• Bizi rahatsız eden ya da işimize gelmeyen herhangi bir yaratığın kökünü kazıma biçiminde ortaya çıkan öldürme alışkanlığı arttıkça; kuşlar kendilerini rastlantıyla açıklanamayacak biçimde zehirlerin doğrudan hedefi olarak bulmaktadır.
 • Gel kardeşim, gel beri
  Hey kurt hey kuş hey börtü böcek
  Ah gidenler gelir mi geri
  Açar mı bugün dört bahardır kanayan çiçek
  Demek
  Daha bizim yaşımızda
  İnsanlar ölecek.
 • Bergotte pek uzağımda oturmuyordu; konuşmalarını rahatlıkla duyabiliyordum. O zaman M. de Norpois'nın izlenimini anladım. Gerçekten de tuhaf bir sesi vardı; sesin maddi özelliklerini en çok değiştiren şey, düşünce içermesidir; yan yana gelen seslilerin ahengi, dudak sessizlerinin enerjisi, bundan etkilenir. Konuşma üslubu da öyle. Bergotte'un tarzı, yazıdaki üslubundan tamamen farklı gibi geliyordu bana; hatta söylediği şeyler bile, eserlerini dolduranlardan değişikti. Ne var ki, ses bir maskeden çıkar; bu maskenin altındaki ses, üslupta açıkça görmüş olduğumuz çehreyi başlangıçta bize tanıtmaya yetmez. Bergotte'un, M. de Norpois'dan başkasına yapmacık ve tatsız gelmeyen bir şekilde konuşmaya koyulduğu sohbetin kimi bölümlerinde, ancak uzun bir süre sonra, kitaplarının o şiirsel ve müzikal tarzdaki bölümleriyle tam bir tutarlık fark edebildim. Bergotte bu anlarda, söylediklerinde, cümlelerin anlamından bağımsız bir plastik güzellik buluyordu; insanların konuşması ruhla ilişkili olduğu, ama üslup gibi ruhu ifade etmediği için, Bergotte neredeyse yanlış konuşur gibiydi; bazı kelimeleri ilahi okur gibi telaffuz ediyor, eğer bu kelimelerin altında tek bir imgenin peşinden koşuyorsa, hiç aralıksız, tek bir sesmişçesine, yorucu bir tekdüzelikle, peşpeşe diziyordu. Öyle ki, iddialı, tumturaklı, tekdüze konuşması, sözlerindeki estetik değerin işareti, kitaplarındaki imgelerin tutarlılığını ve ahengi yaratan gücün, sözlü ifadedeki etkisiydi. Başlangıçta bunu fark etmem iyice zor olmuştu; çünkü bu anlarda söyledikleri, tam da Bergotte'a has olduğu için, Bergotte'a ait değilmiş gibiydi. Birçok köşe yazarının sahip çıktığı "Bergotte tarzı"nda bulunmayan, özlü fikirler bolluğuydu; Bergotte'tan okuduğumuz bir sayfanın, asla, gazete ve kitaplardaki yazılarını "Bergotte'vari" imgeler ve fikirlerle süsleyen bu yavan taklitçilerin herhangi birinin yazabileceği bir şey olmamasının bir başka yönü de, bu benzemezlikti muhtemelen; konuşmada bu, bulanık bir şekilde, isli camın ardındaki bir görüntü gibi seçilebiliyordu. Üsluptaki bu fark, "esas Bergotte"un, her şeyden önce değerli ve gerçek bir cevher oluşundan kaynaklanıyordu; her nesnenin özünde saklı olan bu cevheri, bu büyük yazar, dehası sayesinde çekip çıkarıyordu; büyük ozanın amacı da zaten Bergotte'luk yapmak değil, bu cevheri çıkarmaktı. Doğrusunu söylemek gerekirse, Bergotte olduğu için, istemese de Bergotte'luk yapıyordu; bu bağlamda, eserindeki her yeni güzellik, bir nesnede saklı olan, kendisinin çekip çıkarmış olduğu küçük miktardaki Bergotte'luktu. Ama buradan yola çıkarak, bu güzelliklerin her biri, diğerleriyle türdeş ve tanınabilir olduğu halde, yine de kendisini gün ışığına çıkaran keşif gibi, kendine has, özeldi; her biri yeni, dolayısıyla Bergotte tarzı denilen şeyden farklıydı; bu tarz ise, zaten Bergotte tarafından bulunmuş ve kaleme alınmış Bergotte'lukların basit bir senteziydi ve bunlar, dehadan yoksun kimselerin, Bergotte'un başka bir yerde keşfedeceği şeyi tahmin etmelerine kesinlikle imkân tanımıyordu. Bütün büyük yazarlar için bu böyledir; cümlelerinin güzelliği, henüz tanımadığımız bir kadının güzelliği gibi, önceden kestirilemez; yazarın düşündüğü ve henüz ifade etmediği bir dış nesneye –kendisine değil– yönelik olduğu için, bir icattır. Günümüzün bir anı yazarı, pek de öyle görünmeden Saint-Simon'luk yapmak istiyorsa, pekala Villars'ın portresinin ilk satırını yazabilir: "Oldukça uzun boylu, esmer bir adamdı... çehresi canlı, açık, çıkık"; ama "ve gerçekten biraz deli" diye başlayan ikinci satırı bulmasını, hangi determinizm sağlayacaktır kendisine? Hakiki çeşitlilik, gerçek ve beklenmedik unsurların bolluğunda, zaten dopdolu gibi görünen bahar çalısından, bütün beklentilere rağmen fışkıran mavi çiçeklerle dolu daldadır; oysa çeşitliliğin sadece biçimsel taklidi (üslubun diğer bütün özellikleri için aynı mantık yürütülebilir), boşluk ve tekdüzelikten başka bir şey değildir, yani çeşitliliğe en zıt şeydir ve taklitçilerde çeşitlilik yanılgısı yaratması, çeşitliliği hatırlatması, ancak ustalardaki çeşitliliği anlamamış olan kişilerin nezdinde mümkündür.
 •    

