gnckrky profil resmi
gnckrky kapak resmi
-Bir şeylere sahip olmak zor; değil mi Dr. Lecter? Sahip olmak nadir, elinde tutmak zordur. Lanet olası kaygan hayat.
49 okur puanı
22 Ağu 2018 tarihinde katıldı.
-Bir şeylere sahip olmak zor; değil mi Dr. Lecter? Sahip olmak nadir, elinde tutmak zordur. Lanet olası kaygan hayat.
49 okur puanı
22 Ağu 2018 tarihinde katıldı.
 • https://youtu.be/AWtfx0xIC2Q

  ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında
  ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
 • gnckrky paylaştı.
  İstemiyorum
  Olduğun yerde sittin sene kal...
 • Ben seni var kıldım
  Senin yüzünden.
  Seni, ben yok ettim
  Senin yüzünden.
  Özdemir asaf
 • gnckrky paylaştı.
  Bir gün köle: “Hayır ayakkabılarını boyamıyorum!” dediği anda, fırça kullanmasını beceremeyen efendi çaresiz kalacaktır.

  (İsmet Özel)
 • gnckrky paylaştı.
  Hitler (Almanya), Mussolini (İtalya), Franco (İspanya), Suharto (Endonezya) ve Pinochet (Şili) faşist rejimlerini inceleyen Siyaset Bilimci Dr. Lawrence Britt, hepsinin ortak 14 unsuru olduğunu gördü. Bunlara faşizmin tanımlayıcı özellikleri diyor.

  Güçlü ve Sürekli Milliyetçilik

  Faşist rejimler, sürekli vatansever mottolar, sloganlar, semboller, şarkılar ve diğer gereçleri kullanmaya meyillidirler. Bayrakları her yerde görülür; kıyafetlerde, kamuya açık alanlarda herkesin görebileceği yerlerde.

  İnsan Haklarının Tanınmasını Küçümseme

  Düşman korkusu ve güvenlik ihtiyacı nedeniyle faşist rejimlerdeki insanlar, “ihtiyaç” nedeniyle bazı durumlarda insan haklarının göz ardı edilebileceğine ikna edilir. İnsanlar ya kafalarını çevirip başka yöne bakarlar, görmezden gelirler ya da işkence, alelacele yapılan infazlar, suikastlar, uzun süren mahkûm etmeler gibi olayları onaylar hale gelirler.

  Düşmanların / Günah Keçilerinin Birleştirici Neden Olarak Belirlenmesi

  İnsanlar, algılanan ortak bir tehdidi veya düşmanları ortadan kaldırma gereği üzerinde birleştirici vatansever bir öfkeye bürünürler: ırksal, etnik veya dini azınlıklar; liberaller; komünistler; sosyalistler, teröristler vb.

  Ordunun Üstünlüğü

  Alabildiğine geniş iç sorunlar yaşandığı halde, orduya orantısız miktarda hükümet fonu verilir ve yerel gündem ihmal edilir. Askerler ve askerlik hizmeti göz kamaştırır.

  Aşırı Cinsiyetçilik

  Faşist ulusların hükümetleri neredeyse sadece erkek egemen olma eğilimindedir. Faşist rejimler altında, geleneksel cinsiyet rolleri daha katı hale getirilir. Homofobi, eşcinsellik karşıtı mevzuat ve ulusal kanunlar çıkartılması gibi kürtaja karşı da muhalefet yükselir.  

  Kontrol Altına Alınmış Kitle İletişim (Medya)

  Bazen medya doğrudan hükümet tarafından kontrol edilir, bazı durumlarda da dolaylı olarak hükümet düzenlemesi veya hükümet sempatizanı medya sözcüsü ve yöneticileri tarafından kontrol edilir. Sansür, özellikle de savaş zamanında, çok yaygındır.

  Ulusal Güvenlik Takıntısı

  Korku, hükümet tarafından kitleler üzerinde bir motivasyon aracı olarak kullanılır.

  Din ve Devlet İç İçe Girmiştir

  Faşist uluslardaki hükümetler, kamuoyunu manipüle etmek için bir araç olarak toplum içindeki en yaygın dini kullanmaya eğilimlidir. Dinin başlıca ilkeleri hükümetin politikalarına veya eylemlerine taban tabana zıt olduğu zaman bile, dini retorik ve terminoloji hükümet liderleri tarafından yaygın olarak kullanılır.

  Şirket Güçlerinin Korunması

  Faşist bir ulusun endüstriyel ve ticari aristokrasisi, hükümet liderlerini iktidara getirenlerdir; karşılıklı olarak faydalı bir iş / hükümet ilişkisi ve güç eliti yaratırlar.

  İşçi Sınıfı Gücünün Bastırılması

  İşçi sınıfının örgütlenme gücü, faşist bir hükümetin tek gerçek tehdidi olduğundan, sendikalar ya tamamen ortadan kaldırılır ya da ciddi biçimde bastırılır.

  Sanatın ve Entelektüellerin Küçümsenmesi

  Faşist uluslar, yüksek öğrenime ve akademiye karşı alenen düşmanlığı teşvik etme ve hoş görme eğilimindedir. Profesörler ve diğer akademisyenlerin sansürlenmesi ve hatta tutuklanması nadir değildir. Sanatta özgür ifade açıkça saldırıya uğrar ve hükumetler genellikle sanata destek olmamak için para vermeyi reddederler.

  Suç ve Ceza Takıntısı

  Faşist rejimlerde, yasaları zorla uygulamaları için polise neredeyse sınırsız güç verilir. İnsanlar genellikle polisin suistimallerini görmezden gelmeye ve hatta vatanseverlik adına sivil özgürlüklerden vazgeçmeye razı olurlar. Faşist ülkelerde çoğunlukla fiilen sınırsız güce sahip bir ulusal polis gücü vardır.

  Şiddetli Kayırmacılık ve Yolsuzluk

  Faşist rejimler, neredeyse her zaman, birbirlerini devlet görevlerine atayan ve arkadaşlarını hesap verebilirlikten korumak için hükümet gücünü ve yetkilerini kullanan dost ve arkadaş grupları tarafından yönetilir. Faşist rejimlerde, hükümet lideri tarafından ulusal kaynaklara ve hatta hazineye el konulması ve hatta düpedüz çalınması da nadir değildir.

  Hileli Seçimler

  Bazen faşist uluslardaki seçimler tam bir yalandır. Diğer zamanlar seçimler, muhalefet adayları aleyhinde kirli kampanyalar ya da hatta suikastlarla manipüle edilir. Oy sayılarını veya siyasi bölge sınırlarını kontrol etmek için mevzuat kullanılır ve medyanın manipülasyonu söz konusudur.
  Yazan: Dr. Lawrence Britt
  Çeviren: Gözlem Küçük
  Kaynak: ratical


  https://dusunbil.com/fasizmin-14-ozelligi/
-Bir şeylere sahip olmak zor; değil mi Dr. Lecter? Sahip olmak nadir, elinde tutmak zordur. Lanet olası kaygan hayat.
49 okur puanı
22 Ağu 2018 tarihinde katıldı.