• TÜBİTAK’ın artık basımını yapmadığı kitaplar
  Dünyalılar.orgdan aldım hatalı eksik varsa lütfen düzeltin

  107 Kimya Öyküsü – D. Trifonov, L. Vlasov
  Alıç Ağacı ile Sohbetler – Hikmet Birand
  Anadolu Kültür Tarihi – Ekrem Akurgal
  Anadolu Manzaraları – Hikmet Birand
  Anılarım – Ernst E. Hirsch
  Atatürk Bilim ve Üniversite – Metin Özata
  Atomaltı Parçacıklar Bir Keşif Serüveni – Steven Weinberg
  Beynine Bir Kez Hava Değmeye Görsün – Frank Vertosick Jr.
  Bilgisayar Ne Sayar Rakamların Evrensel Tarihi IX – Georges Ifrah
  Bilgisayar ve Zeka Kralın Yeni Usu 1. Cilt – Roger Penrose
  Bilim İş Başında – John Lenihan
  Bilim Tarihi Yazıları 1 – Alexandre Koyre
  Bilim ve İktidar – Frederico Mayor
  Bilim ve Teknik Yeni Ufuklara 1 – Kolektif
  Bilim ve Teknik Yeni Ufuklara 2 – Kolektif
  Bilimin Arka Yüzü – Adrian Berry
  Bilimin Öncüleri – Cemal Yıldırım
  Bir Gölgenin Peşinde Rakamların Evrensel Tarihi 1 – Georges Ifrah
  Bir Matematikçinin Savunması – G. H. Hardy
  Bir Mühendisin Dünyası – James L. Adams
  Bir Sayı Tut… – Malcolm E. Lines
  Bir Tıp Gözlemcisinin Notları – Lewis Thomas
  Bitkisel Hayat – Cenk Durmuşkahya
  Biyoloji Budur – Ernst Mayr
  Boşluk Bakışımın Biçimini Alıyor – Hubert Reeves
  Boylam – Dava Sobel, William J. H. Andrewes
  Buluş Nasıl Yapılır? – B. Edward Shlesinger
  Büyük Bilimsel Deneyler – Rom Harre
  Büyük Çekişmeler – Hal Hellman
  Çakıl Taşlarından Babil Kulesine Rakamların Evrensel Tarihi 2 – Georges Ifrah
  Çevremizdeki Fizik – Ayşe Erol, Naci Balkan
  Çok Geç Olmadan Bir Bilimadamı Gözüyle Nükleer Enerji – Bernard L. Cohen
  Darwin ve Beagle Serüveni – Alan Moorehead
  Darwin ve Sonrası – Stephen Jay Gould
  Doğanın Gizli Bahçesi – Edward O. Wilson
  Dr. Ecco’nun Şaşırtıcı Serüvenleri – Dennis Shasha
  Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri – Necmettin Çepel
  Enigma – Süleyman Sevinç
  Eski Yunan ve Roma’da Mühendislik – J. G. Landels
  Evrenin Kısa Tarihi – Joseph Silk
  Evrenin Şiiri – Robert Osserman
  Evrim – Linda Gamlin
  Feynman’ın Kayıp Dersi Gezegenlerin Güneş Çevresindeki Hareketi – David L. Goodstein, Judith R. Goodstein
  Fiziğin Gizemi Kralın Yeni Usu 2. Cilt – Roger Penrose
  Fizik Yasaları Üzerine – Richard P. Feynman
  Galileo ve Newton’un Evreni – William Bixby
  Galileo’nun Buyruğu – Derleme
  Gen Bencildir – Richard Dawkins
  Genç Bilimadamına Öğütler – P. B. Medawar
  Gezegenler Kılavuzu – Patrick Moore
  Gökyüzünü Tanıyalım – M. Emin Özel, Talat Saygaç
  Göl İnsanları Evrim Sürecinden Bir Kesit – Richard Leakey, Roger Lewin
  Gündelik Bilmeceler – Dipankar Home, Fartha Ghose
  Güneş, Ay ve Yıldızlar – Stephanie Turnbull
  Hah, Buldum! – Martin Gardner
  Hayatın Kökleri – Mahlon B. Hoagland
  Hayvan Zihni Hayvanlarda Akıl Yürütme ve Problem Çözme Becerisi Üzerine – Carol Grant Gould, James L. Gould
  Hayvanların Sessiz Dünyası Hayvanlarda Bilincin Varlığı Üzerine Bir Araştırma – Marian Stamp Dawkins
  Hesabın Destanı Rakamların Evrensel Tarihi VIII – Georges Ifrah
  Hitit Çağında Anadolu – Sedat Alp
  Hitit Güneşi – Sedat Alp
  Işık – David Burnie
  İki Kültür – C. P. Snow
  İkili Sarmal DNA Yapı Çözümünün Öyküsü – James D. Watson
  İlk Üç Dakika – Steven Weinberg
  İnsan Düşüncesinde Yerküre: Yerbilim’e Bir Tarihsel Bakış – David Oldroyd
