Büşra Tekdemir, Herkesleşme'yi inceledi.
7 saat önce · Kitabı okudu · 10/10 puan

Her zamanki gibi Tunç İlkman çok güzel bir iş çıkarmış. Anlatımı olayı kurgusu ve o bazı paradoksları onu en sevdiğim yazarlardan yapıyor. Başladığınızda size sıradan hissedirip sonradan içine alacak. Sağlam olamayan bir köprüde yürürken bir anda bastığınız yerin kırılmasıyla aşağı yumuşak, paraşüt ile bir düşüş yapmak gibi. Anlatılmaz okunur kitaplardan.

dostamisc, bir alıntı ekledi.
22 saat önce

Burjuva iktisatçılarının alıntı yaptıkları gerçekler, savaşın sonunda (1919) Rusya'nın "milli servetinin" 1913 yılına kıyasla %60 eksildiğini göstermektedir. Oysa bu düşüş, İngiltere için % 15, Fransa için % 3 1, Almanya için %33, Avusturya-Macaristan için %41'dir. Yalnız Japonya ile Amerika "ulusal servetini" artırmıştır; her iki kapitalist ülkede de bu artan "servetin" ne-derece "ulusa" ait olduğu ortadadır.

1917 Sovyet Devrimi 1, Kolektif (Sayfa 40 - Evrensel Basım Yayın)1917 Sovyet Devrimi 1, Kolektif (Sayfa 40 - Evrensel Basım Yayın)
Elif ÇALIŞKANOĞ, bir alıntı ekledi.
Dün 01:14

Yaşamının inişleri çıkışları olacak gerçi
(bir gün öyle, bir gün böyle...);
ama, göreceksin ki, yaşayacağın temel oluşum,
düşüş olacak : yeteneklerinin daralması;
yapabileceklerinin azalması; yaşama yürüyüşünün
tık-nefes kalması -- yaşam yolunun kısalması...

Yaşarken, sürekli, düştüğünü göreceksin --
çeşitli yüksekliklerden çeşitli derinliklere...

Yaşamın, düşüşün olacak.

Yaşarken düşeceksin.

De Ki İşte, Oruç Aruoba (Sayfa 52 - Metis Yayınları - On Üçüncü Basım: Ocak 2018)De Ki İşte, Oruç Aruoba (Sayfa 52 - Metis Yayınları - On Üçüncü Basım: Ocak 2018)
Elif Kp, bir alıntı ekledi.
22 Mar 10:40 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kendimi ne kadar çok suçlarsam, sizi yargılamaya da o kadar çok hakkım oluyor. Daha iyisi, kendi kendinizi yargılamaya kışkırtıyorum sizi; bu da, beni aynı derecede rahatlatıyor.

Düşüş, Albert Camus (Sayfa 113)Düşüş, Albert Camus (Sayfa 113)
Elif Kp, bir alıntı ekledi.
22 Mar 00:16 · Kitabı okudu · Puan vermedi

...ben daha beterini gördüm insanların yargısı her şeyden beter. Hafifletici sebepleri tanımıyor onlar, iyi niyeti bile suç sayıyorlar.

Düşüş, Albert Camus (Sayfa 89)Düşüş, Albert Camus (Sayfa 89)
Derya, bir alıntı ekledi.
21 Mar 20:10

Sahi, bu düşüş neyin işaretiydi? Arkasından başkası gelmeyecek, katledilen bir ütopyanın mı? Hiç izi kalmayacak bir çağın mı? Boşluğa atılan kitapların, tabloların mı?

Kayıtsızlık Şenliği, Milan KunderaKayıtsızlık Şenliği, Milan Kundera
Elif Kp, bir alıntı ekledi.
 21 Mar 17:50 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Ölüm
Yoksa, insanın hayatında gizli kalmış bir tek yalan bile olsa, ölüm onu kesinleştirecekti.
Ondan sonra hiç kimse, hiç bir zaman, o konuda gerçeği öğrenemeyecekti artık, çünkü işin aslını bilen ölmüş, sırrını da kendisiyle birlikte götürmüş olacaktı.