  Seccaden kumlardı...
  Devirlerden, diyarlardan
  Gelip göklerde buluşan
  Ezanların vardı.

  Mescit mümin, minber mümin..
  Taşardı kubbelerden Tekbir,
  Dolardı kubbelere "amin"!

  Ve mübarek geceler, dualarımız,
  Geri gelmeyen dualardı.
  Geceler ki pırıl pırıl,
  Kandillerin yanardı!

  Kapına gelenler ya MUHAMMED,
  - Uzaktan, yakından -
  Mümin döndüler kapından!

  Besmele, ekmeğimizin bereketiydi; 
  İki dünyada aziz ümmet,
  MUHAMMED ümmetiydi.

  Konsun yine pervazlara
  Güvercinler; 
  "Hu hu"lara karışsın
  Aminler..
  Mübarek akşamdır; 
  Gelin ey Fatiha’lar, Yasin’ler!

  Şimdi SENİ ananlar, anıyor ağlar gibi..

  Ey yetimler yetimi,
  Ey garipler garibi; 
  Düşkünlerin kanadıydın,
  Yoksulların sahibi..
  Nerde kaldın ey RESUL,
  Nerde kaldın ey NEBİ?

  Günler, ne günlerdi, ya MUHAMMED; 
  Çağlar ne çağlardı:
  Daha dünyaya gelmeden
  Müminlerin vardı..
  Ve bir gün ki gaflet
  Çöller kadardı,
  Halime’nin kucağında 
  Abdullah’ın yetimi,
  Amine’nin emaneti ağlardı!

  Hatice’nin goncası,
  Aişe’nin gülüydün.
  Ümmetin gözbebeği,
  Göklerin RESULÜYDÜN..
  Elçi geldin, elçiler gönderdin.
  Ruhunu ALLAH’a,
  Elini ümmetine verdin.
  Beşiğin, yurdun, yuvan
  Mekke’de bunalırsan
  Medine’ye göçerdin.
  Biz bu dünyadan nereye 
  Göçelim, ya MUHAMMED? 
  Yeryüzünde, riya, inkar, hıyanet
  Altın devrini yaşıyor..

  Diller, sayfalar, satırlar
  "Ebu Leheb öldü"diyorlar:
  Ebu Leheb ölmedi, ya MUHAMMED; 
  Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor!

