Bilinçleninceye kadar asla başkaldırmayacaklar, ama başkaldırmadıkça da bilinçlenemezler.
George Orwell
Sayfa 81 - Can Yayınları