Grotius, bir ulus kendini bir krala verebilir diyor. Öyleyse
ona göre, bir ulus kendini bir krala vermeden önce ulustur.