  Johannes Kepler Yeni Gökbilim – James R. Voelkel
  Kaos – James Gleick
  Kara Cisimler ve Kuantum Kedileri – Jennifer Ouellette
  Katla ve Uçur Kağıt Uçakta Son Nokta – Richard Kline
  Kırık Yumurtalar – B. B. Calhoun
  Kırılgan Nesneler – Jacques Badoz, Pierre-Gilles de Gennes
  Kör Saatçi – Richard Dawkins
  Macellanya – Jules Verne
  Maddenin Son Yapıtaşları – Gerard’t Hooft
  Meraklı Zihinler – John Brockman
  Matematik Sanatı – Jerry P. King
  Matematiğin Aydınlık Dünyası – Sinan Sertöz
  Meteor Avı – Jules Verne
  Modern Araştırmacı – Henry F. Graff, Jacques Barzun
  Modern Çağ Öncesi Fizik – J. D. Bernal
  Modern İnsanın Kökeni – Roger Lewin
  Olağandışı Yaşamlar – Carol Grant Gould, James L. Gould
  Ortaçağda Endüstri Devrimi – Jean Gimpel
  Önce Dene Sonra Ye – Tina L. Seelig
  Parçacıkların Dünyası – Brian Southworth, Georges Boixader
  Pi Coşkusu – David Blatner
  Prof. Zihni Sinir Proceler – İrfan Sayar
  Rastlantı ve Kaos – David Ruelle
  Sıfırın Gücü Rakamların Evrensel Tarihi 5 – Georges Ifrah
  Sonsuzluğun Kıyıları Bilim Dünyasından Şaşırtıcı Ama Gerçek Öyküler – Adrian Berry
  Sorgulayan Denemeler – Bertrand Russell
  Sulak Bir Gezegenden Öyküler – Sargun A. Tont
  Süpersimetri – Gordon Kane
  Şaşırtan Varsayım İnsan Varlığının Temel Sorularına Yanıt Arayışı – Francis Crick
  Teknolojinin Evrimi – George Basalla
  Tüfek Mikrop ve Çelik – Jared Diamond
  Türkiye’nin Tarihi – Seton Lloyd
  Us Nerede? Kralın Yeni Usu 3. Cilt – Roger Penrose
  Uzak Doğu’dan Maya Ülkesine Bir, İki, Üç.. Rakamların Evrensel Tarihi 4 – Georges Ifrah
  Üçlü Sarmal – Richard Lewontin
  Üniversite Bir Dekan Anlatıyor – Henry Rosovski
  Vida ile Tornavida – Witold Rybczynski
  Yanlış Yönde Kuantum Sıçramalar – Arthur W. Wiggins, Charles M. Wynn
  Yaşamın Sırrı DNA – Bahri Karaçay
  Yıldızların Altında – Michael Rowan-Robinson
  Yıldızların Zamanı – Alan Lightman
  Yirminci Yüzyılda Paris – Jules Verne
  Zaman ve Uzay – John Gribbin, Mary Gribbin
 • Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi terimi ilk defa 2011 yılında Almanya'da Hannover Fuarında ortaya atıldı.
 • Kapitalizmin hızla gelişmesi ve bir dünya sistemi haline gelmesi, buhar makinesinin bulgulanmasına ve Endüstri Devrimi'ne bağlıdır. Endüstri Devrimi, 18. yüzyılın sonlarında İngiltere'de gerçekleşti...
  Mehmet Ali Aybar
  Sayfa 59 - İletişim yayınları
 • Britanya endüstrileşen ilk ülkeydi. Yaklaşık 1750'den sonra aşağı yukarı 100 yıl içinde gerçekleşenler genellikle " Endüstri Devrimi" olarak anılır. Bu ifade ilk defa 1884'te, bir tarihçi değil sosyal reformları olan Arnold Toynbee tarafından kullanılmıştı. Bu o tarihteki Britanya ile yok edilemeyecek kadar ilişkilendirilmiş olsa da, ciddi ölçüde yanlış bir tanımdır. Yeni teknolojiler insanlık tarihinin uzun bir dönemi kapsamında geliştirilmişti ve 1750'den sonraki 100 yıl içinde kullanılmaya başlamış yeni teknolojilerin çoğu daha eski birçok icadın üzerine inşa edilmişti.
  Clive Ponting
  Sayfa 615 - Alfa Tarih
 • -ÖZET VE SPOİLER İÇERİR
  Öncelikle kitabı okusam anlar mıyım, sonuçta iktisadi terimler olacak diye düşünen varsa hiç tereddüt etmeden kitabı okumaya başlayabilir. Mahfi Hoca yine sade bir dille hem ekonomik hem sosyal hem de siyasi analizler yapmış. Salt ekonomi kitabı değil.

