• Çoban kaval çaldı,sordu bülbüle:
  Sürülerin hani,ovan nerede?
  Bülbül sordu,boynu bükük bir güle:
  Şarkılarım hani,yavrum nerede?

  Ağla çoban ağla.Ovan kalmadı.
  Göz yaşı dök bülbül,yuvan kalmadı.

  Çoban dedi:Ülkeler hep gitse de,
  Kopmaz bende Anadolu Ülkesi,
  Bülbül dedi düşman Hased etse de
  İstanbul da şakıyacak Türk sesi

  Çalış çoban,kurtar öz yurdunu.
  Şairlerden topla,bülbül bir ordu.

  Çoban dedi:Edirne den ta Vana
  Erzuruma kadar benim mülklerim.
  Bülbül dedi:İzmir,Maraş,Adana,
  İskenderun,Kerkük en saf Türklerim

  Sarıl çoban,Sarıl.Mülkü bırakma.
  Yad elinde,bülbül,Türkü bırakma.

  Çoban dedi: Sürülerin hep kaçsa
  Benim sürüm var, kaçmaz, adı Türk ili.
  Bülbül dedi: Şarkı ölsün, yok tasa;
  Türkülerim yaşar söyler halk dili.

  Yalvar çoban,yalvar.İlin kurtulsun.
  Dile haktan,bülbül,dilin kurtulsun.

  Ziya Gökalp