Her şey görünüm değiştirir, güneş bile; her şey eskir, mutsuzluk bile...
Emil Michel Cioran
Sayfa 112 - Metis Yayınları