  Neler duydu şu dünyada
  Mevlid’ine hayran kulaklarımız; 
  Ne adlar ezberledi, ey NEBİ,
  Adına alışkın dudaklarımız! 
  Artık, yolunu bilmiyor; 
  Artık, yolunu unuttu
  Ayaklarımız! 
  Kabe’ne siyahlar
  Yakışmamıştı, ya MUHAMMED,
  Bugünkü kadar!

  Haset gururla savaşta; 
  Gurur, Kaf Dağı'nda derebeyi..
  Onu da yaralarlar kanadından,
  Gelse bir şefkat meleği.
  İyiliğin türbesine
  Türbedar oldu iyi!

  Vicdanlar sakat
  Çıkmadan yarına.
  İyilikler getir, güzellikler getir
  Adem oğullarına!

  Şu gördüğün duvarlar ki
  Kimi Taif’tir, kimi Hayber’dir.
  Fethedemedik ya MUHAMMED,
  Senelerdir.

  Ne doğruluk, ne doğru; 
  Ne iyilik, ne iyi..
  Bahçende en güzel dal,
  Unuttu yemiş vermeyi.
  Günahın kursağında
  Haramların peteği!

  Bayram yaptı yabanlar; 
  Semave’yi boşaltıp
  Save’yi dolduranlar.
  Atını hendeklerden-bir atlayışla-
  Aşırdı aşıranlar.
  Ağlasın Yesrib,
  Ağlasın Selman’lar!

  Gözleri perdeleyen toprak,
  Yüzlere serptiğin topraktı.
  Yere dökülmeyecekti, ey NEBİ,
  Yabanların gözünde kalacaktı!

  Konsun yine pervazlara
  Güvercinler; 
  "Hu hu"lara karışsın
  Aminler.
  Mübarek akşamdır; 
  Gelin ey Fatiha’lar, Yasin’ler!

  Ne oldu, ey bulut,
  Gölgelediğin başlar? 
  Hatırında mı, ey yol,
  Bir aziz yolcuyla
  Aşarak dağlar taşlar,
  Kafile kafile, kervan kervan
  Şimale giden yoldaşlar!

  Uçsuz bucaksız çöllerde,
  Yine, izler gelenlerin,
  Yollar gideceklerindir.

  Şu tekbir getiren mağara,
  Örümceklerin değil; 
  Peygamberlerindir, meleklerindir.
  Örümcek ne havada,
  Ne suda, ne yerdeydi.
  Hakkı göremeyen 
  Gözlerdeydi!

  Şu kuytu, cinlerin mi; 
  Perilerin yurdu mu? 
  Şu yuva-ki bilinmez,
  Kuşları hüdhüd müdür,
  Güvercin mi kumru mu? 
  Kuşlarını bir sabah,
  Medine’ye uçurdu mu?

  Ey Abva’da yatan ölü,
  Bahçende açtı dünyanın 
  En güzel gülü; 
  Hatıran, uyusun çöllerin
  Ilık kumlarıyla örtülü!

  Dinleyene, halâ,
  Çöller ses verir:
  "Yaleyl! " susar,
  Uğultular gelir.
  Mersiye okur Uhud,
  Kaside söyler Bedir.
  Sen de, bir hac günü,
  Başta MUHAMMED, yanında Ebubekir; 
  Gidenlerin yüz bin olup dönüşünü
  Destan yap, ey şehir!

  Ebubekir’de nur, Osman’da nurlar.
  Kureyş uluları, karşılarında
  Meydan okuyan bir Ömer bulurlar; 
  Ali’nin önünde kapılar açılır,
  Ali’nin önünde eğilir surlar.
  Bedir’de, Uhud’da, Hayber’de
  Hakk’ın yiğitleri, şehit olurlar.

  Bir mutlu günde, ki ölüm tatlıydı; 
  Yerde kalmazdı ruh.. kanatlıydı.

  Konsun-yine-pervazlara
  Güvercinler; 
  "Hu hu"lara karışsın
  Aminler.
  Mübarek akşamdır; 
  Gelin ey Fatiha’lar, Yasin’ler!

  Vicdanlar, sakat çıkmadan,
  Ya MUHAMMED, yarına; 
  İyiliklerle gel, güzelliklerle gel
  Adem oğullarına!

