• Di hembêza sed dek û dolabê de efsaneyeke bêdeng
  ji işweya bayê hênik, toza dek û dolabê xwarî
  li pişt her derdê kenekî, dijwariyeke razayî
  di dilê şevên daristanekê, razeke veşarî.

  Çi me ez?
  Feryadên berz bi zincîrê girêdayî
  nêrîneke sosret a dînîtiyekê, a tev li bîranînan bûyî
  jehra dawerivî, ji bin diranê sed umîdî
  dijûna nizm a ji devê qehbikeke nebaş a rojgarê ketî.

  Çi me ez?
  Bermayeyê karwanê sivikbar ê daxwazê
  xwelî û ariya li riyekê
  çivîka derbider a ku riya hêlînê windakirî
  di şeveke tarî.

  Ez çi me?
  Lekeyeke şermizariyê li pêşa jiyanê
  ji şermizariya jiyaneke aloz a tûmanekî
  nalîneke şkestî di gewriya bêkesekî
  raza negotî û sirûda nexwendî.

  Ez çi me?
  .......................................
  .................................
  ............................
  .....................

  Ez çi me?
  Devbikenê pir melûl ê payîzeke rofirînê
  di lêgerîna şevê ...
  Pûsiyeke ku ketiye ber lepê şeva jiyanê
  bê nav û bê nîşan
  dilxwazê dîtina tava mirinê.