  Mahfi Eğilmez'i biraz Keynesçi gördüm sanki :) Neoklasik yaklaşımın da özellikle analiz yapmaktan ziyade kapitalizmi yaymak için propaganda aracına dönüştüğünü söylüyor. Hep soruluyor ya hani: Nedir bu yapısal reformlar? İşte bunun cevabı bu kitapta. Ayrıca son 16 senede AKP'nin hem doğrularını hem hatalarını sayısal verilerle ortaya koymuş üstat.

  Dünyadaki iktisadi olumsuzlukları genel olarak denetlenemeyen liberalizme bağlamış kitap. Yani ''görünmez elin'' aslında piyasayı dengeye getirmediğini, bunu 1929 Krizi ile farkeden dünyanın süreci toparladığını fakat sistem eskiye yani başıboş bırakılan kapitalizme dönünce tekrar krizlerin çıktığını ama büyüme şatafatıyla bunun göz ardı edildiğini söylemiş. Dünyadaki sistem kapitalizm olabilir ama bu ne ahbap çavuş kapitalizmi olsun ne de acımasız ve her şeyin görgüsüzce paraya çevrildiği, insani değerlerimizi yitirmemize sebep olan kapitalizm olsun ana teması var.

  Kitabın ilk bölümü ''Değişim'' başlıklı. Paradigmadan ve paradigma değişikliklerinden bahsediyor. Buna göre Türkiye hep ABD ve Avrupa ile iyi ilişkiler yaşarken 1991 yılında SSCB'nin yıkılmasıyla oradaki Türk Cumhuriyetleri ile de yakın ilişkiler kurmaya ve Orta Asya'ya açılmaya başladı. 2000'lerden sonra da yönümüz bu kez Orta Doğu oldu. Yani bu alandaki geçerli modelimiz (paradigmamız) değişmişti. Yurtta sulh cihanda sulh fikri Ortadoğu'da oyuna dahil olma ile yer değiştiriyordu. Paradigma sadece ülkede değil dünyada da değişiyordu. Önceden en ufak belirsizlikte sermayedarlar paralarını o ülkeden çekerken artık bunca olay yaşanmasına rağmen bir ülkenin ekonomisi eskisi kadar kırılgan olmayabiliyor. Çünkü sermaye serbestliği var artık, böylece o kişi o ülkeden çıkmak için son ana kadar bekliyor ve olaylar da genellikle o zamana kadar yatışmış oluyor.Diğer etken ise likidite fazlası. Bu kadar bol para olduğu için sorunların daha çok olduğu gelişmekte olan ülkelerdeki görece yüksek faiz, bu ülkelerde risk alabilmeyi artırdı.

  2. bölüm ise ''20. Yüzyılın Öncesi ve Sonrası'' Buna göre 30 Yıl Savaşları ve sonrasında imzalanan Vestfalya Antlaşması ile ulus devletlerin ve laikliğin temelleri atıldı. Ümmetçi politika izleyen ve Avrupa'daki Rönesans benzerini uygulayamayan Osmanlı ise çağın gerisinde kaldı. Buna bir de dinsel eğitimin yaygınlaşıp bilimsel eğitimin gerilemesi eklenince Sanayi Devrimi yapan Avrupa'nın gerisinde bir Osmanlı oluştu.

