-1) yer alan "Yolculuk" şiiri Ceyhun Atıf Kansu şiir ödülünü almış.
  İkinci ciltte yer alan " Dicle Üstü Ay Bulanık" 1995'te Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülünü almış .

  Velhasıl kelam, içimizde bir yerlere dokunan satırların bulunduğu, güçlü bir kalemden çıkma şiirler okuyacaksınız. Şiirli günler...
 • Ama biz insanlara dünyada ürün verecek tohumu ekmekten vazgeçmek son derece zor gelir. Çünkü erdemin armağanı erdemin kendisidir. Biz ise buna hep bir ilave olsun isteriz!
 • 160 syf.
  ·2 günde·Puan vermedi
  attila ilhan'ın kendini anlattığı dizlerinde kendinizi bulmak. bize ait olanı, onun söylemesi.
  yanılmıyorsam attila ilhan'ın dördüncü şiir kitabı kendisi. kitaba, "istanbul ağrısı" şiiriyle vurucu bir giriş yapıyor üstad ve kitap bu minvalde ilerliyor. şiirlerde yer yer halk şiiri rüzgarı esiyor ve memleket havası alınıyor; yer yer bir aşka şahit oluyoruz dizelerde. öyle ki ispanya iç savaşını ve cezayir'in fransız emperyalizmine karşı mücadelesini de anlatıyor.
  kitabın son şiiri ise "hürriyet ve istiklal benim karakterimdir" şiiri, bu vurucu şiirle kitap bitiyor.
  attila ilhan okumaya henüz yeni başladım ve okudukça şiirleri anlam bulmaya başlıyor bende. diğer eserlerini okudukça, sırrını daha da açar umarım.
  attila ilhan okuyun efendim. şiirlerini okuyun ve okutturun.
  incelemeyi eserden bir kısımla bitirmek gerekirse:

  "sen değil misin
  gizli bir kıvılcım gibi gözbebeklerimde duran
  umutsuzlandığım her akşam
  senin rüzgarın almıyor mu uğultulu yorgunluğumu
  yoksulluğun eşiğinde kapaklandığım zaman
  ellerimden sımsıkı tutmuyor mu
  senin
  İyimserliğin"