  Yüreklerden taşsın
  Yine, imanlar! 
  Itri, bestelesin Tekbir’ini; 
  Evliya okusun Kur’an’lar! 
  Ve Kur’an’ı göz nuruyla çoğaltsın
  Kayışzade Osman’lar!

  Naatını Galip yazsın,
  Mevlid’ini Süleyman’lar! 
  Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle
  Geri gelsin Sinan’lar! 
  Çarpılsın, hakikat niyetine
  Cenaze namazı kıldıranlar!

  Gel, Ey MUHAMMED, bahardır.
  Dudaklar ardında saklı
  Aminlerimiz vardır! ..
  Hacdan döner gibi gel; 
  Mirac’dan iner gibi gel; 
  Bekliyoruz yıllardır!

  Bulutlar kanat, rüzgar kanat; 
  Hızır kanat, Cibril kanat,
  Nisan kanat, bahar kanat; 
  Ayetlerini ezber bilen
  Yapraklar kanat..
  Açılsın göklerin kapıları,
  Açılsın perdeler, kat kat! 
  Çöllere dökülsün yıldızlar; 
  Dizilsin yollarına
  Yetimler, günahsızlar! 
  Çöl gecelerinden, yanık
  Türküler yapan kızlar
  Sancağını saçlarıyla dokusun; 
  Bilal-i Habeşi sustuysa
  Ezanlarını Davut okusun!

  Konsun-yine-pervazlara
  Güvercinler; 
  "Hu hu"lara karışsın
  Aminler..
  Mübarek akşamdır; 
  Gelin ey Fatiha’lar, Yasin’ler!
 • Gel kardeşim, gel beri
  Hey kurt, hey kuş, hey börtü böcek!
  Ah gidenler gelir mi geri?
  Açar mı bugün dört bahardır kanayan çiçek
  Demek
  Daha bizim yaşımızda
  İnsanlar ölecek.
  Enver Gökçe
  Sayfa 45 - 1943/dergilerde kalanlar
 • I

  Haydarpaşa garında
  1941 baharında
  saat on beş.
  Merdivenlerin üstünde güneş
  yorgunluk
  ve telaş.
  Bir adam
  merdivenlerde duruyor
  bir şeyler düşünerek.
  Zayıf.
  Korkak.
  Burnu sivri ve uzun yanaklarının üstü çopur.
  Merdivenlerdeki adam
  -Galip Usta-
  tuhaf şeyler düşünmekle meşhurdur:
  «Kaat helva yesem her gün» diye düşündü
  5 yaşında.
  «Mektebe gitsem» diye düşündü
  10 yaşında.
  «Babamın bıçakçı dükkanından
  Akşam ezanından önce çıksam» diye düşündü
  11 yaşında.
  «Sarı iskarpinlerim olsa
  kızlar bana baksa»
  diye düşündü
  15 yaşında.
  «Babam neden kapattı dükkanını?
  Ve fabrika benzemiyor babamın dükkanına»
  diye düşündü
  16 yaşında.
  «Gündeliğim artar mı?» diye düşündü
  20 yaşında.
  «Babam ellisinde öldü,
  ben de böyle tez mi öleceğim?»
  diye düşündü
  21 yaşındayken.
  «İşsiz kalırsam«diye düşündü
  22 yaşında. «İşsiz kalırsam» diye düşündü
  23 yaşında. «işsiz kalırsam» diye düşündü
  24 yaşında.
  Ve zaman zaman işsiz kalarak
  «İşsiz kalırsam» diye düşündü
  50 yaşına kadar.
  51 yaşında «İhtiyarladım.» dedi
  «babamdan bir yıl fazla yaşadım.»
  Şimdi 52 yaşındadır.
  İşsizdir.
  Şimdi merdivenlerde durup
  kaptırmış kafasını
  düşüncelerin en tuhafına:
  «Kaç yaşında öleceğim?
  Ölürken üzerimde yorgan olacak mı? »
  diye düşünüyor
  Burnu sivri ve uzun.
  Yanaklarının üstü çopur.