  Yine bu bölümde dünya tarihini etkileyen kapitalist krizlerden bahsedilmiş:
  1873-1896 arası: Uzun depresyon. Nitekim 1.Dünya Savaşı'na neden oldu.
  Sebepleri: Viyana Borsası'nın çöküşü, Fransa'nın Almanya'ya ödediği büyük tazminat, ABD'nin izlediği sıkı para politikası ve altının kıtlığı. Merkantilizmden sanayi kapitalizme geçişin sancıları etkili oldu.
  1929: Büyük Bunalım. Bu da 2. Dünya Savaşı'na neden oldu. Sebepleri ise ABD'nin üretimimin az sayıda holdinge bağlanması, bankaların denetlenmemesi ve görünmez el prensibinin geçerliliğini yitirmesi. Ticaret serbestliği ve finansal kapitalizme geçişin sancısı hissedildi.

  Hatta Almanya 1. Dünya Savaşı sonrasında öyle ağır bir tazminat ödemek durumunda kalıyor ki bu borçlar içinde şuurunu yitiren Alman halkı Adolf Hitler gibi bir belayı tarih sahnesine çıkarıyor. Hatta bunu ön gören Keynes Versay Antlaşması'nı terk ediyor. Kısacası Hitler'i bile ortaya çıkaran dolaylı yoldan da olsa kapitalistlerin bitmek bilmeyen kazanma arzusu.

  3.Bölüm ''21. Yüzyılın Getirdikleri'' ise küreselleşmeyi anlatıyor. Buna göre küreselleşme bir özgürlük, büyüme ve refah getirse de bu zamanla büyük bir kazanç arzusu ve buna bağlı bir ahlaksız kazanç olgusunu getirdi. Neticede ardı arkası gelmeyen krediler ile emlak balonu ortaya çıkarken 2008 Krizi meydana geldi. Bu krizin de asıl sebebi küreselleşmenin sancıları. Her radikal değişiklik krize ortam hazırlayabiliyor. Mal, emek ve sermaye önceden hareketli değilken artık emek hariç hareketli ve küresel dünya var.

  İşte Türkiye de 1994 ve 2001'de ciddi krizler yaşasa da özellikle 2001'de bankacılık alanında yapısal reformlar yaparak bu durumdan çıkabildi. 2008'de ise krizden sonra reform yapamadık ve bu durum iyiye giden rakamları tersine çevirdi. O zaman ilk yapısal reform kurumlarla yönelik reform. Özellikle AB ile ilişkilerin iyi olduğu ve tam üyelik anlaşmasının yapıldığı 2004'ten sonra iyiye giden tablo tersine çevrilmiş görünüyor. Bunun önemli sebeplerinden birisi de ahbap çavuş kapitalizmi ve ahbap çavuş demokrasisi. Yani siyasal iktidara yakın olanların diğerlerine göre avantajlı olduğu sistem. İşte bunu engellemenin yolu iyi bir hukuk sistemi. Bunu yapamadığımızda ortaya pek de yatırım yapılamayacak bir ülke çıkıyor. Demek ki 2. yapısal reform: Hukukun üstünlüğü.

  Küreselleşme de 4 aşamadan oluştu deniyor: Savaşların küreselleşmesi, ekonominin küreselleşmesi, Batı tarzının küreselleşmesi ve krizlerin küreselleşmesi. Artık krizler de küreselleştiğine göre bu durum küresel kapitalizmin sonunu da getirebilir diyor Mahfi Eğilmez. Çünkü önceden en azından sisteme dahil olamayan ülkeler eliyle krizden çıkılabiliyordu.

  Venezuela'nın durumu da ele alınmış. Buna göre ekonomik göstergeleri bir ara fena gitmeyen Venezuela'nın şu an dibe vurmasının sebepleri olarak kötü yönetim, Hollanda Hastalığı (paranın aşırı değerli olmasının ülkeyi kötü duruma getirmesi), ABD'nin uygulamaları olarak göstermiş ama eklemiş. En azından onların petrolü var. Kötü yönetim veya denetlenemeyen iktidar olmaması için 3. yapısal reform siyasi reform olmalı.

  Yine dünya ile ilgili önemli tespitte daha bulunuyor: Trump korumacı bir politika izlerken eski sosyalist ülke Çin küreselleşmenin yeni aktörü olabilir çünkü Davos'ta Çin başkanı bunu ifade etti diyor. Yani roller değişiyor.

  4. bölüm: ''Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne'' Burada ise adeta tarih dersi verilmiş. 1897'de Osmanlı'da okuma yazma bilenler %10 hatta sadece adını yazanları da çıkarırsak %5.

