Adı:
Divan
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
640
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053325864
Çeviri:
Furkan Öztürk
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Bâkî (1526-1600): Şiirlerinde Bâkî mahlasını kullanan şairin asıl adı Mahmud Abdülbâkî'dir, "şairler sultanı" olarak anılır. Osmanlı İmparatorluğu bürokrat ve şairlerinin XVI. yüzyılda en önde gelenidir. Kanunî'yi saltanatı süresince en çok memnun eden işlerden biri Bâkî gibi bir kabiliyeti keşfetmiş olmasıydı. Bâkî, Ziya Paşa'nın Harabat'ında ilk yenilikçi olarak nitelendirilir, Muallim Naci'ye göre milletin lisan muallimi, Recaizade'nin şiir terazisinde Osmanlı şuarâsının Hafız-ı Şirazî'si, Tanpınar'ın gözünde ise mahir bir şiir işçisidir. Lirik söz dizimi, kusursuz biçimi, sağlam söz ve anlam örgüsü, temiz ve ahenkli söyleyişi ile Osmanlı şiirinin en önemli şairlerinden biri olan Bâkî, Dîvân'ının yanı sıra Meâlimü'l-Yakîn fî Sîreti Seyyidi'l-Mürselîn, Fezâilü'l-Cihât, Fezâil-i Mekke ve Hadîs-i Erbaîn Tercümesi adlı seçkin nesir eserlerin de yazarıdır.
(Tanıtım Bülteninden)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Dil derdini gamunla dil-efgâr olan bilür
Bîmâr hâlini yine bîmâr olan bilür

( Gönül derdini gönlü yaralı âşık bilir. Hasta hâlini yine hasta olan bilir.)
Bâki
Sayfa 143
“Geh-i vuslâtta âşık, geh mehcûr
Bu dünyâdır geh-i mâtem, geh-i sûr”

“Aşık bazen vuslattadır, bazen ayrılıkta. dünya derler buna; bazen ölüm, bazen... *”
Müje haylin dizer ol gamze-i fettân saf saf
Gûyiyâ cenge durur nîze-güzerân saf saf

Bâkî

(O fettan gamzeli (bakışlı) sevgili [aşığın gönlüne saplamak için] kirpiklerini saf saf dizer; tıpkı savaş meydanına mızraklarla dizilen askerler gibi...)
Ferâmûş et gam-ı ferdâyı Bâkî
Bugün sıhhatdeyiz minnet Hudâ’ya

(Gelmesinden endişelendiğin dertleri kederleri bırak bi kenara ey Bakî.Bugün sıhhatteyiz şükür Allah’a.)
Göreyin tur seni bir lahza disem yollarda
Bana ol şûh-ı cihân şiveyi turmaz eyler


Sevgiliye; dur! Bir an seni yollarda göreyim
desem,
O dünya güzeli, Durmadan! Bana naz eder!

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Divan
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
640
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053325864
Çeviri:
Furkan Öztürk
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Bâkî (1526-1600): Şiirlerinde Bâkî mahlasını kullanan şairin asıl adı Mahmud Abdülbâkî'dir, "şairler sultanı" olarak anılır. Osmanlı İmparatorluğu bürokrat ve şairlerinin XVI. yüzyılda en önde gelenidir. Kanunî'yi saltanatı süresince en çok memnun eden işlerden biri Bâkî gibi bir kabiliyeti keşfetmiş olmasıydı. Bâkî, Ziya Paşa'nın Harabat'ında ilk yenilikçi olarak nitelendirilir, Muallim Naci'ye göre milletin lisan muallimi, Recaizade'nin şiir terazisinde Osmanlı şuarâsının Hafız-ı Şirazî'si, Tanpınar'ın gözünde ise mahir bir şiir işçisidir. Lirik söz dizimi, kusursuz biçimi, sağlam söz ve anlam örgüsü, temiz ve ahenkli söyleyişi ile Osmanlı şiirinin en önemli şairlerinden biri olan Bâkî, Dîvân'ının yanı sıra Meâlimü'l-Yakîn fî Sîreti Seyyidi'l-Mürselîn, Fezâilü'l-Cihât, Fezâil-i Mekke ve Hadîs-i Erbaîn Tercümesi adlı seçkin nesir eserlerin de yazarıdır.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 17 okur

  • ONUR TANRIKULU
  • Görkem KILINÇ
  • Zeynep
  • rozax
  • Rosax
  • Yeşil Bitki
  • Ayşe KOCAESKİ
  • Levent Göven
  • Güralp Yıldırım
  • Batuhan Çakmakcı

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%57.1 (4)
9
%14.3 (1)
8
%0
7
%14.3 (1)
6
%14.3 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0