  Denizde balık kokusuyla
  döşemelerde tahtakurularıyla gelir
  Haydarpaşa garında bahar.
  Sepetler ve heybeler
  merdivenlerden inip
  merdivenleri çıkıp
  merdivenleri tutuyorlar.
  Polisin yanında bir çocuk
  -tahminen beş yaşında-
  iniyor merdivenleri.
  Nüfusta kaydı yok
  fakat ismi Kemal.

  Merdivenleri bir heybe çıkıyordu
  bir halı bir heybe.

  Merdivenlerden inen Kemal
  yapa yalnızdı
  -kundurasız ve gömleksiz-
  ortasında kainatın.
  Açlığından başka bir şey hatırlamıyor
  bir de hayal meyal
  karanlık bir yerde bir kadın.
  Merdivenleri çıkan heybenin
  kırmızı,mavi,siyahtı nakışları.
  Halı heybeler
  ata, katıra, yalıya binerlerdi eskiden,
  şimdi şimendifere biniyorlar.

  Merdivenleri bir kadın iniyor.
  Çarşaflı
  şişman
  Adviye Hanım.
  An-asıl Kafkasyalı
  1311’de kızamık
  1318’de gelin oldu.
  Çamaşır yıkadı.
  Yemek pişirdi.
  Çocuk doğurdu.
  Ve biliyor ki öldüğü zaman
  bir şal koyacaklar tabutuna
  selatin camilerinden
  Bir damadı imamdır.

  Merdivenlerin üstünde güneş
  bir baş yeşil soğan
  ve bir insan:
  Ahmet Onbaşı.
  Balkan Harbine gitti.
  Seferberlikte gitti.
  Yunan Harbinde gitti.
  «Ha dayan hemşerim sonuna vardık«
  sözü meşhurdur.

  Merdivenlerden bir kız çıkıyordu.
  Çorapta çalışır.
  -Tophane caddesi,Galata-
  Atifet on üç yaşındadır
  Galip usta baktı Atifet’e,
  «Evlenseydim eğer
  torunum olurdu bu kadar»
  diye düşündü.
  «Çalışırdı, bana bakar»
  diye düşündü.
  Sonra birdenbire aklına Şevkiye geldi.
  Emin’in kızı.
  Mavi mavi gözleri vardı.
  Geçen sene daha adet görmeden
  Şahbaz’ın arsasında bozmuşlardı.

  Sepetler ve heybeler
  merdivenlerden inip
  merdivenleri çıkıp
  merdivenlerde duruyorlar

  Ahmet onbaşı
  -yine askerdi-
  yetişti halı-heybeye.
  Öptü elini.
  Halı-heybe
  Ve mavi mintan,palto,siyah şalvar
  Ve keten lastik iskarpinler,
  Fötür şapka,sakal
  Ve lahuri şal
  Kuşak
  Onbaşının omzunu okşayarak:
  «-Hayıflanma birkaç kalem borç için« dedi,
  «hane halkını sıkıştırmayız.
  Yalnız biraz faiz biner.«


  Haydarpaşa koynunda
  Martılar inip kalkıyor
  Denizde leşlerin üstünde.
  İmrenilir şey değil
  Martıların hayatı.

  Garın saati
  Üçü beş geçiyor.
  Siloların orda
  Buğday yüklüyorlar
  İtalyan bandıralı bir şilebe.
  Ayrıldı onbaşıdan halı-heybe
  gara girdi.
  Merdivenlerde güneş
  yorgunluk
  ve telaş
  ve altın başlı kelebek ölüsü var.
  Kocaman insan ayaklarına aldırmadan
  Bembeyaz,upuzun taşın üstünde
  taşıyor karıncalar kelebeğin ölüsünü.
  Adviye Hanım
  Sokuldu polis efendiye.
  Bir şeyler konuşuldu.
  Okşadı çocuk Kemal’i.
  Ve hep beraber
  karakola gittiler.
  Ve her ne kadar
  bir daha görülmeyecekse de
  hayal meyal
  karanlık bir yerlerde hatırlanan kadın
  çocuk Kemal
  yapayalnız değil artık ortasında kainatın.
  Bir parça bulaşık yıkayıp
  Biraz su taşıyacak
  Ve Adviye Hanımın dizi dibinde yaşayacak.