Düşüş, Albert Camus (Sayfa 72)Düşüş, Albert Camus (Sayfa 72)

bu bilgicikler de şuracıkta sevimli sevimli dursun..
ORTA ÇAĞ-------------------------

Orta Çağ: 375’te kavimler göçüyle başlar,1453 yılında istanbul’un fethine kadar sürer.

Orta Çağ (Middleage) Milattan Sonra 5. yüzyıl ve 13. yüzyıllar arasını kapsayan zaman dilimine verilen addır. Bu kelime 17. yüzyıldan beri Avrupa tarihi sözkonusu olduğunda, kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavram, genellikle insanların öznel bilincinde biçimlendiği için kesin başlangıç ve bitiş noktalarından söz edilemez. Ancak, bütün bu nedenlere rağmen, tarih kitaplarında Roma imparatorluğunun bölünme tarihi (M.S. 395) yada son Batı Roma İmparatorluğunun düşüş tarihi ( 476) gibi noktalar Ortaçağın başlangıcı olarak alınmaktadır. Bitiş noktaları ise, İstanbul'un fethi ( 1453); İtalyan kaşif Kristof Kolomb'un Yeni Dünya'yı ( Amerika) keşif (1492); Din savaşları olarak bilinen 30 Yıl Savaşlarını sona erdiren Westphalia Antlaşması ( 1648); Fransız Devrimi ( 1789) gibi siyasi tarihte önemli sonuçlar doğuran tarihler sayılmaktadır.

Ortaçağ kavramı tarihte ilk defa Rönesans düşünürleri tarafından geliştirildi. Bunlar kendi dönemlerini, Roma İmparatorluğunda yaşanan parlaklık ve "yeniden doğuş" dönemleri arasında bir geçiş dönemi olarak görmektedirler. Roma'da yaşanan uygarlığın kendi dönemlerinde yeniden canlandığını görüyorlardı. Roma İmparatorluğu ile, kendi dönemlerine kadar geçen karanlık dönem için bu tabiri kullandılar.

Bu olumsuz değerlendirmelere karşın, Ortaçağ büyük siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve sanatsal değişimlerin yaşandığı bir dönemdir.

RÖNESANS-------------------------
İlk kez İtalyan sanatçı Giorgio Vasari tarafından Vite'de kullanılmış, 1550 yılında basılmıştır. Rönesans teriminin kökeni Fransızca'dır. Fransız tarihçi Jules Michelet tarafından kullanılmış ve İsviçreli tarihçi Jacob Burckhardt tarafından geliştirilmiştir. (1860'larda). Yeniden doğuş iki anlamı içerir


AYDINLANMA-------------
Avrupa 'da düşünce alanında en köklü değişimlerin yaşandığı dönem 18. yüzyıldır. Buyurucu ve değişmez kurallar ortaya koyan dinsel inanışlara ve bunlardan kaynaklanan skolastik (dogmatik) düşünceye karşı; aklın, deneyimlerin, kuşku ve araştırmaların ön plana çıkarılmasıdır.

Aydınlanma ÇağıSosyal Bilgiler Terimi Olarak Aydınlanma Çağı:
Aydınlanma, 18. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan ve her konuda akla öncelik tanıyan düşünce sistemine Aydınlanma, bu düşünce sisteminin etkisiyle bilim ve felsefede büyük gelişmelerin olduğu bu yeni döneme Aydınlanma Çağı denmiştir.
Aydınlanma Çağı'nda "aklın kullanılması ile doğru bilgiye ulaşılabileceği" fikri temel alınmıştır.

Bu dönemin önemli bilim insanları;
- Newton (Nivton); fizik ve matematik alanında çalıştı.
- Copernik (Kopernik); Evrende Güneş merkezli bir sistem olduğunu ve Dünya'nın Güneş çevresinde döndüğünü kanıtladı.
- Galileo; Dünya'nın yuvarlak olduğunu ispatladı.
- Descartes (Dekart); analitik geometriyi geliştirdi.
- Jean Jacgues Rousseau (Jan Jak Russo); toplumsal alanda önemli eserler verdi.
- Mozart, Bach (Bah) gibi besteciler müzik alanında önemli başarılar elde etti.

KAYNAK:web