Kendiniz olun.
Fazlasını olmaya çalışırsanız, bir hiç olursunuz.
William Shakespeare
Sayfa 51 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları