Fotoğrafik hafızaya sahip bireyler hatırlamak istedikleri sahneleri gözleriyle şöyle birkaç dakika tararlar. Aynı sahneyi yeniden görmek istediklerinde, bu sahnenin zihinsel bir imgesini ya gözleri kapalı durumda ya boş bir duvara ya da perdeye bakarak "projekte" ederler.
Elizabeth adında sanat tarihi profesörü olan böyle bir kişiyle birlikte, Harvard'da yürütülen çalışmalar sırasında Pollen ve Tractenberg, onun projekte etmekte olduğu zihinsel imgelerin ne denli canlı olduğunu, bu hanımın zihninde canlandırdığı Goethe'nin Faust'undan bir sayfayı, gerçek bir sayfayı okurmuşçasma gözlerini gezdirerek okumasından anlamışlar.