  Osmanlı'nın belini bükenler ise kapitülasyonlar. 1365'te başlayan ve Lozan'a kadar süren baş belası. Sürekli alınan dış borçlar ve borcu borçla kapatma sevdası da dahil olunca işler iyi gitmiyor. Kapitülasyonlar neticesinde yerli üretici büyük darbe alıyor ve Osmanlı kendi sanayi ve ticaret burjuvazisini oluşturamıyor. Oluşturamayınca da esnaf burjuvazisi oluşuyor. Esnaflıkta ''eti senin, kemiği benim'' anlayışı ile dar alanda dar bir çevre ile ilerleyen meslek yüzünden daha muhafazakar bir toplum oluşuyor.

  1881'de kurulan Duyun-i Umumiye ile ekonomik ve siyasi bağımsızlığını tamamen kaybeden Anadolu halkını, 1881 yılında doğacak Mustafa Kemal'in bağımsızlığa kavuşturacak olması da ilgi çekici.

  Osmanlı'yı yıkıma sürükleyen yap-işlet-devret modelini bugün hala uyguluyor olmamız da tarihten ders almadığımızı gösteriyor.

  5.bölüm: ''Türkiye'deki Değişimin Sosyoekonomik Analizi'' burada asıl ele alınan ise kırdan kente göç ve kaçak yapılar. elinde tapusuz yapı olan halk yaşadığı yerde geçici olduğunu düşünüyor, orayı güzelleştirmeye çalışmıyor. Bir yerde şehirli olabilmek için de tam 3 kuşak orada kalmak gerekiyor. Bu göçlerin arttığı dönemlere bakarsak henüz tam olarak şehirleşemedik.

  PİSA sonuçları: Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri OECD ortalamasının üzerinde ama biz buralara önem vermek yerine imam hatipler açıyoruz. O zaman 4.yapısal reform eğitim olmalı. Çok ders çalışsa da öğrenciler başarısız. Çünkü özgür düşünce ortamı kısıtlı. 5. yapısal reform da bu ortamı sağlamak.

  6. ve son bölüm: ''Geleceğe Bakış''
  Endüstri 4.0 kaçmasın, makine ve robot gibi araçları veya onları çalıştıran programları yapmak yerine bunları satın alalım önerisi var. Ayrıca MB ve TÜİK'in bağımsızlığı, sosyal güvenlik ve sağlık reformu, reel sektör ve bankacılık reformundan bahsediliyor.

  AKP iktidarı ile ilgili de veriler var.
  1-GSYH 4 kat artmış fakat kendi skalasındaki ülkelerin ortalamalarının az da olsa altında kalmış. Özellikle Güney Kore'nin atılımını yapamayıp inşaata dayalı büyümeyi seçtik.
  2-Kişi başı gelirde ise orta gelir tuzağı var. 2008'e kadar olan tablo kötüye gidiyor.
  3-Büyüme var ama istikrarsız ilerliyor ve cari açık ile büyüme durumu var.
  4-Enflasyon ise AKP'nin en büyük başarısı. çift hanelerden en azından son dönem haricinde hep tek haneli ilerleyen enflasyon.
  5-İşsizlik ise en büyük başarısızlıklarından.
  6-Diğer başarısı kamu borç yükünün azaltılması. Bütçe dengesi sağlanmış
  7-Cari açık çok fazla. GSYH İçindeki payı 10 kattan fazla artmış.
 • "Mustafa Kemal, geniş halk kitleleriyle aydınlar arasındaki uçurumu kapatmak istiyordu. Aslında 'halk egemenliğine' olan inancı, bu amacın ardında yatan temel ilkeydi. Örnek alınan model, endüstri devrimi sonrası ortaya çıkan Batı tipi toplum yapısıydı. Fakat Mustafa Kemal, her türlü, salt öykünmeciliğe karşıydı. Bu nedenle, Batı'daki kurumları Türkiye'ye aktarmak yerine, Batı uygarlığının temelinde yatan ilkeleri uygulamak istiyordu. Bunlar, ulusçuluk, ulusal bir ekonomi ve yaşam görüşü olarak, bilime dayalı (pozitivist) bir yaklaşımdı."
 • Endüstri 1.0 >> Makine Devrimi
  Endüstri 2.0 >> Elektrik Devrimi
  Endüstri 3.0 >> Bilgisayar Devrimi
  Endüstri 4.0 >> Yazılım Devrimi