Ama, irfanı tabiiyet değiştiren aydınlarımız yeni Tanrılarına evlatlarını kurban ederler. Cevdet Paşa'nın torunu katolik rahibesi, Fikret'in oğlu Protestan papazı olur. Haluk bir cins isimdir artık; tarihten kaçanların ismi.