Doğrusu mutluluğa ermiştir zekat veren;
Rabbinin adını anıp namaz kılan.

A'lâ Suresi 14-15
Süleyman Ateş
Sayfa 382 - Hayat Yayınları