  Merdivenleri mahkumlar çıkıyordu.
  Şakalaşıp
  gülüşerek.
  Üç erkek
  bir kadın
  ve dört jandarma.
  Erkekler kelepçeli
  kadın kelepçesiz
  jandarmalar süngülü.

  Merdivenler üstünde bir kayısı gülü
  Bir cıgara paketi
  Bir gazete kadı.

  Mahkumlar durakladı.
  Jandarma Hasan
  Tokalaştı Ahmet Onbaşıyla.
  Jandarma Haydar
  Aldı yerden boş paketi
  Soktu cebine.
  Ve mahkum kadın
  boynuna atılan Atıfet’i
  öptü iki yanağından.
  Eğilip baktı kelepçeli Halil
  kayısı gülünün yanındaki gazete kadına:
  «Tek sütunluk bir nefer.
  Üniforması belli değil.
  Tıraşı uzun.
  Beyaz sargılar var başında.
  Sargılarda kan.
  Sonra tayyareler
  -kanatlı köpek balıkları gibi-
  «pike bombardıman«
  diye yazıyor.

  Sonra bir liman:
  Küçük, beyaz daireler çizili üzerinde.
  İsmini okuyamadı,
  Mürekkebi gaz lekesi dağıtmış.«

  Üç bayan
  çıkar merdivenleri koşarak
  -sivri külahlarıyla
  mantar iskarpinleriyle-
  banliyö yolcuları.

  Kelepçeli Süleyman
  Bayanları gördü.
  Genç bir kadın geçirdi yüreğinden.
  Kayısı gülünü nişanlayıp
  Tükürdü.
  Kelepçeli Fuat
  Seslendi Galip Ustaya:

  «--Usta.
  yine tuhaf şeyler düşünüyorsun.»
  «--Düşünüyorum evlat.
  Geçmiş olsun.»
  «--Eyvallah usta..
  Düşünmek değiştirmez hayatı.»

  Fuat
  tersanede tesviyeci,
  19 yaşında girdi hapise
  üç arkadaş perdeleri indirip
  bir kitap okudukları için.
  Ve yatıyor iki yıldır.
  Şimdi içerilere gönderiyorlar.

  Galip Usta
  bu sefer
  dehşetli bir şeyler düşünerek
  bakıyor kelepçesine Fuat’ın,
  bugüne dek
  farkına varmadan biriken şeyler
  yığınla
  üst üste
  hep beraber
  tıkacını atan bir çeşme suyu gibi
  bulanık
  berrak
  akıyordu kafasının içini doldurarak:
  «Ne kadar çok fabrika var İstanbul’da,
  Türkiye’de ne kadar çok,
  dünyada ne kadar çok, sayılamayacak kadar.
  Dün akşam tornacı Ayyaş Kadir’in
  Ölüsünü buldular
  üniversite kapısında
  — bayılmış kız, talebelerden biri –
  Ne kadar çok kayış, kasnak
  ne kadar çok volan
  ne kadar çok motor
  dönüyor, ha babam dönüyor, ha babam dönüyor, dönüyor,
  ne kadar çok adam, ne kadar çok adam
  işsiz kalırsam, diye düşünüyor,
  Mürettip Şahap Usta kör oldu
  dileniyor matbaalarda.
  Dokuma tezgâhları, fireye tezgâhları, torna tezgahları,
  şahmerdanlar, merdaneler,
  pulanyalar,
  pulanyalar,
  pulanyalar,
  ---Galip Usta pulanyacıydı.---
  Kim bilir dünyada ne kadar
  ne kadar çok issiz var.
  Ama askere almışlardır.
  Asker olunca işsiz adam
  artık işsiz sayılmaz mı?»

  «--Yine derinlere daldın ustam.»

  Galip Usta dokumdu Fuat’ın kelepçesine:
  «--Allah sonsumuzu…
  «-- ürktü kendi sesinden
  ….hayreyleye evlat,»
  dedi.
  İnce siyah bıyıklarıyla Fuat
  gülümsedi:
  «--- Hayırdır mutlak sonumuz..»

  Ustanın çipil gözleri ıslak
  titriyor uzun burnu.
  Ve etrafa belli etmeden
  koydu Fuat’ın cebine
  elli beş kuruşundan yirmi kuruşunu.

