"Belirsizlik tüm işkencelerin en kötüsü."
17
Beğeni
kamera
;