8 Kasım 1938 Salı günü bir kere daha beliren ve bütün bakım ve tedaviye rağmen ilerlemesine mâni olunamayan ve büyük bir süratle gelişen ikinci bir büyük koma içinde 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı, saat dokuzu beş geçe, çok muazzez ve büyük hasta terk-i hayat etmiştir.
Ölüm nedeni açıktı, otopsiye lüzum görülmedi. Resmî vefat ilâmı, “Kemal Atatürk’ün tarihte ve Türklerin kalbinde ebediyen yaşayacağı” söylenerek noktalanıyordu, Alman bir görgü tanığı, mülteci statüsüyle Türkiye’de yaşayan hukukçu Ernst Hirsch (1902-1985), İstanbul’un Atatürk’ün ölüm haberini duyduktan sonraki manzarasını şöyle tarif eder:
Atatürk’ün ölümü (…) halkın tüm katman ve kesimlerini derinden sarstı. Hakikaten adeta bütün Türklerin babası ölmüş gibiydi. İnsanlar naaşının önünden sessizce geçip ona son bir kere daha saygılarını göstermek için sel gibi akıyordu. Dolmabahçe Sarayı’ndan başlayan, Galata semtinde köprüyü geçip Sarayburnu’na kadar uzanan matem konvoyuna üniversite profesörleri de –protokole göre bakan, milletvekilleri ve kordiplomatiğin arkasında– frak ve silindirle katılmıştı.