  Garın saati on beşi sekiz geçiyor.
  I5:45’de kalkar bu tren
  Üçüncü mevki bekleme salonunda
  oturup
  dolaşıp
  uyuyorlar yüzükoyun
  Kalkacak herhangi tirenle ilgileri yok.

  Baskıcı Ömer
  sakalı avuçlarında
  betonun üzerinde çıplak ayakları
  oturuyor iki büklüm sabahtan beri.
  Ve yine sabahtan beri Ömer’in Önünde
  aşağı, yukarı, ileri, geri
  volta vuruyor Recep.
  İnce uzun kotları kalkıp inip
  görünmez bıçakları atıp tutar gibi elleri
  Ali malının masanın üzerinde yatıyor yüzükoyun
  sırtı yarılmış gömleğinin
  kumral başı bileklerimde.
  Üçüncü mevki bekleme salonunda
  oturup
  dolaşıp
  yüzükoyun uyuyorlar
  Kalkacak herhangi tirenle yok alakaları

  Aysel :
  Yaşıı belli değil.
  Belki on üç, belki yirmi.
  Esmer
  Kuru.
  Kur...
  Necla:
  on beş yatında var yok.
  Burnu kıpkırmızı
  yüzü değirmi.
  Ve insanı şaşırtacak katlar büyük
  yeşil empermablin altında memeleri
  Vedat :
  18 yaşımda.
  Top ense, altı oklu beyaz kıravat
  ve sivilceler.
  Vedat konuşuyor:
  «--Hiçbir yere benzemez. Bursa hamamları.
  Hele Ferahfeza
  Bahçe içinde bir otel.
  Müşteriler temiz.
  Vizite üç papel.
  Biri patrona kalıyor,
  Geçen sene bir Ermeni kızı götürdüm,
  Kurnazdır Ermeni milleti
  bizim Türklere benzemez.
  Dünyalığı düzeltti.
  Drahoması tamam.
  Mâlum ya gâvur âdeti.
  Şimdi nişanlıdır.»
  Aysel sordu:
  «--Sana ne vereceğiz.?»
  «--Ben beşer kâat alırım patrondan
  hesabınıza,
  komisyon.

  Mevsimidir,
  kızlar bir tutarsanız;
  günde on beş kere
  belki daha çok.
  Bir hesapla ne eder?
  Has malları görsün Bıırsa’nın gözü.
  Kadıköylüdür diye yazdı gazeteler
  İstanbul kızlarının en güzelleri.»

  Sabahtan beri
  ilk defa
  doğruldu olduğu yerde baskıcı Ömer.
  Seslendi Recep’e:,
  «--Bir cıgara ver.»
  Hızla önümden geçti Recep
  ve dönerken
  fırlattı cıgarayı.

  Babası müftüydü baskıcı Ömer’in.
  Evin içinde kuka teşbihler, kılaptan seccadeler.
  el yazma müzehhep Mushafları hattat Osman’ın:
  fakat bir tek han hamam tapusu
  bir tek konsilit.
  bit tek Hicaz demiryolu tahvili yoktu.
  Müftü Elendi bembeyaz, şişman bir adam
  Ömer hastalıklı bir çocuktu.
  Arabi öğrenemedi.
  Farisi, öğrenemedi.
  Ahmetliye kitabında cennet kapılarına bakıp
  «--tıpkısıydı bunlar Dolmabahçe kapısının»
  başladı nakışları çizmeye
  Müftü vefat etti Meşrutiyetten evvel.
  Meşrutiyette kadınlar dağıldılar
  seccadeleri ve tesbihleri götürerek.
  O hengâmede
  Ömer yirmi yaşındaydı demek.
  Hattat Osman’ın’ mushaflarını Parizyana’da yedi.
  Gönüllü asker oldu Balkan Harbinde.
  Seferberlikte esir düştü,
  döndü ve başladı Kalpakçılar başında baskıcılığa.
  Ahmediye’nin Firdevs kapılarındaki nakışlar
  patiskalar üzerinde açılmaya başladılar..

