Ferâmûş et gam-ı ferdâyı Bâkî
Bugün sıhhatdeyiz minnet Hudâ’ya

(Gelmesinden endişelendiğin dertleri kederleri bırak bi kenara ey Bakî.Bugün sıhhatteyiz şükür Allah’a.)