Osmanlı aile yaşamındaki farklılıklar dini olmaktan çok bölgeseldir, hatta etnik olmaktan çok coğrafidir. Bosnalı Müslüman bir ailede kadının konumu, zevç ve zevce ilişkileri Musullu bir Keldani aileden daha serbest ve eşitlikçi görünüme sahiptir.