  Tahta kalıp ,
  tahta kaşık
  tahta dükkan
  ve akşamları şarap dolu kırmızı testi
  ve esaretten kalma biraz gulamperesti
  bahtiyar yaşıyordu müftü zade Ömer Efendi.
  Ta ki İtalya’dan
  hazır kâat modeller gelene kadar.
  Zira kâat modeller
  kepenklerini baskıcı dükkânlarının
  kapadı birer birer,
  bir daha açılmamak üzere.

  Recep yine hızla geçip
  dönerken.
  fırlattı kibriti Ömer’e.
  Ali masanın üstünde yatıyor yüzükoyun
  sırtı yarılmış gömleğinin.

  Aysel su dökmeye gitti.
  Necla dedi ki Vedat’a :
  «-- Kardeşim
  götürmeyelim bu sıska kızı.
  Belsoğukluğu var.
  İzmit’te aldı geçen sene.
  Her tarafı akıyor bunun.
  Hem inanma yalan
  Kadıköylü değildir.»

  Denizde balık kokusu
  döşemelerde tahta kurularıyla gelir
  Haydarpaşa garında bahar.
  Üçüncü mevki bekletme salonunda
  tahta kanepelere değil
  kapıya yakın
  duvarın dibine
  betona çömelmişler,
  mavi düğmeler mintanlarında
  dizleri parçalanmış sarı şayak poturlarının,
  kırmızı sakallı iki Bulgarya muhaciri.
  Öfkesiz, kederiyle konuşuyor, biri :

  «--Yövmilbeter,
  beterden beter.
  Sonra yeter.
  Paranın, tuncu.
  İnsanın piçi.
  Hepsi mi ama
  iyisi de var.»

  Dışarda
  peronların orda kalktı 15:45 katarı.
  Bu tiren
  yataklı vagonuna rağmen
  tirenlerin en külüstürüdür,
  altı kuruşluk cıgara gibi bir şey.

  Galip Usta selametleyip mahkûmları
  girdi üçüncü mevki bekleme salonuna.
  Oturdu baskıcı Ömer’in az ötesine.
  Ali masanın üzerinde yatıyor yüzükoyun.
  Recep ansızın durdu önünde ölü kaloriferin,
  ibreyi soğuktan sıcağa, sıcaktan soğuğa çevirdi,
  sonra bir tekme attı borulara,
  sonra bağırdı avaz avaz:
  «--Kesmeli yeryüzünde tekmil çıfıtları.
  Tez gel bre Hitler Amca nerdesin?»

  Kaçakçıydı Recep
  ve sabahtan beri gelmeyen Moiz
  eroin getirecekti. Galip Usta ne dost ne düşmandı Hitler’e.
  Fakat Recep’e kızdı.
  Baktı Bulgaryalı muhacirlere.
  Yine aynı öfkesiz kederiyle konuşuyordu
  kırmızı sakallılardan biri :
  «--…..gider İbrahim Peygambere der ki herif
  kargalar gördüm,
  gübreden kalkıp,
  dallara konup,
  ezanlar okuyorlar.
  Bir adam gördüm
  oturmuş derenin başına;
  yol vermiyor aksın
  içiyor tekmil suyunu
  Geyikler gördüm;
  kaçıp girmezler,
  koşarlar peşinden avcının
  vur, diye ille bizi...
  İbrahim Peygamber der ki herife :
  O kargalar ki gördün
  imamlar, hocalardır.
  Gübredir mekânları,
  okurlar ezanları...
  Düvellerdir dereyi içen adam;
  halkın kanını içer,
  doymazlar, içer içer,
  bırakmazlar ki aksın
  dere bildiği gibi.
  Gördüğün geyikler günahlarımızdır:
  koşarlar avcılara.
  Avcılar: para.»

  Ali masanın üzerinde yatıyor yüzükoyun
  sırtı yarılmış gömleğinin
  kumral başı bileklerinde.
  Recep bağırdı :
  «--Burası sabahçı kahvesi mi, otel odası mı be
  Delikanlı uyan»
  Ali kımıldamadı.
  «--Sana diyoruz.» ‘
  Ali kımıldamadı.
  Ali cevap vermedi Recep’e.
  Tuttu delikanlıyı Recep
  çevirdi arka üstü.
  Ali’nin başı düştü.
  Ali çoktan ölmüştü.