Bilimsel kuramların, öncelikle Newton'ın çekim yasasının başarısı, ondokuzuncu yüzyılın başında Fransız bilimcisi Mark Laplace'i evrenin tümüyle belirlenir olduğu savına vardırdı. Laplace'in önerdiğine göre, öyle bir bilimsel yasalar takımı olmalıydı ki, yalnızca bir an için evrenin tümünün durumunu bilirsek evrende olup bitecek her şeyi hesaplayabilirdik. Örneğin, güneşin ve gezegenlerin bir andaki hızlarını ve konumlarını biliyorsak, Güneş sisteminin başka zamanlardaki durumunu Newton'ın yasalarını kullanarak hesaplayabilirdik. Bu bağlamda belirlenirlik oldukça açık gözüküyor ama Laplace bununla kalmayıp insan davranışları da içinde olmak üzere her şeye hğkmeden benzeri yasaların varolduğunu ileri sürdü.