Carnival of Rust, İdeoloji ve Politika'yı inceledi.
01 Kas 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Politika ve ideolojiyi; politik alanların özgüllüğü düşüncesiyle, ideolojinin klasifikasyon yaptığı ve bu sınıfların çıkarları uğruna kendi kendini özgür olarak yönetme kavramlarını ele alıp Latin Amerika’ya gönderme de yaparak ele alıyor. Aslında bahsetmek istediği ideolojik kısımların tarafsız olduğunu, esas sorunun bu sınıflamayı yapan kişi ya da grupların kendi özerk hegemonyasını kurup kurmamasıdır. Öte yandan gönderme yaptığı Latin Amerika’nın kapitalist olduğu fikrini savunan Andre Gunder’e eleştiri de bulunuyor. Katolik liberal bakışın faşizmin direttiği aşırılıklar sonucu yitirdiği düzeni ve nesnelerin bozulmasına sitem ederek psikolojik açıklamalarda da bulunuyor.

Psikolojik olan açıklamaları ise okuyucuyu iyice düşündürtmeye yol açıyor. Faşizmin insanın etkileşimde olan doğayla arasındaki ve yaratıcısıyla bağlarının kopmasının kaçınılmaz olduğunun mümkün olabileceğini söylüyor. Ve birey özerkliğini yaratıcının istemesiyle elde edeceğini bildiği için, faşizm insanları inançsızlaştırıp onların yitirdiği ve terk ettiği şeylerden beslenerek, etrafına verdiği sahte güvene inanmalarını sağlıyor.

Sade-ce Kitap, bir alıntı ekledi.
04 Kas 2014 · Kitabı okudu · 10/10 puan

duygu bakımından yabancılaşma ile ayrılma arasındaki fark,suçluluk ile kaygı arasındaki farka eşittir:özne,suçluluğu büyük ötekinin önünde yaşar;kaygı ise,bizzat ötekinin yoksun,iktidarsız olduğunun bir göstergesidir-kısaca,suçluluk,kaygıyı maskeler.bu nedenle,psikanalizde suçluluk,eninde sonunda aldatan-karşıtı olan suçsuzluktan geri kalmayan-bir kategoridir.

Olumsallık Hegemonya Evrensellik, Ernesto LaclauOlumsallık Hegemonya Evrensellik, Ernesto Laclau